Immagine principale dell'offerta Estrusore monovite con agglomeratore
Vendita

Estrusore monovite con agglomeratore

L'unica linea di granulazione per materie plastiche con un unico agglomeratore (con un estrusore) viene utilizzata per lavorare materiali puliti in post-produzione. Nella configurazione standard della linea, il materiale lavorato viene trasportato all'agglomeratore tramite un nastro trasportatore, la modalità opzionale di alimentazione del film è il sistema di svolgimento del film dal rotolo. La motorizzazione dell'alimentatore a nastro e del dispositivo di svolgimento del film sono sincronizzati e controllati da un inverter. La velocità del nastro trasportatore e di estrazione del film è completamente automatica in funzione del grado di riempimento del compattatore. Sul nastro trasportatore possiamo installare un metal detector che arresterà automaticamente il nastro trasportatore e segnalerà il rilevamento di elementi metallici. Se c'è la necessità di modificare il materiale in ingresso, dotiamo la linea dei dosatori necessari: gravimetrici o volumetrici. Il nostro estrusore monovite garantisce la corretta omogeneizzazione del materiale e il suo degasaggio. Nel caso di materiale più umido proponiamo ai nostri clienti il doppio degasaggio sottovuoto, ovviamente dotato di cleanout. Attribuiamo grande importanza all'elemento della macchina, che è la pulizia degli schermi. Un aspetto importante in fase di accordi tecnici è quello di familiarizzare i nostri esperti con il tipo di materiale, il suo grado di sporco, umidità, ecc. A seconda della valutazione del materiale in ingresso, possiamo offrire al cliente schermi piatti di vari diametri, pistoni schermi e gli schermi autopulenti sempre più popolari. L'elevata qualità dei materiali utilizzati per la vite, il cilindro e il resto dei componenti consente un funzionamento ininterrotto per un periodo di tempo molto lungo. Le nostre linee sono dotate di sistemi di essiccazione del materiale e, a seconda del tipo di materiale, offriamo una centrifuga o un vibrovaglio. Un ulteriore componente per l'essiccazione del materiale è il sistema di soffiaggio per il trasporto del materiale al silo tampone. Il tipo di testa e il metodo di taglio sono selezionati in base al valore MFI del materiale e, se è necessario utilizzare riempitivi, dalle loro proprietà. Usiamo un anello d'acqua, anello d'acqua e sistema di taglio ad aria nelle nostre macchine. Nelle nostre macchine utilizziamo touch panel con software Siemens (serie SMART). Il modulo GSM WiFi installato permette al nostro servizio di collegarsi direttamente alla macchina e diagnosticare il problema on-line. In molti casi, ciò consente di eliminare il guasto senza costi e in tempi brevissimi. L'equipaggiamento del quadro elettrico è costituito da elementi di noti produttori di marchi globali come Siemens, ABB, OMRON, Schneider. Ciò fornisce ai nostri clienti un facile accesso ai pezzi di ricambio dopo il periodo di garanzia. I componenti elettrici di alta classe garantiscono inoltre il funzionamento efficiente dei sistemi di protezione della macchina contro il sovraccarico elettrico, una pressione eccessiva nel sistema di plastificazione o differenze di temperatura troppo grandi del sistema rispetto al valore impostato. Non esitate a contattarci. Siamo felici di rispondere a qualsiasi domanda tu possa avere. Consegniamo macchine in ogni località del mondo. Ti invitiamo a guardare film sul funzionamento della macchina: https://www.youtube.com/watch?v=67KdOSHmHIg https://www .youtube .com / watch?v = LVLqE7Q1774 https://www.youtube.com/watch?v=5ims3Hy-KJg https://www.youtube.com/watch?v=hLgbxGVeGgk Visita il nostro canale YOUTUBE: https: / / www.youtube.com/channel/UCn7977xx_ojzL9YnAhcDlNQ Visita la nostra pagina Facebook: https://www.facebook.com/argus.maszyny.1 Visita Instagram: https://www.instagram.com/argusmaszyny/ Visita il nostro sito: https ://argusmaszyny.pl/

