Image principale de l'offre Extrudeuse monovis avec agglomérateur
Vente

Extrudeuse monovis avec agglomérateur

La ligne unique de granulation des matières plastiques avec un seul agglomérateur (avec une extrudeuse) permet de traiter des matériaux propres de post-production. Dans la configuration standard de la ligne, le matériau traité est transporté vers l'agglomérateur par un convoyeur à bande, la méthode optionnelle d'alimentation du film est le système de déroulement du rouleau. L'entraînement par moteur du convoyeur à bande et du dispositif de déroulement du film sont synchronisés et contrôlés par un inverseur. La vitesse de la bande transporteuse et l'extraction du film sont entièrement automatiques en fonction du degré de remplissage du compacteur. Sur la bande transporteuse, nous pouvons installer un détecteur de métaux qui arrêtera automatiquement la bande transporteuse et signalera la détection d'éléments métalliques. S'il est nécessaire de modifier la matière d'entrée, nous équipons la ligne des doseurs nécessaires : gravimétriques ou volumétriques. Notre extrudeuse monovis assure une bonne homogénéisation de la matière et son dégazage. Dans le cas de matériel plus humide, nous proposons à nos clients un double dégazage sous vide, bien entendu, équipé d'un nettoyeur. Nous attachons une grande importance à l'élément de la machine, que sont les écrans de nettoyage. Un enjeu important au stade des dispositions techniques est de familiariser nos experts avec le type de matériau, son degré de salissure, d'humidité, etc. En fonction de l'évaluation du matériau d'entrée, nous pouvons proposer au client des tamis à plaques de différents diamètres, piston écrans et les écrans autonettoyants de plus en plus populaires. La haute qualité des matériaux utilisés pour la vis et le cylindre ainsi que le reste des composants permet un fonctionnement ininterrompu pendant une très longue période. Nos lignes sont équipées de systèmes de séchage de matière et, selon le type de matière, nous proposons une centrifugeuse ou un tamis vibrant. Un composant supplémentaire pour le séchage du matériau est le système de soufflage pour le transport du matériau vers le silo tampon. Le type de tête et la méthode de coupe sont choisis en fonction de la valeur MFI du matériau et, s'il est nécessaire d'utiliser des charges, de leurs propriétés. Nous utilisons un anneau d'eau, un anneau d'eau et un système de coupe à air dans nos machines. Dans nos machines, nous utilisons des écrans tactiles avec le logiciel Siemens (série SMART). Le module GSM WiFi installé permet à notre service de se connecter directement à la machine et de diagnostiquer le problème en ligne. Dans de nombreux cas, cela permet de rectifier le défaut sans frais et en très peu de temps. L'équipement de l'armoire de commande se compose d'éléments de fabricants renommés de marques mondiales telles que Siemens, ABB, OMRON, Schneider. Cela permet à nos clients d'accéder facilement aux pièces de rechange après la période de garantie. Des composants électriques haut de gamme garantissent également le fonctionnement efficace des systèmes de protection des machines contre les surcharges électriques, une pression excessive dans le système de plastification ou des différences de température trop importantes du système par rapport à la valeur définie. S'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes heureux de répondre à toutes vos questions. Nous livrons des machines partout dans le monde.Nous vous invitons à regarder des films sur le fonctionnement de la machine : https://www.youtube.com/watch?v=67KdOSHmHIg https://www .youtube .com / watch?v = LVLqE7Q1774 https://www.youtube.com/watch?v=5ims3Hy-KJg https://www.youtube.com/watch?v=hLgbxGVeGgk Visitez notre chaîne YOUTUBE : https : / / www.youtube.com/channel/UCn7977xx_ojzL9YnAhcDlNQ Visitez notre page Facebook : https://www.facebook.com/argus.maszyny.1 Visitez Instagram : https://www.instagram.com/argusmaszyny/ Visitez notre site : https ://argusmaszyny.pl/

