Główne zdjęcie Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
Sprzedaż

Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników

Lokalizacja Liberec

Odpady rozcieńczalników z obróbki powierzchni elementów szklanych. Ciekły osad płynny o ciemnym kolorze w ilości około 0,5 t/rok i 1 t/rok (dwa różne miejsca pochodzenia i różny skład). Możliwe dalsze informacje i dostarczenie próbki.

Cena W drodze porozumienia
Ilość 2 t