Основное изображение предложения Цеолит фракция 4-8мм
Распродажа

Цеолит фракция 4-8мм

Цеолит, используемый в природных и садовых прудах. Улавливает загрязняющие вещества, предотвращает образование водорослей из экскрементов рыб, поглощает фосфор, соединения азота. Он нейтрализует кислую воду в водоемах, поглощает аммиачный азот, тяжелые металлы и некоторые органические вещества. Поглощает запахи из воды. Это натуральный нетоксичный и не запрещенный законом материал. Он выполняет функцию трех видов фильтрации (макрофильтрация, микрофильтрация и ионный обмен). Предлагаем упаковку в мешки меньшего размера. Предлагаемое количество является избыточным и расфасовано в мешки по 25 кг.

Переведено Показать оригинал
Zeolit frakce 4-8mm
Zeolit použití do přírodních a zahradních jezírek Zachytává škodliviny, zamezuje tvorbě řas z vylučování ryb, absorbuje fosfor, dusíkaté sloučeniny. Neutralizuje kyselou vodu v jezírkách, pohlcuje amonikální dusík, těžké kovy a některé organické látky. Pohlcuje zápach z vody. J e to přírodní materiál netoxický a nearlegický. Plní funkci tří filtrací (makrofiltrace, mikrofiltrace a iontové výměny). Provádíme balení do menších sáčků. Toto nabízené množství je přebytek a je baleno do pytlů po 25 kg.
Место расположения Brno-město, Czechia На карте
Количество 150,00 кг
Цена 9,00 CZK/кг
Опубликовано 09.08.2021
Количество просмотров 1015
доля