Odpady czy wartościowe surowce? - Info Skan pozwoli Ci to sprawdzić!

2. 12 .2021, Antonina Konarzewska

Odpady przemysłowe w Polsce stanowią aż 90% wszystkich generowanych odpadów. Szacuje się, że do 2024 r. cały sektor gospodarki odpadami będzie wart około 20,9 mld PLN, z czego wartość sektora gospodarki odpadami poprodukcyjnymi szacowana jest na około 8,4 mld PLN.

Ponadto, w ostatnich latach znacząco wzrosło znaczenie modelu tzw. gospodarki obiegu zamkniętego, w ideę którego wpisuje się m.in. tzw. Hierarchia postępowania z odpadami, gdzie najbardziej wartościowym z działań jest zapobieganie powstawania odpadów, następnie  ponowne wykorzystanie i dopiero w ostateczności inny odzysk czy unieszkodliwianie. Trend regulacyjny, wynikający m.in z wprowadzanych przez Unię Europejską dyrektyw, powoduje, że na rynku, na którym priorytetem jest transformacja w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego miarą wartości przedsiębiorstwa coraz bardziej staje się zdolność ograniczania odpadów i optymalnego wykorzystania surowców, a nie ich składowanie i unieszkodliwianie. 

W odpowiedzi na te wyzwania powstał Cyrkl, który wypracowuje wspólnie z firmami poprzez tzw. Cyrkularne Skany Odpadowe - działania mające na celu ograniczanie odpadów, ponowne ich wykorzystanie lub znalezienie najlepszych odbiorców, którzy mogą wykorzystać dany odpad. 

Nie wątpimy, że odpady generowane w Państwa przedsiębiorstwie są zagospodarowane zgodnie z prawem. Ale czy ich potencjał jako surowców jest maksymalnie wykorzystywany? Czy są zagospodarowane możliwie jak najwyżej w hierarchii postępowania z odpadami? A może istnieją innowacyjne metody ograniczania powstawania odpadów lub jego wykorzystania?

Dzięki Cyrkl możesz to sprawdzić!

Uruchomiliśmy nową, darmową usługę tzw. Info Skan. Jest to automatyczna usługa, która na bazie danych dot. odpadów z danego przedsiębiorstwa generuje diagram, który graficznie przedstawia przepływ surowców i ich zagospodarowanie. Do stworzenia takiego diagramu używane są dane zagospodarowania odpadów przemysłowych w Polsce przygotowane przez GUS. Dodatkowo, dla każdej grupy surowców, jak np. metale, tworzywa sztuczne została przedstawiona aktualna sytuacja na rynku oraz przykłady wstępnych rozwiązań, które proponujemy firmom, aby ograniczyć liczbę składowanych odpadów. 

Ponadto, oprócz wygenerowanych wyników i krótkiego raportu, można umówić się na krótką, bezpłatną konsultację z jednym z naszych ekspertów. 

Dane wygenerowane przez Info Skan są świetnym wstępem do dalszej współpracy, aby przeprowadzić dogłębną analizę odpadów przez ekspertów w Cyrkl w przedsiębiorstwie i znaleźć najlepsze rozwiązania dla wszystkich strumieni odpadów. Krokiem, który zazwyczaj następuje po Info Skanie to tzw. Kompletny Skan.  

Zobacz jak to działa oraz co możesz zyskać. 

 

Co zyskujesz dzięki usłudze Info Skan?

  1. Darmową analizę wstępną wszystkich strumieni Twoich odpadów
  2. Graficzne przedstawienie metod gospodarowania odpadami, na podstawie danych GUS dot. Zagospodarowania odpadów innych niż komunalne
  3. Opis obecnych wyzwań i potencjalnych/ rozwiązań dla każdej z grup surowców
  4. Darmową konsultację z jednym z naszych ekspertów - telefonicznie lub mailowo
  5. Przykładowe aktualne ceny surowców prosto od naszych partnerów.

 

Przykładowy skan dla jednej z naszych firm:

Info Skan - jak to działa?

 

 

  • Zapraszamy do wejścia na stronę: https://scans.cyrkl.com/pl/info-scan 
  • Jedyne czego potrzebujemy to dane odpadowe generowane przez firmę - np. w formie raportu za ubiegły rok oraz dane kontaktowe
  • Nasz autorski, innowacyjny algorytm przeanalizuje na podstawie opracowanych przez nas danych dot. zagospodarowania odpadów przemysłowych w Polsce oraz zobrazuje udostępnione dane - zupełnie za darmo i w pełni automatycznie
  • Po chwili otrzymają Państwo maila z wynikami analizy oraz linkiem do umówienia się na bezpłatną rozmowę z jednym z naszych ekspertów.

Info Skan to pierwszy krok do cyrkularnej gospodarki odpadami w Twojej firmie.

 

*Udostępniane dane dot. odpadów są przetwarzane tylko na potrzeby analizy wewnętrznej naszych ekspertów, nie są udostępniane osobom trzecim.

‐ Antonina Konarzewska

Cyrkl w mediach