Hlavný obrázok ponuky Bloky EPS FR (protipožiarne/protipožiarne)
Predaj

Bloky EPS FR (protipožiarne/protipožiarne)

Ponúkame priebežné dodávky blokov EPS FR (protipožiarne/protipožiarne). Nakladacia kapacita v 40 stopovom veliteľskom kontajneri: 13 MT až 16 MT. Cena: K dispozícii na požiadanie. Závisí od množstva objednávky. Poznámky: Iba námorná doprava do najbližšieho cieľového prístavu kupujúceho. Oceníme akýkoľvek seriózny dopyt pri nákupe. FOTKY - k dispozícii na požiadanie.

FR (Fire/Flame Retardant) EPS Blocks
We offer ongoing supply of FR (Fire/Flame Retardant) EPS blocks. Loading Capacity in 40ft HQ Container: 13MT to 16 MT. Price : Available on request. Depends on order quantity. Remarks: Only sea delivery to Buyer's nearest destination seaport. We shall appreciate any serious buying inquiry. PHOTOS - available on request.
Množstvo 200,00 t
Cena Dohodou

Doprava

Publikované 15.09.2021
Počet zhliadnutí 413
Zdieľať ponuku