Magazyn

Podsumowanie seminarium internetowego: Zarządzanie odpadami, które przynosi pieniądze

20. 5. 2020 W dniu 20 maja Cyrkl Source Platform zorganizował seminarium internetowe „Zarządzanie odpadami, które zarabia pieniądze”. Głównym tematem webinaru było połączenie, z jednej strony, redukcji kosztów gospodarki odpadami w firmach, az drugiej strony zmniejszenia wpływu na środowisko. Vojtěch Pilnáček, starszy ekspert ds. Odpadów w Cyrkl, przedstawił 5 zasad na webinarium, które można osiągnąć. Ścieżka do oszczędności finansowych i zmniejszenia obciążenia środowiska prowadzi poprzez gospodarkę odpadami o obiegu zamkniętym, w której monitorujemy nie tylko niezbędne przepisy, ale także minimalizację wytwarzania odpadów, ponieważ znamy ich prawdziwą wartość.

Czytaj dalej

Szukasz oszczędności w czasach kryzysu? Firmy koncentrują się na gospodarowaniu odpadami

18. 5. 2020 Pod wpływem trudnej sytuacji finansowej wiele firm zaczyna podążać ścieżką gospodarki odpadami o obiegu zamkniętym. Podczas gdy ekologia i świadomość mogą być motywacją dla niektórych, dominującym powodem jest teraz poszukiwanie oszczędności. W szczególności menedżerowie ds. CSR międzynarodowych firm znajdują interesujący sposób w okrągłym gospodarowaniu odpadami, aby połączyć cele zrównoważonego rozwoju i poświęcić się na ołtarzu oszczędności firmowych w czasach oszczędności budżetowych. Z naszego doświadczenia, uratowanie Twojej firmy od setek tysięcy do milionów koron, a jednocześnie kilkaset tysięcy ton CO2 to szansa dla większości firm w Czechach.

Czytaj dalej

Program EXPANZE firmy ČMZRB obsługuje również podmioty przetwarzające odpady

6. 5. 2020 Czesko-Morawski Bank Gwarancji i Rozwoju (ČMZRB), we współpracy z Ministerstwem Przemysłu, Handlu i Środowiska, zgodził się wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa działające w dziedzinie gospodarki odpadami. Od połowy sierpnia 2019 r. Firmy, które wykorzystują odpady w sposób materialny i energetyczny, mogą otrzymywać preferencyjne finansowanie z programu EXPANZE na rozwój i finansowanie działalności operacyjnej, zarówno w formie gwarancji, jak i nieoprocentowanych pożyczek.

Czytaj dalej

Włókno z recyklingu 3D jako szansa na odzysk odpadów

23. 4. 2020 Przemysł druku 3D jest jednym z najciekawszych segmentów ze względu na szybkość i zdolność do rozwoju. W 2018 r. Rynek był wart 10 mld USD, a w 2024 r. Ma wzrosnąć do 35 mld USD. Europa jest kontynentem, który ma największy udział w tym biznesie, po Ameryce Północnej. Druk 3D jest stosowany w wielu gałęziach przemysłu, od wojska po medycynę i energię po budownictwo. Dlatego postanowiliśmy przedstawić Państwu wykorzystanie odpadów i recyklatów w druku 3D.

Czytaj dalej

(CZE) Nakládání s odpady v době korona pandemie - návod zdarma!

6. 4. 2020 Odpady se produkují nehledě na krizi a stále je s nimi potřeba nakládat. V krizi je však potřeba dbát nouzového stavu a z něj plynoucích opatření. Připravili jsme pro vás přehledný návod, co vše musíte dodržet ale i jaké úlevy si pro vás nachystal v této situaci český stát.

Czytaj dalej

(CZE) Z nuly na sto. COLORE na cestě za cirkulárním regionem Evropy

10. 3. 2020 Na začátku února se vydala komise složená z pracovníků Středočeského inovačního centra a expertů na cirkulární ekonomiku do Holandska v rámci projektu meziregionálního předávání informací COLORE. Cílem byla výměna znalostí a zkušeností, ale také objevení, jak se z relativně chudé východní části Holandska stala mezinárodní chlouba a cirkulární region celé Evropy.

Czytaj dalej

(CZE) Papír v krizi? Ne, pokud máte kvalitní partnery

13. 2. 2020 V České republice dokážeme recyklovat pouze 17 % veškerého spotřebovaného papíru za rok. Přes 80 % vysbíraného papíru putuje ke zpracování do zahraničí. A zde začíná náš příběh s krizí na papírovém trhu, která nás nedávno postihla.

Czytaj dalej

(CZE) Uniklý dokument ukazuje budoucnost odpadů v EU

10. 2. 2020 V nedávno uniklém dokumentu Evropské komise, který přinesl web Euractiv.com, najdeme konkrétní kroky, kterými hodlá Komise v následujících letech prosazovat uhlíkovou neutralitu kontinentu a přechod na cirkulární ekonomiku.

Czytaj dalej

(CZE) Veřejné peníze proudí do cirkulace odpadů

22. 1. 2020 S příchodem nového roku se otevřelo několik nových příležitostí pro získání dotační podpory. V tomto článku se zaměřím na ty, jež mají za cíl zlepšit stav životního prostředí.

Czytaj dalej

(CZE) Evropská zelená dohoda významně ovlivní cirkulární byznys

13. 12. 2019 V minulém týdnu byl předložen Evropskému parlamentu a Radě koncept Evropské zelené dohody. Nyní je na Evropské komisi, aby během poloviny příštího roku zpracovala konkrétní legislativní změny, které poté představí. Dnes jsou známé jeho obrysy, a ty vám chceme nyní představit. Jak o této dohodě říká náš CEO Cyril Klepek: „Green Deal nám ukazuje cestu, po které budeme muset jít ať už chceme, nebo ne. Jsme důležitou součástí evropské ekonomiky, a ta nyní ve světle klimatických změn projde zajímavým přehodnocením.”

Czytaj dalej

Cyrkl w mediach