Hlavný obrázok ponuky Fóliový stroj na papier, lepenku, film LTS-105С-2-4
Predaj

Fóliový stroj na papier, lepenku, film LTS-105С-2-4

Účel Táto rezačka listov (plochá rezačka) je zariadenie určené na krížové rezanie kotúčového materiálu (papier, lepenka, film) na listy požadovanej veľkosti. Všeobecný popis Dĺžka rezu sa nastavuje pomocou digitálnej konzoly s rozlíšením 0,1 mm. Programovateľné počítadlo s reléovým výstupom vám umožňuje nastaviť počet nastrihaných listov, po ktorých sa stroj zastaví a je možné vydať riadiaci signál. Automatické zníženie prijímacieho stola. Stroj sa skladá z 3 častí: samotný podávač, automatický zberný stôl, riadiaca skriňa. Nabíjanie valcom s elektrohydraulickým zdvihom. Možnosť automatického zníženia rýchlosti pre vkladanie značiek. Komerčná časť a dodávka Náklady na 1-valcový stroj sú 1 880 000 rubľov. vrátane 20% DPH. Náklady na 2-valcový stroj sú 2 100 000 rubľov. vrátane DPH 20% Náklady na 4-valcové auto 2 300 000 rubľov. vrátane DPH 20% Dodacia lehota 50 pracovných dní. Záručná doba je 2 roky. Stroj môže byť dodatočne vybavený zariadením na kladenie značkovačov pásky do stohu po stanovenom počte rezov bez zníženia rýchlosti + 80 000 rubľov. Rezanie na kontrastnej značke + 100 000 rubľov.

Листорезательная машина для бумаги, картона, пленки LTS-105С-2-4
Назначение Данная листорезка (флаторезка) — оборудование, предназначенное для поперечного разрезания рулонного материала (бумага, картон, пленка) на листы нужного размера. Общее описание Длина реза устанавливается с помощью цифрового пульта с дискретностью 0,1мм. Программируемый счетчик с релейным выходом позволяет задавать количество нарезанных листов, после которого машина останавливается и может выдаваться управляющий сигнал. Автоматическое опускание приемного стола. Машина состоит из 3-х частей: собственно, листорезальная машина, автоматический приемный стол, шкаф управления. Рольная зарядка с электрогидроподьемником. Возможность автоматического снижения скорости для вставки маркера. Коммерческая часть и доставка Стоимость 1- рольной машины 1 880 000 руб. в том числе НДС 20% Стоимость 2- рольной машины 2 100 000 руб. в том числе НДС 20% Стоимость 4- рольной машины 2 300 000 руб. в том числе НДС 20% Срок поставки 50 рабочих дней. Гарантийный период 2 года. Машина может дополнительно оснащаться устройством закладки ленточных маркеров в стопу через заданное количество резов без снижения скорости +80,000руб. Резка по контрастной метке +100,000руб.
Množstvo 1,00 ks
Cena 600 000,00 CZK/ks

Doprava

Publikované 22.10.2021
Počet zhliadnutí 434
Zdieľať ponuku