Ako to vyzerá s recykláciou PET fliaš a plechoviek na Slovensku od roku 2022?

21. 9 .2021, Lucia Škulcová, Lucia Morvai

Európska komisia prednedávnom rozhodla, že do roku 2029 sú všetky členské štáty EÚ povinné zabezpečiť zber jednorazových plastových fliaš a plechoviek v rozsahu 90 %. Na základe toho vypracovalo Ministerstvo životného prostredia SR návrh zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje, ktorý parlament schválil 11. 9. 2019. Zákon 302/2019 o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje vstúpi v platnosť 1. januára roku 2022, kedy začne na Slovensku fungovať nový systém zálohovania jednorazových nápojových obalov. Čo to bude v praxi znamenať pre spotrebiteľov a ich financie?

Súčasný stav

Od posledného zámeru zaviesť zálohovanie plastových fliaš a plechoviek na Slovensku, ktorý zverejnilo Ministerstvo Životného Prostredia SR (MŽP) v novembri 2018, prešli už viac ako dva roky. Za ten čas zasadol do kresla ministra životného prostredia Ján Budaj, ktorý v tomto zámere aktívne pokračuje. V januári 2021 poverilo MŽP konzorcium štyroch združení zastupujúcich budúce povinné osoby, založením Správcu zálohového systému, ktorého úlohou je  celý systém vytvoriť, financovať, koordinovať a zabezpečiť jeho transparentnosť.

Správcu zálohového systému  tvoria štyri združenia právnických osôb: Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, Slovenské združenie výrobcov piva a sladu, Slovenská aliancia moderného obchodu a Zväz obchodu SR. Tieto združenia spolu zastupujú 80 % všetkých obalov uvádzaných na trh a viac ako 3000 obchodných prevádzok.

Zálohový systém bude financovaný z poplatkov výrobcov obalov, predaja materiálu a z nevyzdvihnutých záloh.

Prioritou Správcu zálohového systému je podporiť recykláciu vyzbieraného materiálu a jeho následné využitie na rovnaký účel, na ktorý bol pôvodne vyrobený. Ide teda o princíp obehového hospodárstva a podporu recyklácie tzv. z fľaše do fľaše, respektíve z plechovky do plechovky.

Prípravy na spustenie zálohovania sú v plnom prúde, prebieha registrácia výrobcov, finalizácia siete odberných miest a budovanie potrebnej infraštruktúry. Správca v septembri spustil reklamnú kampaň, ktorá upozorňuje Slovensko, že prichádza zmena, ktorej súčasťou budeme my všetci.

Niektoré obchodné reťazce sa však na túto zmenu pripravujú aktívne už teraz a sprístupňujú svoje pilotné zálohovacie automaty v predstihu zákonných povinností v testovacom režime. Spotrebiteľ si tak môže už dnes vyskúšať systém zálohovania PET fliaš a plechoviek na testovacích prevádzkach napríklad v predajni Kaufland v Bratislavskej Rači, predajni KRAJ spoločnosti TERNO real estate v Devínskej Novej Vsi a v Petržalke, v predajniach spoločnosti Lidl v Košiciach a Bratislave, v predajni Tesco v Senci  a v Nitre, v domácej sieti potravín Fresh Plus v Košiciach a COOP Jednota Nové zámky, Čadca, Krupina.

Ciele návratnosti zálohovaných obalov na nápoje určuje príloha č.1 k zákonu o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje. Tento zákon sa však od 15. novembra 2021 čiastočne zmení novelou zákona, pričom navrhované ciele návratnosti sú od tých súčasných výrazne ambícioznejšie.

Pre porovnanie, dnes Slovensko dosahuje približne 60% mieru zberu v prípade plastových obalov, pri plechovkách neexistujú presné údaje.

Súčasné ciele návratnosti zálohovaných jednorazových obalov:

Navrhované ciele návratnosti zálohovaných jednorazových obalov:


* z hmotnosti obalov distribuovaných na trh v úvodnom roku 2022 a následne z hmotnosti obalov uvedených v kalendárnom roku na trh

Pravidlá hry

Ktoré nápojové obaly sa budú zálohovať?

Systém zálohovania sa aktuálne podľa účinného zákona vzťahuje na všetky jednorazové obaly na nápoje z plastu (fľaše) a kovu (plechovky) s objemom od 0,1 do 3 litrov vrátane, s výnimkou sirupov, mlieka, mliečnych nápojov, rastlinných náhrad ako napríklad mandľové mlieko, či kokosové mlieko a alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 15%.

Záloha sa nevzťahuje taktiež na fľaše a plechovky zakúpené pred zavedením systému zálohovania. Aby systém fungoval je nevyhnutné, aby sa vracali len fľaše označené symbolom zálohovania (Z v recyklačných šípkach) a textom zálohované.

V rámci zálohového systému však existujú aj výnimky na ktoré sa záloha nebude vzťahovať. Ide napríklad o predaj jednorazových obalov na nápoje cestujúcim v dopravných prostriedkoch v rámci medzinárodnej prepravy alebo o predaj nápojov v bezcolnej zóne. Keďže budú tieto obaly vyňaté zo zálohovania, nebude výrobca obalov za ne platiť správcovi žiadne poplatky. 

