Organický odpad

69 ponúk
Organický odpad

OLE!KOMP zúrodňovač pôdy - široké použitie

Oleśnica Stavte na lepší rast! Rowaj Sp. z o. o. so sídlom v Powodowe Vám ponúka zlepšovač pôdy OLE!KOMP. Poľský výrobok, vyrobený z biologicky rozložiteľného odpadu. Popis produktu: OLE!KOMP je prípravok určený na použitie na všetkých pôdach, najmä ľahkých a degradovaných, s nízkym obsahom organickej hmoty. Využitie nájde pri pestovaní poľných poľnohospodárskych rastlín, trávnych porastov, ovocných drevín, zeleninových drevín, ako aj pri okrasných rastlinách pestovaných na záhonoch a pri zakladaní trávnikov a v lesníctve. 1 tona OLE! Zlepšovák KOMP obsahuje: draslík ako K₂O --- 6,5 kg fosfor ako P₂O₅ --- 12,1 kg celkový dusík --- 12 kg Obsah organickej hmoty 55,8 % DM Údaje na základe testov vykonaných dňa 09.05. 2022 Bezpečnostné opatrenia: Pri práci s pôdnym kondicionérom OLE!KOMP používajte ochranné rukavice a dodržiavajte hygienické pravidlá ako pri práci s maštaľným hnojom. V prípade prašnosti používajte ochranné masky. Ak sa produkt dostane do kontaktu s očami, vypláchnite si ich čistou vodou. V prípade kontaktu s poškodeným telesným tkanivom opláchnite veľkým množstvom vody a použite dostupné obväzové materiály. Pri požití sa poraďte s lekárom. VÝSTRAHA! Je zakázané používať prípravok na zamrznutých, zaplavených, vodou nasýtených a zasnežených pôdach. Za zamrznutú pôdu sa nepovažuje pôda, ktorá počas dňa rozmrazí aspoň povrch; počas vegetačného obdobia nepoužívať rastliny určené na priamu ľudskú spotrebu; hospodárske zvieratá by sa nemali pásť alebo zozbierané plodiny by sa nemali používať ako krmivo najmenej 21 dní po aplikácii; nepoužívať v lesných škôlkach; nepoužívať na pastviny; prípravok nie je určený na použitie spolu s prípravkami na ochranu rastlín.

267,26 CZK/t 500 t

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Zrejme hľadáte niečo špecifické alebo málo dostupné. Vyplňte náš dopytový formulár a my Vám zoženieme vhodného predajcu.

zadať dopyt