Hlavný obrázok ponuky Znečistený IPA / Regenerovaný IPA
Predaj

Znečistený IPA / Regenerovaný IPA

lokalita Praha 4
Kód odpadu 14 06 03*

Ponúkame na odber znečistený izopropylalkohol (IPA) z oplachu 3D výtlačkov v objeme cca 500 l / rok. Po jeho regenerácii možno získať regenerát tohto zloženia: hustota = 0,816kg / L (štandard: 0,78kg / L), index lomu: 1,381 (štandard: 1,377), obsah IPA: 94obj.% (86 hm.%), Obsah org . prímesí (metanol, aminopropanol n-C9, apod.): 6obj.%., obsah vody: 8-9 hm.%., vzhľad bezfarebný-číry. Sme schopní zabezpečiť regeneráciu. Odber znečisteného IPA za odvoz, cena regenerovaného dohodou.

Cena 1,00 CZK/l
Množstvo 500 l