Ako to funguje?

Cyrkl je najväčšie digitálne odpadové trhovisko v Európe, ktoré dáva priestor vzniku nových obchodných spoluprác v tomto sektore. Vďaka moderným digitálnym technológiám a strojovému učeniu, prepája vhodných obchodných partnerov. Vytvorenie ponuky akéhokoľvek odpadového materiálu, či zadanie dopytu po ňom trvá len niekoľko minút, navyše registrácia je úplne bezplatná a online.

Hlavným cieľom trhoviska Cyrkl je vniesť do všetkých odvetví odpadového hospodárstva cirkularitu a teda nájsť, inak odpadovým materiálom, nové, lepšie využitie.

Cyrkl.com

0 firiem

registrovaných

0 ponúk

za posledných 6 mesiacov

0 ton CO₂-eq

ušetrených za posledných 12 mesiacov

Aká je cena?

Bezplatný účet Cyrkl

Zdarma

Bezplatný účet umožňuje reagovať na 50 ponúk, bez podpory odpadového špecialistu.

Cyrkl Pro

od ?/mesiac

Finančné úspory v odpadovom hospodárstve až do výšky 45 %. Neobmedzený počet reakcií na ponuky, okamžitá podpora odpadového špecialistu. Možnosť telefonického kontaktu s predávajúcim, overenie obchodných partnerov z celého sveta.

Na trhovisku Cyrkl môžete inzerovať ponuky zadarmo a neobmedzene

 • Všetky odpady (len oprávneným osobám)
 • Vedľajšie produkty
 • Recykláty a druhotné suroviny
 • Prebytkové suroviny

JednoduchoJednoducho

 • Rýchla registrácia zdarma
 • Vloženie ponuky/vloženie dopytu na materiál
 • Kontaktovanie záujemcov, zabezpečenie dopravy a ceny
 • Predaj materiálu
 • Zisk namiesto nákladov na likvidáciu odpadu

BezpečneBezpečne

 • Automatické prepájanie na základe kódov odpadov so spoločnosťami nakladajúcimi s danými odpadmi
 • Overenie akejkoľvek spoločnosti na požiadanie vrátane zahraničných spoločností
 • Viditeľné hodnotenia spoločností a jednotlivých obchodov zo strany iných klientov
 • Možnosť nahlasovať podozrivé spoločnosti
 • Legislatívna podpora odborníkov na odpady pre každú krajinu, prepájanie v súlade so zákonom

Aké sú výhody Cyrkl?

Tím spoločnosti Cyrkl tvoria špecialisti a experti na odpadové hospodárstvo, ktorí pri všetkých činnostiach zohľadňujú zákony o nakladaní s odpadmi. Legislatíva zohráva v odpadovom hospodárstve kľúčovú úlohu a spoločnosť Cyrkl, je okrem iného, schopná poskytnúť poradenstvo v oblasti nových zákonov o odpadoch, optimálnej likvidácie nebezpečného odpadu a všetkých skupín druhotných surovín.

Spojenie obchodných partnerov, pôvodcov odpadu a recyklátorov, prebieha automaticky, pomocou moderných technológií, strojového učenia a analýzy údajov. Spoločnosť Cyrkl neustále pracuje na technologickom vývoji a inováciách všetkých interných a externých systémov.

Analýza odpadových tokov

Pomocou cirkulárnych odpadových skenov pomáhajú odborníci zo spoločnosti Cyrkl veľkým spoločnostiam implementovať princípy obehového hospodárstva do ich výrobných procesov. V rámci skenov sú analyzované všetky odpadové toky spoločnosti, následne sú predstavené odporúčania pre nakladanie so všetkými odpadmi a vyčíslené finančné úspory v tisícoch eur a úspory emisií CO₂-eq v stovkách ton.

Ušetríte:

15 - 45 %

ročných nákladov na odpady

200 - 700 ton

CO₂-eq ročne

Analýza odpadových tokov
ikeasiemensskodasaint-gobainskanskabasf

Ako to celé funguje v praxi?

Malý podnik

Rodinný autoservis mal vyše 1000 litrov použitého oleja (ktorý vyrobil každé 2 mesiace), za bezpečnú likvidáciu zaplatil 60 EUR a za odvoz ďalších 80€.

Cyrkl bol prepojený s recyklátorom oleja, ktorý ponúkal pravidelný odber a recykláciu zdarma. Podnik tak objavil spôsob ako ušetriť náklady.

Ročné úspory tohto malého podniku:

Ročné úspory tohto malého podniku: icon

840 EUR

Ročné úspory tohto malého podniku: icon

3 tony CO₂-eq

Veľká spoločnosť

Vďaka dlhodobej spolupráci a uplatneniu našich odporúčaní pri nakladaní s odpadmi, sa danej veľkej spoločnosti podarilo dosiahnuť významné úspory.

Spoločnosť dosiahla finančné úspory prostredníctvom nášho cirkulárneho odpadového skenu a predaja širokého spektra ich odpadových materiálov na trhu.

Ročné úspory v tejto veľkej spoločnosti:

Ročné úspory v tejto veľkej spoločnosti: icon

1,2 mil. EUR

Ročné úspory v tejto veľkej spoločnosti: icon

121 ton CO₂-eq