Program EXPANZE od ČMZRB podporuje i zpracovatele odpadů

6. 5 .2020, Tým Cyrkl + ČMZRB + MPO ČR

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) se ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a životního prostředí domluvila na podpoře malých a středních podnikatelů působících v oblasti odpadového hospodářství. Společnosti, které materiálově a energeticky využívají odpady, mohou od poloviny srpna 2019 na svůj rozvoj i financování provozních aktivit čerpat zvýhodněné financování z programu EXPANZE, a to jak ve formě záruk, tak bezúročných úvěrů.

Podpora projektů z oblasti materiálového a energetického využití odpadů je zařazena mezi tzv. zvláštní podporované aktivity. To znamená, pokud podnikatel bude žádat u ČMZRB o podporu ve formě zvýhodněného úvěru, bude moci získat úvěr s úrokem 0 % v rozmezí 650 tis. až 60 mil. Kč, a to až do výše 45 % způsobilých výdajů projektu. Minimálně na 20 % financování musí využít úvěr od spolupracující komerční banky či leasingové společnosti. Na něj ČMZRB poskytuje příspěvek na úhradu úroků až do výše 4 mil. Kč. Úvěr z programu EXPANZE u tzv. zvláštních podporovaných aktivit nabízí dobu splatnosti až 10 let včetně možnosti odkladu splátek až na 4 roky a je určen na realizaci projektů investičního charakteru. Lze z něj tedy zafinancovat například pořízení nových strojů, technologií, zařízení, software, licence, ale i výstavbu či technické zhodnocení nemovitostí.

„Pokud podnikatel nemá dostatečné zajištění, nabízíme mu podporu ve formě záruky. V případě projektů z oblasti odpadového hospodářství ručíme až do výše 80 % za provozní i investiční úvěry v rozmezí 1 až 60 mil. Kč a tuto záruku podnikatelům poskytneme na dobu až 10 let,“ přibližuje Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB, zvýhodnění, které mohou podnikatelé z tohoto oboru získat u programu EXPANZE-záruky.

Program Expanze je financován ze strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a poběží až roku 2023. Podporu lze využít na realizaci projektů na území ČR mimo region hlavního města Prahy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mezi další programy, nabízející finanční podporu v oblasti nízkouhlíkových technologií a druhotných surovin je program od Ministerstva průmyslu a obchodu, jehož specifikace můžete nalézt v dokumentu níže.

‐ Tým Cyrkl + ČMZRB + MPO ČR

642.23 kB_ OP PIK_Podpora Druhotných surovin_Příjem přihlášek do 28.06.2020.pdf (642.23 KB)

Cyrkl v médiách