Hlavný obrázok ponuky EER 191210 - RDF spáliteľný odpad
Predaj

EER 191210 - RDF spáliteľný odpad

Výrobný cyklus: výber a spracovanie komunálneho odpadu Veľkosť: drvený 5x5 cm fotografia 3 - peletovaná fotografia 4 Množstvo: 5000 ton / rok Balenie: voľne ložené alebo lisované do balíkov na pochôdznej podlahe

EER 191210 - CDR rifiuti combustibili
Ciclo produttivo: selezione e lavorazione rifiuti urbani Pezzatura: triturato 5x5 cm foto 3 – pellettato foto 4 Quantità: 5000 tonnellate/anno Confezionamento: sfuso o pressato in balle su walking-floor
Kód odpadu 19 12 10
Množstvo 5 000,00 t
Cena Dohodou
Publikované 25.11.2021
Počet zhliadnutí 181
Zdieľať ponuku