Shrnutí webináře: Odpadové hospodářství, které vydělává

20. 5 .2020, Vojtěch Pilnáček, Cyrkl

20. 5. proběhl webinář „Odpadové hospodářství, které vydělává” pořádaný společností Cyrkl zdrojová platforma. Ústředním tématem webináře bylo, jak skloubit na jedné straně snižování nákladů na management odpadů ve firmách a na druhé straně snižování dopadů na životní prostředí. Vojtěch Pilnáček, seniorní odpadový expert Cyrklu, na webináři představil 5 zásad, kterými toho lze dosáhnout. Cesta k finančním úsporám i snížení environmentální zátěže vede přes cirkulární odpadové hospodářství, ve kterém sledujeme nejen nutnou legislativu, ale i minimalizování vzniku odpadu, protože známe jeho skutečnou hodnotu.

Ke každé zásadě byly prezentovány praktické příklady, časté legislativní bariéry a návody na jejich zvládnutí. Otázky optimalizace při hledání úspor a snižování dopadů na životní prostředí jsou v současné době velmi aktuální.

Obsah prezentovaných bodů jde shrnout následovně:

  1. Předcházíme vzniku odpadu a minimalizujeme jeho vznik.  Ideální odpad je ten, který vůbec nevznikne. Toho lze dosáhnout organizačními opatřeními v rámci používání obalů, využíváním odpadů z výroby, změnou technologií nebo nalezením možností využití odpadů pro jiné účely. V tomto kontextu došlo i na diskusi o zákonné definici odpadu.
  2. Třídíme odpady na jeho recyklovatelné složky. Každá operace, která musí být s odpadem vykonána, stojí nějaké prostředky. Aby byla zachována pozitivní hodnota odpadu, je třeba počet operací snížit na minimum. Důležité je také hlídat, v jaké formě se odpad shromažďuje, aby jeho doprava k dalšímu využití neznamenala vysoké náklady. V obou ohledech je důležité se řídit požadavky finálních zpracovatelů.
  3. Prodáváme vzniklý odpad a víme, kde končí. Odpady často mívají pozitivní hodnotu. Je jen potřeba zjistit, pro koho. Pokud se například z nedostatku času není možné detailně zabývat vymýšlením cest, kterými by se mohlo dojít k využití odpadů, často se stává, že odpady skončí bez využití na skládce. Byly prezentovány konkrétní příklady hledání a nalezení cest. Příkladem, který obzvlášť stojí za zmínku, je propojení velkého prodejce nábytku, který hledal využití pro 126 tun plastového odpadu s recyklátorem plastu. Došlo tím k přeměně nákladů v přepočtu 500 tisíc korun na 100 tisíc korun zisku. 
  4. Používáme ve své výrobě druhotné suroviny. Při využití druhotných surovin ve výrobě nebo třeba ve stavbách je možné ušetřit zajímavé částky. Například recykláty ze stavebních odpadů bez problému splňují technická kritéria pro využití pro stavební účely a zároveň jsou několikanásobně levnější než primární suroviny. Plastové recykláty jsou v porovnání s primárním vstupem, který je závislý na ceně ropy BRENT, až o 50 % levnější. Dopad využívání recyklátů na životní prostředí je také nesporně pozitivní.
  5. Známe složení našich produktů a víme, že jsou recyklovatelné. Některé výrobky mohou obsahovat látky, které jsou buď legislativně zakázány recyklovat, nebo přímo i technicky zabraňují recyklaci. Často se jedná o zpomalovače hoření nebo změkčovadla plastů. Problémem často bývá i samotný design výrobků. Bývají složeny z těžko oddělitelných částí z různých materiálů a jejich recyklace je pak velmi obtížná. Pokud je možné se popsaným jevům vyhnout, otevírá se cesta k pozdější recyklaci výrobků na konci životní dráhy.

 

Další detaily k tomuto tématu jsou popsány v článku na webu Cyrkl.com. Pokud jste webinář nestihli, je možné si jej pustit ze záznamu. 

 

Příští webinář na specifičtější téma se bude konat v průběhu června. 

‐ Vojtěch Pilnáček, Cyrkl

Cyrkl v médiách