Hlavný obrázok ponuky Plnený drôt I13 s maltou na sféroidizáciu liatiny. FeSiMg FeSi
Predaj

Plnený drôt I13 s maltou na sféroidizáciu liatiny. FeSiMg FeSi

Fotografie sú priložené. Je to 6 paliet, vopred zabalených a zabezpečených: 2 ks, 1 800 kg FeSi 4 ks, 270 - 290 kg FeSiMg Boli uložené pod strechou, ale bez kúrenia. Na trubici je nálet. Máte údaje na fotografiách. Priemer 13 mm Si 102 g / m Mg 67 g / m Prášok 221 g / m Drôt 375 g / m

Drut rdzeniowy i13 z zaprawą do sferoidyzacji żeliwa. FeSiMg FeSi
W załączeniu fotografie. Jest to 6 palet, fabrycznie zapakowane i zabezpieczone: 2 szt po 1800kg FeSi 4 szt po 270-290 kg FeSiMg Były przechowywane pod dachem ale bez ogrzewania. Jest nalot korozji na rurce. Dane masz na fotografiach. Średnica 13 mm Si 102 g/metr Mg 67 g/m Proszek 221 g/m Drut 375 g/m
Kód odpadu 17 04 05
Množstvo 5,00 t
Cena 24 434,00 CZK/t (950,00 €/t)
Publikované 15.12.2020
Zdieľať ponuku