Ako to funguje?

Cyrkl je digitálne odpadové trhovisko na ktorom môžete zadarmo priamo ponúknuť svoje odpady, nevyužívané materiály a produkty, rovnako ako druhotné suroviny a vedľajšie produkty výroby. Na najväčšom portále v strednej Európe môžete zároveň vyhľadať hodnotné zdroje na Vašu výrobu. Našim cieľom je zabezpečiť Vám vhodných obchodných partnerov, a preto využívame pokročilé digitálne nástroje a aktívne vás prepájame.

 

Čo Vám prinášame:  

Náklady meníme vo výnosy               Kvalitný zdroj druhotných surovín      Cirkulárne inovácie a udržateľnosť 

 

Čo môžem ponúkať:

Všetky odpady, recykláty, produkty pomocnej výroby a všeobecne druhotné suroviny z oblastí plastov, stavebných materiálov, papiera, textilu, skla, elektrodpadů a ďalších kategórií. Ak ponúkate materiál v režime odpadov je nutné nájsť dopytujúcich firmu, ktorá má potrebnú licenciu na nakladanie s odpadmi.

Cyrkl v médiách