Immagine principale dell'offerta Estrusore monovite per riciclaggio PET
Vendita

Estrusore monovite per riciclaggio PET

La rigranulazione di un fiocco di PET lavato richiede l'uso di processi e soluzioni definiti con precisione dedicati a questo materiale. A causa dell'elevata igroscopicità del materiale, è necessaria l'essiccazione del fiocco prima della rigranulazione. Nelle nostre linee della serie CT, installiamo un essiccatore a piastre, progettato per asciugare la scaglia di PET immediatamente prima di alimentarla al sistema di plastificazione. Per garantire la massima trasparenza possibile del materiale dopo il processo di granulazione, è necessario prevedere un sistema di degasaggio sottovuoto molto efficiente. Un sistema di degasaggio sotto vuoto opportunamente adattato alle prestazioni della macchina garantisce che il processo di cristallizzazione avvenga completamente, il che alla fine si traduce in un materiale finale di altissima qualità. Con molti anni di esperienza nella progettazione di macchine per la granulazione del PET, ogni volta forniamo ai nostri clienti un sistema di degasaggio sottovuoto accuratamente selezionato. La soluzione su cui vorremmo attirare la vostra attenzione in modo speciale è il sistema esente da manutenzione di alimentazione del filo al granulatore. Nelle linee dove il taglio avviene "sul filo", la rottura dei fili è la più fastidiosa. Con la tradizionale alimentazione dei fili ai bagni di raffreddamento è necessaria la presenza e l'attenzione costante di almeno un operatore. Grazie al sistema di alimentazione del filo da noi utilizzato attraverso il flusso d'acqua e un granulatore appositamente progettato, l'attenzione dell'operatore si riduce al controllo dei parametri della macchina e del processo. La macchina può essere supervisionata anche da un'altra stanza, purché sia presente un sistema di visualizzazione dei parametri tramite WLAN o modulo GSM. Tale soluzione riduce notevolmente i costi relativi ai dipendenti, perché anche con più macchine che lavorano contemporaneamente, è sufficiente un dipendente per azionarle. Le nostre macchine sono dotate di componenti elettrici che soddisfano i più alti standard europei di aziende come Siemens, ABB, Delata e Omron. Ciò significa che dopo il periodo di garanzia, i nostri clienti non hanno problemi ad acquistare i pezzi di ricambio, se necessari. Dotiamo inoltre le nostre macchine di moduli GSM, che spesso consentono l'analisi e la risoluzione dei problemi da remoto senza la necessità di generare costi legati a una visita di assistenza. Non esitate a contattarci. Siamo felici di rispondere a qualsiasi domanda tu possa avere. Siamo in grado di consegnare le macchine in qualsiasi luogo nel mondo. Si prega di visitare il nostro sito web: http://argusmaszyny.pl Vi invitiamo a vedere la macchina in funzione: https://www.youtube.com/watch?v=U_w1tUN6pQ8 Visitate il nostro canale YOUTUBE: https://www.youtube. com / channel / UCn7977xx_ojzL9YnAhcDlNQ / videos Visita la nostra pagina Facebook: https://www.facebook.com/argus.maszyny.1 Visita Instagram: https://www.instagram.com/argusmaszyny/ ARGUS MASZYNY Sp. z o. o. ul. Soldati della 1a divisione dell'esercito polacco 98, 84-230 Rumia, Polonia

Tradotto Mostra originale
Wytłaczarka jednoślimakowa do recyklingu PET
Regranulacja umytego płatka PET wymaga zastosowania ściśle sprecyzowanych procesów i rozwiązań dedykowanych dla tego materiału. Ze względu na wysoką higroskopijność materiału przed regranulacją wymagane jest suszenie płatka. W naszych liniach z serii CT instalujemy suszarkę talerzową, która ma za zadanie dosuszyć płatek PET bezpośrednio przed podaniem go do układu uplastyczniającego. Aby zapewnić jak największą transparentność materiału po procesie granulacji niezbędne jest zapewnienie bardzo wydajnego układu odgazowania próżniowego. Odpowiednio dobrany do wydajności maszyny układ odgazowania próżniowego sprawia, iż proces krystalizacji zachodzi w pełni co skutkuje finalnie bardzo wysokojakościowym materiałem końcowym. Posiadając wieloletnie doświadczenie w projektowaniu maszyn do regranulacji PET każdorazowo zapewniamy Klientom starannie dobrany system odgazowania próżniowego. Rozwiązaniem, na które chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę w sposób szczególny jest bezobsługowy system podawania nitki do granulatora. W liniach, w których cięcie odbywa się „na nitce” najbardziej dokuczliwe jest zrywanie się nitek. Przy tradycyjnym podawaniu nitek do wanien chłodzących niezbędna jest stała obecność i uwaga przynajmniej jednego operatora. Dzięki zastosowanemu przez nas systemowi podawania nitki przez prąd wody oraz specjalnie zaprojektowanemu granulatorowi uwaga operatora sprowadza się do kontroli parametrów maszyny i procesu. Maszyna może być nadzorowana nawet z innego pomieszczenia jeżeli tylko zapewniony jest system wyświetlania parametrów poprzez sieć WLAN lub moduł GSM. Takie rozwiązanie w znacznym stopniu obniża koszty związane z pracownikami, gdyż nawet przy kilku pracujących jednocześnie maszynach do ich obsługi wystarczy jeden pracownik. Nasze maszyny wyposażone są w elementy elektryczne odpowiadające najwyższym standardom europejskim takich firm jak Siemens, ABB, Delata czy Omron. Sprawia to, że po okresie gwarancyjnym nasi klienci nie mają żadnego problemu w zakupie części zamiennych, jeżeli takie są potrzebne. Wyposażamy również nasze maszyny w moduły GSM, które niejednokrotnie pozwalają na zdalną analizę i rozwiązanie problemu bez konieczności generowania kosztów związanych z wizytą serwisu. Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania. Maszyny jesteśmy w stanie dostarczyć do każdej lokalizacji na świcie. Zapraszamy na naszą stronę internetową: http://argusmaszyny.pl Zapraszamy do obejrzenia maszyny podczas pracy: https://www.youtube.com/watch?v=U_w1tUN6pQ8 Zapraszamy na nasz kanał YOUTUBE : https://www.youtube.com/channel/UCn7977xx_ojzL9YnAhcDlNQ/videos Zapraszamy na naszą stronę Facebook: https://www.facebook.com/argus.maszyny.1 Zapraszamy na Instagram: https://www.instagram.com/argusmaszyny/ ARGUS MASZYNY Sp. z o.o. ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego 98, 84-230 Rumia, Polska
Quantità 1,00 pz
Prezzo Da accordare

Trasporto

Data di pubblicazione 25.11.2021
Numero di visualizzazioni 238
Condividere
Per visualizzare i tuoi contatti devi effettuare il login