Transformácia produktov na služby: Nevyhnutnosť na ceste k udržateľnosti?

10. 11 .2021, Cyrkl

Samotný produkt už nestačí, zákazníci sa dožadujú komplexnej starostlivosti. Opravy, poradenstvo a ďalšie doplnkové služby sa preto stávajú súčasťou balenia a model servitizácie naberá na popularite. Aké výhody to prináša pre výrobné firmy na ceste k udržateľnosti a ako to vyzerá v praxi?

Jedným z princípov cirkulárnej ekonomiky je eliminovať odpad. Preto ho musíme vnímať ako chybu dizajnu produktov a nie ako nevyhnutný vedľajší produkt vecí, ktoré vyrábame.  Podrobný postup, ako môžu firmy implementovať princípy cirkulárnej ekonomiky sme bližšie popísali aj v našom staršom článku. 

Prejavom implementácie tohto princípu je aj predlžovanie životného cyklu produktov, do čoho spadá všetko od výberu kvalitných materiálov až po správne zaobchádzanie a opravy. Výrobné firmy by preto mali dbať na zlepšovanie kvality svojich produktov a poskytovanie doplnkových služieb ako údržba a opravy svojich produktov.

Dôležitým aspektom je však aj vybavenie firmy samotnej, ktoré by nemalo hrať druhé husle. Zabezpečenie pravidelnej revízie strojov, príslušenstva, ale aj kvalitného bezpečnostného oblečenia pre zamestnancov by malo byť prioritou. Je tak možné minimalizovať odpad, ktorý vzniká v rámci samotného výrobného procesu

Servitizácia v priemysle

Servitizáciu možno definovať ako predaj riešení a výsledkov, nie konkrétnych produktov. Firmy, ktoré tento prístup využívajú, neposkytujú len svoje produkty, ako prostriedky na uspokojenie potrieb, ale aj sprievodné služby, ktoré dopĺňajú skutočnú hodnotu hmotných produktov. V skratke, produkt sa stáva platformou pre predaj služieb.

Tento model však ani zdaľeka nie je novinkou. Jeden z najznámejších príkladov tohto riešenia predstavujú streamovacie platformy. Kazety, CD či DVD, ktoré bolo možné nájsť v každej domácnosti, nahradili Netflix, HBO GO či Spotify. Tie za určitý mesačný poplatok umožňujú klientom pôžitok z prehrávania médií bez nutnosti produkt vlastniť. Predplatiteľom je tak umožnené prezeranie, resp. počúvanie veľkého množstva médií v štandardizovanej kvalite s personalizovanými odporúčaniami na základe histórie sledovania. 

Inšpiratívne príklady aplikovania servitizácie však možno nájsť aj v priemysle. Okrem iných aj inovatívny model servisu motorov firmy Rolls - Royce, trakovanie príslušenstva od Caterpillar či prenájom oblečenia pre zamestnancov od firmy Lindström.

Textilný odpad vo výrobných firmách

Textilný odpad je celosvetovým problémom. Svedčia o tom aj štatistiky, podľa ktorých len občania Európskej únie každoročne vyhodia viac ako 5,8 milióna ton textilu. Výrobné firmy, retail, ale aj ďalšie priemyselné odvetvia k týmto štatistikám prispievajú, pritom riešením môže byť jednoduchý prenájom oblečenia a iného textilu.

V praxi to funguje tak, že pre firmu sú na základe jej potrieb, hygienických a bezpečnostných noriem v danom odbore navrhnuté a objednané pracovné odevy. Tie sú na základe dohodnutých intervalov vyzdvihnuté, vyprané, vyčistené a v prípade potreby opravené. Po tejto údržbe sa čisté a poskladané odevy vrátia do skriniek zamestnancov. Celá údržba je teda zabezpečená a zamestnanci majú vždy čisté a opravené pracovné oblečenie.

Kvalitný materiál, potrebné opravy a pravidelné čistenie zároveň predlžuje životnosť pracovných odevov, a tak napomáha znižovať množstvo vyprodukovaného textilného odpadu. Odber textílií na konci životnosti a ich následné spracovanie pritom uplatňuje princíp cirkularity materiálu. 

Ako je to na Slovensku? 

Medzi popredné textilné servisné spoločnosti patrí napríklad firma Lindström, ktorá disponuje 175-ročnými skúsenosťami v textilnom priemysle. Štatistiky nachádzajúce sa v ich Správe o udržateľnosti hovoria za všetko. Len v roku 2020 sa im podarilo opraviť 4,5 miliónov kusov textilu, vyrobiť 157 000 znovu použiteľných ochranných rúšok, pričom sa zaviazali, že do roku 2025 bude 100 percent ich produktov na konci svojho životného cyklu recyklovaných.

Lindström má pomerne široké portfólio služieb, od pracovných odevov, cez čistiace rohože až po utierky či ochranné rúška. Služba je pritom maximálne personalizovaná, prispôsobená individuálnym potrebám zákazníka, jeho odvetviu pôsobenia na trhu či legislatívnym požiadavkám.

Ako príklad možno uviesť priemyselné nečistoty, ktoré sú často klasifikované ako nebezpečný odpad, sú problémom pre mnohé výrobné spoločnosti, keďže manipuláciu s nimi upravujú zákony. V prípade využitia služieb Lindström na prenájom priemyselných utierok či absorpčných rohoží, budete mať o pravidelné čistenie textílií postarané, pričom možno požiadať o vystavenie reportu o množstve odvezeného nebezpečného odpadu. Túto službu využíva napríklad aj opravárenská a servisná spoločnosť úžitkových vozidiel Raskone, ktorá je ich klientom od 90. rokov 20. storočia.

Využívanie služieb textilnej servisnej spoločnosti Lindström je považované za eko-výhodu. Koneční zákazníci ju môžu komunikovať pomocou samolepky napríklad na vchodových dverách a odlíšiť sa tak od konkurencie.

Aj napriek dlhej histórií spoločnosť neprestáva inovovať a len nedávno prišla s novinkou 

v podobe vratných nákupných tašiek pre online obchody, ktoré fungujú rovnako ako vratné zálohované fľaše. Zmieňovaný produkt bol reakciou na zvýšenú spotrebu jednorázových prepravných obalov počas pandémie. Tieto bavlnené tašky vyhotovené z použitých hotelových obliečok majú dopomôcť v boji s plastovým odpadom.

Riešenia spoločnosti Lindström sa tešia obľube už v 24 krajinách sveta, čo dokazuje, že cirkularita a servitizácia by mohla byť tou správnou cestou, keďže tlak na implementovanie princípov cirkulárnej ekonomiky stále narastá.

‐ Cyrkl

Cyrkl v médiách