Hlavný obrázok ponuky Kaly z farieb a lakov obsahujúce organické rozpúšťadlá
Predaj

Kaly z farieb a lakov obsahujúce organické rozpúšťadlá

lokalita Liberec
Kód odpadu 08 01 13*

Odpady z technológie povrchových úprav sklenených komponetov. Kal kvapalné konzistencia, farba mliečna až šedá, obsahuje riedidlá. Bližšie informácie a poskytnutie vzorky možné. Množstvo cca 10 ton za rok. Cena dohodou.

Cena Dohodou
Množstvo 10 t