Ako to funguje

Čo je Cyrkl?

Cyrkl je najväčšie odpadové trhovisko v Európe a prepája vhodných obchodných partnerov pomocou najmodernejších digitálnych technológií a strojového učenia. Pridanie produktu alebo dopytu po ňom trvá niekoľko minút, registrácia je úplne zadarmo a online.

Hlavným poslaním Cyrkl je tiež zavádzať princípy cirkulárnej ekonomiky do odpadového hospodárstva firiem naprieč všetkými sektormi.

Cyrkl už využíva viac ako 9 649 klientov zo 126 krajín sveta, ktoré spoločne ušetrili 472 000 ton CO2.

Koľko to stojí?

Cyrkl Free

zadarmo

Cyrkl je možné využívať úplne zadarmo. Vďaka tejto verzii môžete uskutočniť 5 obchodov, ktoré vám pomôžu nájsť nových a zaujímavých obchodných partnerov. Môžete taktiež pridať neobmedzený počet ponúk a nič za ne neplatíte. Vyskúšajte Cyrkl zadarmo!

Registrovať sa zdarma

Cyrkl Profi

od 24,90 EUR/mesiac

Neobmedzené množstvo odpovedí na ponuky, okamžitá podpora odpadového experta. Možnosť kontaktovať ponúkajúceho prostredníctvom telefónneho čísla, overenie obchodných partnerov z celého sveta.

Pripojiť sa k Cyrkl Profi

Na Cyrklu môžete zadarmo ponúkať

 • Všetky odpady (len osobám s oprávnením)
 • Vedľajšie produkty
 • Recykláty a druhotné suroviny
 • Prebytočné suroviny

Jednoducho

 • Rýchla registrácia zadarmo
 • Pridanie materiálu / dopyt materiálu
 • Kontakt s dopytujúcim, dohoda na doprave a cene
 • Predaj materiálu
 • Zárobok na bankovom účte

Bezpečně

 • Automatické prepojenie na základe kódov odpadov s firmami oprávnenými s odpadmi nakladať
 • Na požiadanie overovanie akejkoľvek spoločnosti, vrátane zahraničných
 • Viditeľné hodnotenia firiem i jednotlivých obchodov od ostatných klientov
 • Možnosť nahlásenia podozrivých spoločností
 • Legislatívna podpora odpadových expertov pre každú krajinu, prepájanie v súlade so zákonom

Čo Cyrkl prináša?

Tím Cyrklu je zložený z odborníkov na odpadové hospodárstvo, ktorí sa v rámci každej svojej činnosti opierajú o zákony a zároveň ich pomáhajú vytvárať. Legislatíva hrá v nakladaní s odpadmi zásadnú úlohu a vďaka nej dokáže Cyrkl poradiť aj s novými odpadovými zákonmi, optimálnou likvidáciou nebezpečného odpadu a všetkými typmi druhotných surovín.

Prepájanie obchodných partnerov, pôvodcov odpadu a recyklátorov prebieha automaticky za pomoci najmodernejších technológií, strojového učenia a dátovej analýzy. Cyrkl neustále pracuje na technologickom vývoji a inováciách všetkých interných aj externých systémov.

Analýza odpadových tokov

Vďaka cirkulárnym odpadovým skenom pomáhajú experti z Cyrklu veľkým spoločnostiam s implementáciou princípov cirkulárnej ekonomiky do výrobných procesov. V rámci skenov sú analyzované všetky odpadové toky spoločnosti, následne predstavené odporúčania na nakladanie so všetkým odpadom a vyčíslená finančná úspora pohybujúca sa v stovkách tisíc eur a emisné úspory CO2 pohybujúce sa v stovkách ton.

Ušetríte 15-45% ročných nákladov na odpady

Ušetríte 200-700 ton CO2 ročne

Čo je cirkulárny odpadový sken

Ako to celé funguje v praxi?

Malá firma

Rodinný autoservis pridal na trhovisko viac ako 1000 litrov vyjazdených olejov (ktoré má raz za 2 mesiace), za ktoré teraz platil 60 eur za likvidáciu a 75 eur za zvoz.

Recyklátor cez Cyrkl ponúkol pravidelný zvoz raz za dva mesiace a recykláciu bez nákladov. Autoservis tak získal príjemnú ročnú úsporu.

Ročná úspora pre malú firmu 680 EUR 3 tony CO2

Veľká firma

Vďaka dlhodobej spolupráci a aplikácii našich odporúčaní v celom odpadovom hospodárstve veľkej firmy sa podarilo nájsť významné úspory.

Firma vytvorila finančné úspory vďaka aplikácii cirkulárneho odpadového skenu a predaju celej škály odpadových materiálov na trhovisku.

Ročná úspora pre veľkú firmu 1,2 mil. EUR 121 ton CO2

Trusted by...

Trhovisko Cyrkl.com je pre mňa nástroj, ako si jednoducho a za pár klikov nájsť obchodných partnerov pre naše odpady. Šetrí mi čas a ja mám istotu, že mám spracovateľov za najlepšiu možnú cenu.

Michal Vopelák Waste Managment Consultant LIDL
Ikea Siemens Škoda Saint gobain Skanska Basf Makro On Semiconductor Heineken

Poďte do toho tiež