Hlavný obrázok ponuky Šrot elektromotorov / Šrot elektromerov / Šrot alternátorov
Predaj

Šrot elektromotorov / Šrot elektromerov / Šrot alternátorov

Power Step je jednou z hlavných recyklačných spoločností: - šrotu elektromotorov - šrotu elektromerov - šrotu alternátorov automobilových štartérov Vždy máme záujem kontaktovať recyklačné spoločnosti týchto tried a spolupracovať s nimi. Ak má vaša spoločnosť záujem s nami spolupracovať, kontaktujte nás priamo. Power Step Limited-slečna Camille Whatsapp/Kakaotalk +639-63-420-1889 www.powerstep.hk

Electric motors scrap / Electric meters scrap / Alternators scrap
Power Step is one of major recycling company of: - electric motors scrap - electric meters scrap - automobile starters alternators scrap We are always interested to contact recycling companies of those grades to collaborate with. If your company interested to collaborate with us, please contact us directly. Power Step Limited - Miss Camille Whatsapp/Kakaotalk +639-63-420-1889 www.powerstep.hk
Množstvo 100,00 t
Cena 27 263,50 CZK/t (1 100,00 $/t)

Doprava

Publikované 12.10.2021
Počet zhliadnutí 580
Zdieľať ponuku