Hlavný obrázok ponuky Kompost
Predaj

Kompost

lokalita Svit

Spracovaný biologicky rozložiteľný odpad vo vlastnej kompostárni

Cena Dohodou
Množstvo 500 t