Wytłaczarka jednoślimakowa z aglomeratorem
Linia do regranulacji tworzyw sztucznych z aglomeratorem pojedyncza (z jednym ekstruderem), służy do przetwarzania materiałów czystych, poprodukcyjnych. W standardowej konfiguracji linii, przetwarzany materiał transportowany jest do aglomeratora podajnikiem taśmowym, opcjonalną metodą podawania folii jest system odwijania jej z rolki. Napęd silnikowy podajnika taśmowego i urządzenia odwijającego folię z rolki są zsynchronizowane i sterowane za pomocą falownika. Prędkość posuwu taśmy podajnika i odciągu folii jest w pełni automatyczna w zależności od stopnia wypełnienia kompaktora. Na podajniku taśmowym możemy zainstalować wykrywacz metalu który automatycznie zatrzyma taśmociąg oraz zasygnalizuje detekcję elementów metalowych. W przypadku potrzeby modyfikacji materiału wejściowego doposażamy linię o niezbędne podajniki dozujące: grawimetryczne lub wolumetryczne. Nasza wytłaczarka jednoślimakowa zapewnia odpowiednią homogenizację materiału oraz jego odgazowanie. W przypadku materiału mocniej zawilgoconego proponujemy naszym Klientom podwójne odgazowanie próżniowe wyposażone oczywiście w wyczystkę. Bardzo dużą wagę przywiązujemy do elementu maszyny jakim są sita czyszczące. Istotną sprawą na etapie uzgodnień technicznych jest zapoznanie się naszych ekspertów z rodzajem materiału, jego stopniem zabrudzenia, wilgotności itp. W zależności od oceny materiału wsadowego możemy zaproponować Klientowi sita płytowe różnej średnicy, sita tłokowe oraz co raz bardziej popularne sita samoczyszczące. Wysoka jakość zastosowanych materiałów ślimaka i cylindra oraz reszty podzespołów pozwala pracować w sposób nieprzerwany przez bardzo długi okres czasu. Nasze linie zaopatrzone są w systemy suszenia materiału i tak w zależności od jego rodzaju proponujemy wirówkę lub sito wibracyjne. Dodatkowym komponentem dosuszającym materiał jest nadmuchowy system transportu materiału do silosu buforowego. Rodzaj głowicy oraz sposób cięcia dobieramy w zależności od wartości MFI materiału, a także w przypadku konieczności zastosowania wypełniaczy od ich właściwości. W naszych maszynach stosujemy system cięcia w pierścieniu wodnym, w wodzie i powietrzne. W naszych maszynach stosujemy panele dotykowe wraz z oprogramowaniem marki Siemens (seria SMART). Zainstalowany moduł GSM WiFi pozwala naszemu serwisowi łączyć się bezpośrednio z maszyną i diagnozować powstały problem on-line. W wielu przypadkach pozwala to na usunięcie usterki bez kosztowo i w bardzo krótkim czasie. Na wyposażenie szafy sterującej składają się elementy znanych producentów światowych marek takich jak Siemens, ABB, OMRON, Schneider. Zapewnia to naszym Klientom łatwy dostęp do części zamiennych po okresie gwarancyjnym. Wysokiej klasy podzespoły elektryczne zapewniają też sprawne działanie systemów ochrony maszyn przed przeciążeniem elektrycznym, nadmiernym ciśnieniem w układzie uplastyczniającym czy też zbyt dużymi różnicami temperatur układu od zadanej wartości. Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania. Maszyny dostarczamy do każdej lokalizacji na świecie. Zapraszamy do obejrzenia filmów z pracy maszyny: https://www.youtube.com/watch?v=67KdOSHmHIg https://www.youtube.com/watch?v=LVLqE7Q1774 https://www.youtube.com/watch?v=5ims3Hy-KJg https://www.youtube.com/watch?v=hLgbxGVeGgk Zapraszamy na nasz kanał YOUTUBE : https://www.youtube.com/channel/UCn7977xx_ojzL9YnAhcDlNQ Zapraszamy na naszą stronę Facebook: https://www.facebook.com/argus.maszyny.1 Zapraszamy na Instagram: https://www.instagram.com/argusmaszyny/ Zapraszamy na naszą stronę: https://argusmaszyny.pl/
Quantité 1,00 pcs
Prix À négocier

Transport

Publié le 25.11.2021
Nombre de vues 245
Partager
Pour afficher vos contacts, vous devez vous connecter