Główne zdjęcie EER 191204 - plastik i guma w belach
Sprzedaż

EER 191204 - plastik i guma w belach

Cykl produkcyjny: odzysk poużytkowych niechlorowanych tworzyw sztucznych Wielkość: do rozdrobnienia Ilość: 5000 ton/rok Pakowanie: sprasowane w bele

Przetłumaczone Pokaż oryginał
EER 191204 - plastica e gomma in balle
Ciclo produttivo: recupero plastiche non clorurate post-consumo Pezzatura: da triturare Quantità: 5000 tonnellate/anno Confezionamento: pressato in balle
Kod odpadu 19 12 04
Ilość 5 000,00 t
Cena W drodze porozumienia
Opublikowano dnia 25.11.2021
Liczba wyświetleń 181
Udostępnij ofertę