Warunki świadczenia usług

Warunki świadczenia usług


Zawartość strony internetowej Cyrkl.cz zawiera informacje przeznaczone dla ogółu społeczeństwa, chyba że zaznaczono inaczej. Treść (oraz aplikacje mobilne i profile w sieciach społecznościowych) Cyrkl.cz zawiera głównie informacje prowadzące do negocjacji biznesowych, profesjonalne artykuły, informacje o wydarzeniach zawodowych oraz linki do innych profesjonalnych stron lub organizacji, a także Online Waste Advisor. Projekt cyrkl.cz jest obsługiwany przez Cyrkl, platformę Zdrojová IČO 07565305, z siedzibą w Pradze 1, Korunní 2569/108, Vinohrady (Praha 10), 101 00 Praha. Firma jest zarejestrowana w rejestrze handlowym Sądu Miejskiego w Pradze, sygn. Nr 303212.


Projekt jest chroniony w szczególności przepisami ustawy nr 121/2000 Coll. na temat praw autorskich. Prawa autorskie do informacji i artykułów należą do autorów lub wykonawców takich praw autorskich oraz do Operatora Projektu.


Informacje promocyjne (komunikacja handlowa) wyraźnie odróżniają się od innych treści na stronie i są w pełni zgodne z ustawą 40/1995. W sprawie regulacji reklamy, z późniejszymi zmianami.


Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem projektu cyrkl.cz.
Projekt cyrkl.cz obejmuje również Online Waste Advisor. W żadnym wypadku Centrum Poradnictwa nie zastępuje pomocy prawnej ani opinii administracji publicznej; służy jako niewiążące źródło informacji. Operator tej strony ostrzega, że ​​nie ponosi odpowiedzialności za szkody użytkownika lub osób trzecich wynikające z korzystania z Online Waste Advisor. Centrum poradnictwa służy zadawaniu pytań w takich obszarach jak: ustawodawstwo, definicja odpadów i surowców wtórnych itp.


Pytania wysłane do Online Waste Advisor służą również jako źródło informacji dla użytkowników, którzy mają te same pytania. Z tego powodu Operator zastrzega sobie prawo do opublikowania wszystkich zapytań bez podawania rozmówcom formy całkowicie anonimowej.


Pytania i odpowiedzi ekspertów są zawsze wyświetlane anonimowo, a Operator przestrzega polityki prywatności. Odpowiadane są tylko zapytania użytkowników, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych podczas rejestracji. Możesz przeczytać warunki Polityki prywatności w Ogólnych warunkach.


Pytania w centrum poradnictwa są bezpłatne i są przetwarzane zgodnie z datą otrzymania. Jednak pierwszeństwo mają pierwsi posiadacze kont premium Cyrkl Profi. Dlatego jeśli klient zaloguje się za pomocą pytania, a następnie właściciel konta premium zaloguje się za pomocą pytania, otrzyma priorytet.
Odpowiedzi na pytanie są przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Założyciel ma prawo odpowiedzieć na pytanie.


Nasza strona internetowa umożliwia stronom trzecim wyświetlanie Twojej reklamy. Zadając pytanie, ankieter potwierdza, że ​​zapoznał się z tymi zasadami, że je zrozumiał i zastosuje się do nich.
W przypadkach, gdy użytkownik jest powiązany z CYRKL i powstaje spór, który nie może zostać rozwiązany za obopólną zgodą, taki użytkownik jako konsument może złożyć propozycję pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego do Czeskiego Urzędu Inspekcji Handlowej (Centralny Inspektorat - dział ADR, coi.cz, strona internetowa: adr.coi.cz). W takich przypadkach użytkownik będący konsumentem może również skorzystać z internetowej platformy rozstrzygania sporów konsumenckich utworzonej przez Komisję Europejską i dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Firma CYRKL, platforma źródłowa, s.r.o. zastrzega sobie prawo do zmiany treści i dostępu do strony internetowej. Zaplanowanym zmianom zawartości witryny i zmianom w ich użyciu zawsze będzie towarzyszyć data zmiany.


Zasady te obowiązują od daty ich wydania i obowiązują od 12.1 2020 r. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany tych zasad.

Ostatnia aktualizacja:
12.1 2020

Cyrkl w mediach