Studium przypadku: Podstawowe skanowanie wykazało oszczędności finansowe w wysokości 348 840,00 zł rocznie i 313 ton CO2 rocznie w Sumiriko.

7. 7 .2021, Cyrkl

Japońska firma SumiRiko zajmuje się produkcją wyrobów gumowych, które dostarcza do wielu światowych producentów samochodów, takich jak: VW, AUDI, ŠKODA, BMW, MERCEDES - BENZ i innych.

Jak mawiają w SumiRiko, sercem firmy jest prasa, która jest największym źródłem know-how przedsiębiorstwa. Prasa składa się z 45 wtryskarek do gumy i 6 wtryskarek do tworzyw sztucznych. Częścią produkcji są również linie montażowe.

"Do Cyrkl trafiliśmy na podstawie rekomendacji naszej firmy zewnętrznej Bureau Veritas, która poleciła nam szczególnie bezpłatne webinaria z zakresu odpadów. Po wzięciu w nich udziału zwrócił się do nas pan Vojtěch Pilnáček z propozycją zorganizowania telekonferencji, podczas której przedstawił nam firmę Cyrkl i zaoferował wykonanie skanowania podstawowego lub całościowego. Zdecydowaliśmy się na skanowanie podstawowe w połączeniu z dostępem do cyfrowej giełdy odpadów."

Markéta Malinová, SumiRiko

 

Eksperci ds. odpadów znaleźli największy potencjał w metalach i odpadach zmieszanych

Najbardziej znaczącym strumieniem odpadów są metale, które kryją w sobie również największy potencjał oszczędności dzięki ewentualnej zmianie odbiorcy, zmianie klasyfikacji zbieranych metali i kontroli ich wagi. Mówiąc w liczbach, SumiRiko może tu zaoszczędzić 119 340, 00 zł.

Kolejnym ważnym obszarem są zmieszane odpady komunalne. W tym przypadku będzie to idealne rozwiązanie pozwalające zaoszczędzić na weryfikacji masy wytwarzanych odpadów oraz usprawniające lepsze sortowanie i zapobieganie powstawaniu odpadów. Łącząc powyższe, SumiRiko osiągnie oszczędności na poziomie 110 160,00 zł. Przewidziano również optymalizację obsługi papieru, plastiku, drewna czy materiałów ściernych.

Następnie firma skupiła się głównie na odpadach gumowych, zwłaszcza niewulkanizowanym kauczuku syntetycznym, który do tej pory trafiał na wysypisko. Firma  nie mogła znaleźć klienta, który by go dalej przetwarzał. Dzięki cyfrowemu rynkowi odpadów, SumiRiko nawiązało współpracę z klientem z Polski, który wykorzystuje gumę do produkcji komponentów do maszyn rolniczych. W ten sposób firma zaoszczędziła nie tylko na tym, że nie płaciła firmie śmieciowej za składowanie odpadów, ale także na tym, że polski klient kupował gumę.

"Interesujące możliwości pojawiły się również w dziedzinie odpadów z tworzyw sztucznych i kartonów. Dzięki rynkowi cyfrowemu firmy skontaktowały się z nami, ale niestety zażądały większej ilości. Zmotywowało nas to do ponownego rozważenia sposobu wykorzystania tych odpadów, z których część wykorzystujemy teraz wewnętrznie, np. kartony do specjalnych wysyłek między siostrzanymi zakładami lub plastikowe torby na potrzeby produkcyjne lub na potrzeby firmy sprzątającej."

Markéta Malinová, SumiRiko

 

Oszczędność CO2 dowodzi odpowiedzialności przedsiębiorstwa za środowisko naturalne

Okrężne skanowanie odpadów obejmuje również wyliczenie potencjalnie zaoszczędzonych ton CO2. W przypadku SumiRiko było to 313,7 ton CO2. Co można sobie wyobrazić w ramach tego zagadnienia? Na przykład ponad 340 milionów ładowań smartfonów lub roczne zużycie energii elektrycznej dla 517 domów jednorodzinnych.

Przed firmą stoją teraz wielkie wyzwania. Skupi się na dużej ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych i komunalnych. To właśnie te szczegółowe informacje mogą być bezpośrednio wykorzystane w firmie. Jednocześnie doceniłaby nie tylko wyliczenie oszczędności CO2, ale również ilość CO2 przed i po wdrożeniu proponowanych działań.

Ocena firmy SumiRiko:

"Skan przyniósł nam oczekiwane rezultaty i przestawił naszą gospodarkę odpadami na większe wykorzystanie wytwarzanych odpadów. Pokazał nam możliwości, jakie są obecnie na rynku odpadów. Jednocześnie oferując konkretne przykłady tego, jak można zapobiegać powstawaniu odpadów."

Markéta Malinová, SumiRiko

Ocena firmy Cyrkl:

"Firma Cyrkl wykonała Infoscan Sumiriko za darmo. Na jego podstawie wspólnie określiliśmy główne potrzeby w zakresie poprawy, a następnie zgodziliśmy się na przeprowadzenie podstawowego skanowania. Priorytetowym obszarem były przede wszystkim odpady gumowe, które w dużej mierze składowaliśmy na wysypiskach. Dzięki analizie rynku znaleźliśmy wielu recyklerów, którzy chcieliby przyjąć gumę do recyklingu za cenę około 0 euro. Skanowanie ujawniło również wiele innych potencjałów w zakresie metali, tworzyw sztucznych, papieru, rozpuszczalników.

Podstawowe skanowanie odbyło się zdalnie poprzez wypełnienie kwestionariusza, rozmowy telefoniczne? i przesłanie zdjęć. W ciągu ok. tygodnia wszystko było gotowe. Współpraca z firmą SumiRiko to czysta przyjemność. Dzięki dobrej współpracy jesteśmy w stanie odkrywać ciekawe zastosowania odpadów?, ale przede wszystkim faktycznie je realizować!"

Vojtěch Pilnáček, Cyrkl

 

We wszystkich przedsiębiorstwach, z którymi współpracował Cyrkl przy skanowaniu, znaleziono wysokie potencjały oszczędności zarówno w zakresie finansów, jak i emisji zanieczyszczeń. Pierwszym krokiem do spełnienia zasad obiegowej gospodarki odpadami jest bezpłatny Infosken, na który firma potrzebuje tylko kilka minut i raporty dla ISPOP. To proste, a zespół ekspertów ds. gospodarki odpadami znajdzie oszczędności w każdej produkcji.
‐ Cyrkl

Cyrkl w mediach