Tradotto Mostra originale
Wytłaczarka jednoślimakowa z aglomeratorem
Linia do regranulacji tworzyw sztucznych z aglomeratorem pojedyncza (z jednym ekstruderem), służy do przetwarzania materiałów czystych, poprodukcyjnych. W standardowej konfiguracji linii, przetwarzany materiał transportowany jest do aglomeratora podajnikiem taśmowym, opcjonalną metodą podawania folii jest system odwijania jej z rolki. Napęd silnikowy podajnika taśmowego i urządzenia odwijającego folię z rolki są zsynchronizowane i sterowane za pomocą falownika. Prędkość posuwu taśmy podajnika i odciągu folii jest w pełni automatyczna w zależności od stopnia wypełnienia kompaktora. Na podajniku taśmowym możemy zainstalować wykrywacz metalu który automatycznie zatrzyma taśmociąg oraz zasygnalizuje detekcję elementów metalowych. W przypadku potrzeby modyfikacji materiału wejściowego doposażamy linię o niezbędne podajniki dozujące: grawimetryczne lub wolumetryczne. Nasza wytłaczarka jednoślimakowa zapewnia odpowiednią homogenizację materiału oraz jego odgazowanie. W przypadku materiału mocniej zawilgoconego proponujemy naszym Klientom podwójne odgazowanie próżniowe wyposażone oczywiście w wyczystkę. Bardzo dużą wagę przywiązujemy do elementu maszyny jakim są sita czyszczące. Istotną sprawą na etapie uzgodnień technicznych jest zapoznanie się naszych ekspertów z rodzajem materiału, jego stopniem zabrudzenia, wilgotności itp. W zależności od oceny materiału wsadowego możemy zaproponować Klientowi sita płytowe różnej średnicy, sita tłokowe oraz co raz bardziej popularne sita samoczyszczące. Wysoka jakość zastosowanych materiałów ślimaka i cylindra oraz reszty podzespołów pozwala pracować w sposób nieprzerwany przez bardzo długi okres czasu. Nasze linie zaopatrzone są w systemy suszenia materiału i tak w zależności od jego rodzaju proponujemy wirówkę lub sito wibracyjne. Dodatkowym komponentem dosuszającym materiał jest nadmuchowy system transportu materiału do silosu buforowego. Rodzaj głowicy oraz sposób cięcia dobieramy w zależności od wartości MFI materiału, a także w przypadku konieczności zastosowania wypełniaczy od ich właściwości. W naszych maszynach stosujemy system cięcia w pierścieniu wodnym, w wodzie i powietrzne. W naszych maszynach stosujemy panele dotykowe wraz z oprogramowaniem marki Siemens (seria SMART). Zainstalowany moduł GSM WiFi pozwala naszemu serwisowi łączyć się bezpośrednio z maszyną i diagnozować powstały problem on-line. W wielu przypadkach pozwala to na usunięcie usterki bez kosztowo i w bardzo krótkim czasie. Na wyposażenie szafy sterującej składają się elementy znanych producentów światowych marek takich jak Siemens, ABB, OMRON, Schneider. Zapewnia to naszym Klientom łatwy dostęp do części zamiennych po okresie gwarancyjnym. Wysokiej klasy podzespoły elektryczne zapewniają też sprawne działanie systemów ochrony maszyn przed przeciążeniem elektrycznym, nadmiernym ciśnieniem w układzie uplastyczniającym czy też zbyt dużymi różnicami temperatur układu od zadanej wartości. Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania. Maszyny dostarczamy do każdej lokalizacji na świecie. Zapraszamy do obejrzenia filmów z pracy maszyny: https://www.youtube.com/watch?v=67KdOSHmHIg https://www.youtube.com/watch?v=LVLqE7Q1774 https://www.youtube.com/watch?v=5ims3Hy-KJg https://www.youtube.com/watch?v=hLgbxGVeGgk Zapraszamy na nasz kanał YOUTUBE : https://www.youtube.com/channel/UCn7977xx_ojzL9YnAhcDlNQ Zapraszamy na naszą stronę Facebook: https://www.facebook.com/argus.maszyny.1 Zapraszamy na Instagram: https://www.instagram.com/argusmaszyny/ Zapraszamy na naszą stronę: https://argusmaszyny.pl/
Quantità 1,00 pz
Prezzo Da accordare

Trasporto

Data di pubblicazione 25.11.2021
Numero di visualizzazioni 253
Condividere
Per visualizzare i tuoi contatti devi effettuare il login