Główne zdjęcie Foliarka do papieru, kartonu, folii LTS-105С-2-4
Sprzedaż

Foliarka do papieru, kartonu, folii LTS-105С-2-4

Przeznaczenie Ta krajarka (płaska) jest urządzeniem przeznaczonym do cięcia poprzecznego materiału rolkowego (papieru, kartonu, folii) na arkusze o wymaganym rozmiarze. Opis ogólny Długość cięcia ustawia się za pomocą konsoli cyfrowej z rozdzielczością 0,1 mm. Programowalny licznik z wyjściem przekaźnikowym umożliwia ustawienie ilości ciętych arkuszy, po której maszyna się zatrzyma i może zostać wydany sygnał sterujący. Automatyczne opuszczanie stołu odbiorczego. Maszyna składa się z 3 części: przekrawacza, automatycznego stołu podbierającego, szafy sterowniczej. Załadunek rolkowy z podnośnikiem elektrohydraulicznym. Możliwość automatycznej redukcji prędkości wprowadzania znaczników. Część handlowa i dostawa Koszt maszyny 1-rolkowej wynosi 1 880 000 rubli. w tym 20% VAT Koszt maszyny 2-rolkowej to 2 100 000 rubli. w tym VAT 20% Koszt samochodu 4-rolkowego 2 300 000 rubli. w tym VAT 20% Czas dostawy 50 dni roboczych. Okres gwarancji wynosi 2 lata. Maszynę można dodatkowo wyposażyć w urządzenie do układania oznaczników taśmowych w stos po określonej ilości cięć bez zmniejszania prędkości + 80 000 rubli. Cięcie na znaku kontrastowym + 100 000 rubli.

Przetłumaczone Pokaż oryginał
Листорезательная машина для бумаги, картона, пленки LTS-105С-2-4
Назначение Данная листорезка (флаторезка) — оборудование, предназначенное для поперечного разрезания рулонного материала (бумага, картон, пленка) на листы нужного размера. Общее описание Длина реза устанавливается с помощью цифрового пульта с дискретностью 0,1мм. Программируемый счетчик с релейным выходом позволяет задавать количество нарезанных листов, после которого машина останавливается и может выдаваться управляющий сигнал. Автоматическое опускание приемного стола. Машина состоит из 3-х частей: собственно, листорезальная машина, автоматический приемный стол, шкаф управления. Рольная зарядка с электрогидроподьемником. Возможность автоматического снижения скорости для вставки маркера. Коммерческая часть и доставка Стоимость 1- рольной машины 1 880 000 руб. в том числе НДС 20% Стоимость 2- рольной машины 2 100 000 руб. в том числе НДС 20% Стоимость 4- рольной машины 2 300 000 руб. в том числе НДС 20% Срок поставки 50 рабочих дней. Гарантийный период 2 года. Машина может дополнительно оснащаться устройством закладки ленточных маркеров в стопу через заданное количество резов без снижения скорости +80,000руб. Резка по контрастной метке +100,000руб.
Ilość 1,00 szt
Cena 600 000,00 CZK/szt

Transport

Opublikowano dnia 22.10.2021
Liczba wyświetleń 771
Udostępnij ofertę