Magazín

Predaj a kúpa odpadu na pár kliknutí: Recyklácii ide na pomoc nová aplikácia

3. 6. 2021 Odfotiť, pridať, osloviť, nakúpiť - na jednom mieste a za pár minút. Najväčšie digitálne trhovisko s odpadom v Európe Cyrkl, spája pôvodcov so spracovateľmi odpadu a poskytuje tak bezpečnú platformu na obchodovanie s materiálmi. Platforma bola teraz prenesená do bezplatnej aplikácie, ktorá ešte viac urýchľuje a zjednodušuje nakladanie s odpadom.

viac

Bioodpad v praxi: Ako Slovensko triedi a čo je to zelená elektrina

19. 4. 2021 Od prvého dňa tohto roku platí na Slovensku novela zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z., ktorá ukladá samosprávam povinnosť triediť biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Prečo je dôležité, aby biologický odpad neskončil na skládke a ako triedenie na Slovensku skutočne funguje?

viac

Budúcnosť skládkovania - sú skládky prežitok, alebo nevyhnutné zlo?

9. 4. 2021 Slovensko má hneď po Albánsku najvyšší počet čiernych skládok v Európe, štát na ich likvidáciu dáva milióny eur ročne. Aj napriek tomu, že sa podiel odpadu ukladaného na skládky znižuje, produkcia odpadu ako taká sa zvyšuje. Ako vyzerá skládkovanie na Slovensku v číslach? Čo tvrdí legislatíva? A ako nakladať s odpadom, ktorý sa už nedá recyklovať?

viac

Biologický odpad ako kľúč k úspešnej recyklácii komunálneho odpadu

30. 3. 2021 Recyklácia komunálnych odpadov v Európskej únii má dosiahnuť do roku 2035 úroveň 65 % zo všetkých komunálnych odpadov. Hlavnou zložkou, ktorá k tomu môže prispieť je biologický odpad s dôrazom na potravinový odpad, každý rok sa totiž v každom členskom štáte Európskej únie vyhodí približne 88 miliónov ton tohto odpadu.

viac

Ako na jedinečné zhodnocovanie nebezpečných odpadov z chemických čistiarní a strojárskych prevádzok

22. 2. 2021 Rozpúšťadlá sú konečné zdroje, ktoré sa po použití často likvidujú ako nebezpečný odpad. Výnimkou nie je ani perchloretylén, ktorého čistiace účinky sú využívané pri chemickom čistení ako aj v strojárskom priemysle.

viac

Dôveruj, ale preveruj: Ako vytvoriť bezpečnú ponuku?

17. 2. 2021 Predaj odpadu alebo druhotných surovín je základnou funkciou Cyrkl platformy. Viete, ako vytvoriť bezkonkurenčnú a predovšetkým bezpečnú ponuku? A na čo nezabudnúť?

viac

Úspory skryté v odpade. Ako ušetriť a zarobiť počas krízy

21. 10. 2020 Prvá vlna pandemickej krízy ešte nepominula a už sa stretávame s druhou. Ekonomika medziročne klesla o 12.1 % a veľa podnikov zaniká. Nejedna spoločnosť, ale aj mestá a obce sa preto teraz viac ako inokedy musia obzerať po ďalších oblastiach, v ktorých ušetria. Kto si nedostatkom kapitálu neprešiel na jar, teraz sa tomu pravdepodobne nevyhne. Jednou z možností úspor je prechod na obehové hospodárstvo, ktoré dokáže ušetriť desaťtisíce eur. Čo urobiť pre bezproblémový prechod na cirkulárne podnikanie? A koľko ušetrili ostatní?

viac

Shrnutí webináře: Odpadové hospodářství, které vydělává

20. 5. 2020 20. 5. proběhl webinář „Odpadové hospodářství, které vydělává” pořádaný společností Cyrkl zdrojová platforma. Ústředním tématem webináře bylo, jak skloubit na jedné straně snižování nákladů na management odpadů ve firmách a na druhé straně snižování dopadů na životní prostředí. Vojtěch Pilnáček, seniorní odpadový expert Cyrklu, na webináři představil 5 zásad, kterými toho lze dosáhnout. Cesta k finančním úsporám i snížení environmentální zátěže vede přes cirkulární odpadové hospodářství, ve kterém sledujeme nejen nutnou legislativu, ale i minimalizování vzniku odpadu, protože známe jeho skutečnou hodnotu.

viac

Hledání úspor v čase krize? Společnosti se zaměřují na odpadové hospodářství

18. 5. 2020 Pod vlivem tíživé finanční situace se mnoho firem začíná ubírat cestou cirkulárního odpadového hospodářství. Zatímco pro některé může být motivací ekologie a uvědomělost, tak převažujícím důvodem je nyní hledání úspor. Především CSR manažeři nadnárodních společností v době rozpočtových úspor nacházejí v cirkulárním odpadovém hospodářství zajímavou cestu, jak propojit cíle v udržitelnosti a přinést oběť na oltář firemních úspor. Ušetřit své firmě statisíce až miliony korun a zároveň několik set tisíc tun CO2 je z našich zkušeností příležitostí pro většinu společností v Česku.

viac

Program EXPANZE od ČMZRB podporuje i zpracovatele odpadů

6. 5. 2020 Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) se ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a životního prostředí domluvila na podpoře malých a středních podnikatelů působících v oblasti odpadového hospodářství. Společnosti, které materiálově a energeticky využívají odpady, mohou od poloviny srpna 2019 na svůj rozvoj i financování provozních aktivit čerpat zvýhodněné financování z programu EXPANZE, a to jak ve formě záruk, tak bezúročných úvěrů.

viac

Cyrkl v médiách