Predaj a kúpa odpadu na pár kliknutí: Recyklácii ide na pomoc nová aplikácia

3. 6 .2021, Tereza Ocetková - Cyrkl

Odfotiť, pridať, osloviť, nakúpiť - na jednom mieste a za pár minút. Najväčšie digitálne trhovisko s odpadom v Európe Cyrkl, spája pôvodcov so spracovateľmi odpadu a poskytuje tak bezpečnú platformu na obchodovanie s materiálmi. Platforma bola teraz prenesená do bezplatnej aplikácie, ktorá ešte viac urýchľuje a zjednodušuje nakladanie s odpadom.

Odpadár prejde závodom, odfotí nepotrebný odpad a pridá ho priamo do aplikácie Cyrkl ako ponuku. Výrobca okamžite a v reálnom čase na trhovisku vyberá potrebný materiál. Na cene a preprave sa dohodnú spoločne priamo v aplikácii.

 

Okrem primárnej funkcie vyjednávania o obchode má aplikácia niekoľko ďalších funkcií. ,,Do jej rozhrania sme pridali aj tlačítko Pomoc, prostredníctvom ktorého nám užívateľ zašle dotaz a my budeme pracovať na jeho zodpovedaní. Poradíme s používaním aplikácie, legislatívou či zaradením odpadu do správnej kategórie," vysvetľuje Cyril Klepek, zakladateľ trhoviska.

 

Dodáva, že je tu aj možnosť hodnotenia obchodu a obchodného partnera, čo je jedna z najdôležitejších funkcií. Vďaka tomu je trhovisko bezpečné a každý nový používateľ presne vie, s akou spoločnosťou plánuje obchodovať. Za dva roky fungovania projektu Cyrkl sa doň zapojilo 5 500 spoločností z celého sveta, ktoré spolu ušetrili viac ako 330 tisíc ton emisií CO2.

 

Aj pri vývoji aplikácie možno postupovať v súlade s cirkularitou.

 

Na vývoji aplikácie pracoval interný IT tím spoločnosti Cyrkl s digitálnou spoločnosťou iDevBand z Třinca. "Sme radi, že výsledkom našej dlhodobej spolupráce a priateľstva s Cyrilom Klepkom je mobilná aplikácia Cyrkl," hovorí Vojtěch Bělovský, zakladateľ spoločnosti iDevBand s.r.o., a upresňuje, že vzhľadom na požiadavky Cyrkl na čo najefektívnejšie využitie zdrojov sa rozhodli pre implementáciu tohto riešenia zvoliť technológiu React Native. Tá umožňuje v duchu obehového hospodárstva kompilovať natívne aplikácie pre iOS aj Android z jednej kódovej základne, čím výrazne šetrí zdroje a čas potrebný na vývoj aplikácií.

 

"Sami sme nadšenci inovácií, takže sme si s Cyrilom okamžite padli do oka a práca na tomto projekte bola pre nás potešením. Obzvlášť si ceníme aj to, že sa môžeme ako technologický partner podieľať na zavádzaní princípov obehového hospodárstva do odpadového hospodárstva. Dnešný svet potrebuje projekty, ako je tento," uzatvára Vojtěch Bělovský.

 

Hlavným poslaním spoločnosti Cyrkl je pomáhať spoločnostiam z celého sveta zavádzať princípy obehového hospodárstva do ich činností, pričom jedným zo spôsobov je správne nakladanie s odpadom a pochopenie skutočnej hodnoty materiálových tokov. Aby mohli tieto spoločnosti bezpečne predávať a nakupovať odpad, greentech firma Cyrkl im ponúka inovatívne trhovisko, ktoré bolo prenesené aj do aplikácie.

 

Pre odpadárov to znamená minimum času stráveného hľadaním využitia materiálov, pričom trhovisko im zaručuje najlepšiu možnú cenu za predaj alebo nákup odpadu na celom trhu. ,Vďaka pokročilým technologickým riešeniam pomáhame na najväčšej digitálnej odpadovej platforme v Európe tisíckam spoločností pretvoriť odpad na zdroj” doplňuje Klepek. Cyrkl tiež vytvára analýzy trhu, prispieva k transferu recyklačných technológií a legislatívy v oblasti odpadov.

 

Aplikáciu sťahujte na App Store (iOS): https://apps.apple.com/cz/app/cyrkl/id1548700813
Google Play (Android):
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cyrkl.app

‐ Tereza Ocetková - Cyrkl

Cyrkl v médiách