Na čo si dať pozor?

Pri vracaní plastových fliaš a plechoviek budú platiť podobné pravidlá tým, ktoré už spotrebiteľ pozná zo zálohovania sklenených fliaš:

 • Fľaše a plechovky musia byť nepoškodené
 • Obaly sa odovzdávajú prázdne
 • Etiketa na obale musí byť čitateľná

Kde môžem obaly vracať?

Zálohované obaly sa budú vracať na označené odberné miesta do automatov alebo v prípade ručného zberu pracovníkovi na prevádzke napr. pri pokladni. Zákon počíta s tým, že zaviesť zálohovanie bude povinné pre všetky obchody s predajnou plochou nad 300 m². V predajniach s menšou plochou bude zálohovanie dobrovoľné.

Za koľko?

Cena zálohy bude jednotná a to vo výške 0,15 eur za plastovú fľašu aj plechovku. Uvedená suma 0,15 eur by mala byť oddelená od predajnej ceny a následne pripočítaná k cene nápoja. Tým by mali mať spotrebitelia väčšiu motiváciu jednorazové nápojové obaly zálohovať.

Vplyv na životné prostredie

„Hlavným cieľom zavedenia zálohového systému na plastové fľaše a plechovky je zvýšiť mieru zberu nápojových obalov zo súčasných 60% na minimálne 90% do roku 2025, vyzbieraný materiál efektívne recyklovať a opätovne využiť pri výrobe nových obalov. Máme tak možnosť každý svojim dielom prispieť k eliminácii voľne pohodeného odpadu z nápojových obalov a zlepšiť prostredie v ktorom žijeme“, hovorí Lucia Morvai, riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu Správcu zálohového systému.

Ak by sa podarilo splniť navrhované ciele návratnosti a vyzbierať 90 % obalov, išlo by o zhruba 1,2 mld. obalov (750 mil. plastových fliaš + 450 mil. plechoviek).

Na základe dát z analýz odpadov vyzbieraných v lužných lesoch pri Dunaji vyplýva, že až 86% objemu odpadu tvorí vytrieiteľný odpad, ktorý je možné zrecyklovať. Na druhú stranu, len približne 5% z tohto recyklovateľného odpadu tvorili PET fľaše a rovnaké zastúpenie mali aj plechovky.

“Zálohovanie čistote prírody určite veľmi pomôže, naďalej však budú potrebné aj iné aktivity na zvyšovanie povedomia verejnosti o odpadoch. Veríme, že postupne v prírode bude končiť odpadov oveľa menej. Preto si každý jeden projekt, ktorý tomuto cieľu pomáha, nesmierne vážime,“ zhodnotil Marek Brinzík z OZV NATUR-PACK, ktorá zabezpečila spomínanú analýzu odpadov.

_____________________________________________________________________________________________

 

Zdroje:

 • https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/904/oj
 • https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/302/20220101.html
 • https://www.odpady-portal.sk/Dokument/104390/zalohovanie-pet-flias-na-slovensku-diskusia-foto.aspx
 • https://www.startitup.sk/retazce-predbehli-stat-na-slovensku-predstavili-vlastne-automaty-na-zalohovanie-pet-flias/
 • https://ekonomika.pravda.sk/firmy-a-trhy/clanok/596596-kaufland-spusta-testovanie-zalohovania-jednorazovych-plastovych-obalov/
 • https://www.odpady-portal.sk/Dokument/105878/retazec-spustil-projekt-na-zber-pet-flias-a-plechoviek-peniaze-pojdu-na-podporu-zelene.aspx
 • https://www.webnoviny.sk/uz-aj-kosicania-mozu-v-lidli-recyklovat-pet-flase-a-plechovky/
 • https://www.teraz.sk/ekonomika/tomra-sa-stala-dodavatelom-recyklomato/565511-clanok.html
 • https://ekonomika.pravda.sk/ekologia/clanok/584958-tesco-predstavilo-prvy-automat-na-zalohovanie-pet-flias-pozrite-sa-ako-funguje/
 • https://www.forbes.sk/zalohovanie-plastov-a-plechoviek-sa-rozbieha-k-tescu-a-kauflandu-sa-pridala-aj-siet-fresh-plus/
 • https://www.trend.sk/spravy/pripravy-novy-system-zalohovania-obalov-su-plnom-prude
 • https://www.minzp.sk/files/iep/potencial_triedenia-zalohovania_20190117.pdf
 • https://www.minzp.sk/zalohovanie/najcastejsie-otazky.html
 • túto kapitolu možno vyhodiť?
 • https://www.odpady-portal.sk/Dokument/106202/zalohovanie-vsetko-nevyriesi-pet-flase-a-plechovky-tvoria-zlomok-odpadu-v-prirode-ukazala-analyza.asp

‐ Lucia Škulcová, Lucia Morvai

Cyrkl v médiách