Prípadová štúdia: Základný sken odhalil v spoločnosti SumiRiko finančné úspory 76 tisíc eur a 313 ton CO2 ročne

7. 7 .2021, Cyrkl

Japonská firma SumiRiko sa zaoberá výrobou gumených produktov, ktoré dodáva do mnohých svetových automobiliek, ako sú VW, AUDI, ŠKODA, BMW, MERCEDES - BENZ a ďalšie. Ako sami hovoria, srdcom firmy je lisovňa predstavujúca najväčší zdroj know-how firmy. Lisovňa sa skladá zo 45 vstrekolisov na gumu a do budúcnosti k nim pribudnú lisy na plast.

"K Cyrkl-u sme sa dostali na základe odporúčania našej externej firmy Bureau Veritas, ktorá nám odporučila najmä bezplatné webináre v oblasti odpadov. Po účasti nás oslovil pán Vojtěch Pilnáček s ponukou usporiadať telekonferenciu, pri ktorej nám bližšie predstavil spoločnosť Cyrkl a ponúkol spracovanie základného alebo kompletného skenu. My sme sa rozhodli nechať spracovať základný sken v kombinácii s prístupom na digitálne odpadové trhovisko. "

Markéta Malinová, SumiRiko

Odpadoví experti našli najväčší potenciál v kovoch a zmesovom odpade

Najvýznamnejším odpadovým tokom sú kovy, v ktorých sa tiež ukrýva najväčší potenciál úspor vďaka možnej zmene odberateľa, preklasifikovaniu odoberaných kovov a kontrole ich hmotnosti. Aby sme hovorili v číslach, SumiRiko tu môže usporiť 26 tisíc eur.

Ďalšou dôležitou oblasťou je zmesový komunálny odpad. V tomto prípade bude ideálnym riešením pre úspory overovanie hmotnosti produkovaných odpadov a zlepšenie triedenia a prevencia vzniku odpadu. Kombináciou spomínaného dosiahne SumiRiko úspory až 24 tisíc eur. Nechýba ani optimalizácia nakladania s papierom, plastami, drevom alebo materiálom z pieskovania.

Spoločnosť sa následne zamerala predovšetkým na odpadovú gumu, najmä nezvulkanizovanú syntetickú gumu, ktorá doteraz končila na skládke a nepodarilo sa nájsť odberateľa, ktorý by ju vedel ďalej spracovať. Vďaka digitálnemu odpadovému trhovisku sa SumiRiko spojilo s odberateľom z Poľska, ktorý gumu využíva na výrobu gumových komponentov do poľnohospodárskych strojov. V podniku sme tak usporili nielen tým, že odpadovej firme neplatia za uloženie na skládku, ale aj tým, že poľský odberateľ gumu odkupuje.

"Zaujímavé príležitosti boli aj v oblasti odpadového plastového materiálu a kartónových krabíc. Vďaka digitálnemu trhovisku nás oslovili firmy, ale bohužiaľ požadovali na odber väčšie množstvo. To nás motivovalo k prehodnoteniu využitia týchto odpadov, z ktorých teraz časť využívame interne, ako už kartónové škatule pre zvláštne zásielky medzi sesterskými závodmi alebo plastové vrecia pre potreby vo výrobe alebo pre potreby upratovacej firmy."

 Markéta Malinová, SumiRiko

Úspora CO2 dokazuje zodpovednosť spoločnosti voči životnému prostrediu

Súčasťou cirkulárnych odpadových skenov je aj výpočet potenciálne usporených ton CO2. V prípade SumiRiko išlo o 313,7 ton CO2. Čo si pod týmto číslom predstaviť? Napríklad viac ako 340 miliónov nabití inteligentných telefónov alebo ročnú spotrebu elektriny pre 517 rodinných domov.

Spoločnosť má teraz pred sebou veľké výzvy. Zameria sa na vysoké množstvo vznikajúcich nebezpečných a komunálnych odpadov. Práve tieto detailné informácie, ktoré môže firma aplikovať, veľmi oceňuje. Zároveň by ocenila nielen výpočet úspor CO2, ale množstvo CO2 pred a po uskutočnení navrhovaných opatrení.

 

Zhodnotenie od spoločnosti SumiRiko:

"Sken nám priniesol očakávané výsledky a naše odpadové hospodárstvo posunul k väčšiemu využitiu vznikajúcich odpadov. Ukázal nám možnosti, ktoré sú v súčasnej dobe na trhu odpadov. Zároveň ponúka konkrétne príklady, ako zamedziť vzniku odpadov. "

Markéta Malinová, SumiRiko

Zhodnotenie od spoločnosti Cyrkl:

"Spoločnosť Sumiriko si nechala zhotoviť od Cyrkl Infosken zadarmo. Na jeho základe sme spoločne identifikovali hlavné potreby pre zlepšenie a následne sme sa dohodli na vykonaní základného skenu. Prioritnou oblasťou bola najmä odpadová guma, ktorá sa vo veľkej miere skládkovala. Prostredníctvom analýzy trhu sme našli rad recyklátorov, ktorí by gumu chceli odoberať za ceny okolo 0 eur na recykláciu. Sken odhalil aj rad ďalších potenciálov v kovoch, plastoch, papieri, rozpúšťadlách.

Základný sken prebehol na ďialku prostredníctvom vyplnenia dotazníka, telefonátov a zaslania fotiek. V priebehu približne týždňa bolo všetko pripravené a v priebehu ďalších niekoľkých týždňov sa potenciály začali skutočne realizovať. So spoločnosťou Sumiriko bola radosť pracovať. Vďaka dobrej spolupráci sme schopní odhaľovať zaujímavé potenciály v odpade, ale predovšetkým ich aj skutočne realizovať!"

 Vojtech Pilnáček, Cyrkl

U všetkých spoločností, s ktorými Cyrkl na skenoch spolupracoval, boli nájdené vysoké potenciálne úspory financií aj emisného znečistenia. Prvým krokom k naplneniu princípov cirkulárneho odpadového hospodárstva je bezplatný Info sken, na ktorý podnik potrebuje len niekoľko minút a odpadové hlásenie. Je to jednoduché a tím expertov na odpadový manažment nájde zmieňované úspory v každej výrobe.
‐ Cyrkl

Cyrkl v médiách