Imagen principal de la oferta Extrusora de un solo husillo con aglomerador
Venta

Extrusora de un solo husillo con aglomerador

La línea de granulación única para plásticos con un solo aglomerador (con una extrusora) se utiliza para procesar materiales limpios de posproducción. En la configuración estándar de la línea, el material procesado es transportado al aglomerador por una cinta transportadora, el método opcional de alimentar la película es el sistema de desenrollarla del rollo. El accionamiento del motor del alimentador de cinta y el dispositivo de desenrollado de la película están sincronizados y controlados por un inversor. La velocidad de la cinta transportadora y la extracción del film es totalmente automática en función del grado de llenado del compactador. En la cinta transportadora, podemos instalar un detector de metales que detendrá automáticamente la cinta transportadora y señalará la detección de elementos metálicos. Si es necesario modificar el material de entrada, equipamos la línea con los dosificadores necesarios: gravimétricos o volumétricos. Nuestra extrusora de un solo tornillo asegura una correcta homogeneización del material y su desgasificación. En el caso de material más húmedo, ofrecemos a nuestros clientes desgasificación al vacío doble, por supuesto, equipado con un cleanout. Damos gran importancia al elemento de la máquina, que son las pantallas de limpieza. Un tema importante en la etapa de arreglos técnicos es familiarizar a nuestros expertos con el tipo de material, su grado de suciedad, humedad, etc. Dependiendo de la evaluación del material de entrada, podemos ofrecer al cliente pantallas de placa de varios diámetros, pistón pantallas y las cada vez más populares pantallas autolimpiantes. La alta calidad de los materiales utilizados para el tornillo y el cilindro, así como el resto de componentes, permite un funcionamiento ininterrumpido durante un período de tiempo muy largo. Nuestras líneas están equipadas con sistemas de secado de material y, dependiendo del tipo de material, ofrecemos una centrífuga o un tamiz vibratorio. Un componente adicional para secar el material es el sistema de soplado para transportar el material al silo intermedio. El tipo de cabezal y el método de corte se seleccionan en función del valor MFI del material y, si es necesario utilizar rellenos, de sus propiedades. Usamos un anillo de agua, un anillo de agua y un sistema de corte de aire en nuestras máquinas. En nuestras máquinas utilizamos paneles táctiles con software Siemens (serie SMART). El módulo GSM WiFi instalado permite que nuestro servicio se conecte directamente a la máquina y diagnostique el problema en línea. En muchos casos, esto permite subsanar la avería sin coste y en muy poco tiempo. El equipo del armario de control consta de elementos de fabricantes de renombre de marcas mundiales como Siemens, ABB, OMRON, Schneider. Esto proporciona a nuestros clientes un fácil acceso a las piezas de repuesto después del período de garantía. Los componentes eléctricos de alta calidad también garantizan el funcionamiento eficiente de los sistemas de protección de la máquina contra sobrecargas eléctricas, presión excesiva en el sistema de plastificación o diferencias de temperatura demasiado grandes del sistema con respecto al valor establecido. Por favor no dude en contactar con nosotros. Estaremos encantados de responder cualquier pregunta que pueda tener. Entregamos máquinas a todos los lugares del mundo. Lo invitamos a ver películas sobre el funcionamiento de la máquina: https://www.youtube.com/watch?v=67KdOSHmHIg https: // www .youtube .com / watch? v = LVLqE7Q1774 https://www.youtube.com/watch?v=5ims3Hy-KJg https://www.youtube.com/watch?v=hLgbxGVeGgk Visite nuestro canal YOUTUBE: https: / / www.youtube.com/channel/UCn7977xx_ojzL9YnAhcDlNQ Visite nuestra página de Facebook: https://www.facebook.com/argus.maszyny.1 Visite Instagram: https://www.instagram.com/argusmaszyny/ Visite nuestro sitio: https : //argusmaszyny.pl/

Traducido Ver original
Wytłaczarka jednoślimakowa z aglomeratorem
Linia do regranulacji tworzyw sztucznych z aglomeratorem pojedyncza (z jednym ekstruderem), służy do przetwarzania materiałów czystych, poprodukcyjnych. W standardowej konfiguracji linii, przetwarzany materiał transportowany jest do aglomeratora podajnikiem taśmowym, opcjonalną metodą podawania folii jest system odwijania jej z rolki. Napęd silnikowy podajnika taśmowego i urządzenia odwijającego folię z rolki są zsynchronizowane i sterowane za pomocą falownika. Prędkość posuwu taśmy podajnika i odciągu folii jest w pełni automatyczna w zależności od stopnia wypełnienia kompaktora. Na podajniku taśmowym możemy zainstalować wykrywacz metalu który automatycznie zatrzyma taśmociąg oraz zasygnalizuje detekcję elementów metalowych. W przypadku potrzeby modyfikacji materiału wejściowego doposażamy linię o niezbędne podajniki dozujące: grawimetryczne lub wolumetryczne. Nasza wytłaczarka jednoślimakowa zapewnia odpowiednią homogenizację materiału oraz jego odgazowanie. W przypadku materiału mocniej zawilgoconego proponujemy naszym Klientom podwójne odgazowanie próżniowe wyposażone oczywiście w wyczystkę. Bardzo dużą wagę przywiązujemy do elementu maszyny jakim są sita czyszczące. Istotną sprawą na etapie uzgodnień technicznych jest zapoznanie się naszych ekspertów z rodzajem materiału, jego stopniem zabrudzenia, wilgotności itp. W zależności od oceny materiału wsadowego możemy zaproponować Klientowi sita płytowe różnej średnicy, sita tłokowe oraz co raz bardziej popularne sita samoczyszczące. Wysoka jakość zastosowanych materiałów ślimaka i cylindra oraz reszty podzespołów pozwala pracować w sposób nieprzerwany przez bardzo długi okres czasu. Nasze linie zaopatrzone są w systemy suszenia materiału i tak w zależności od jego rodzaju proponujemy wirówkę lub sito wibracyjne. Dodatkowym komponentem dosuszającym materiał jest nadmuchowy system transportu materiału do silosu buforowego. Rodzaj głowicy oraz sposób cięcia dobieramy w zależności od wartości MFI materiału, a także w przypadku konieczności zastosowania wypełniaczy od ich właściwości. W naszych maszynach stosujemy system cięcia w pierścieniu wodnym, w wodzie i powietrzne. W naszych maszynach stosujemy panele dotykowe wraz z oprogramowaniem marki Siemens (seria SMART). Zainstalowany moduł GSM WiFi pozwala naszemu serwisowi łączyć się bezpośrednio z maszyną i diagnozować powstały problem on-line. W wielu przypadkach pozwala to na usunięcie usterki bez kosztowo i w bardzo krótkim czasie. Na wyposażenie szafy sterującej składają się elementy znanych producentów światowych marek takich jak Siemens, ABB, OMRON, Schneider. Zapewnia to naszym Klientom łatwy dostęp do części zamiennych po okresie gwarancyjnym. Wysokiej klasy podzespoły elektryczne zapewniają też sprawne działanie systemów ochrony maszyn przed przeciążeniem elektrycznym, nadmiernym ciśnieniem w układzie uplastyczniającym czy też zbyt dużymi różnicami temperatur układu od zadanej wartości. Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania. Maszyny dostarczamy do każdej lokalizacji na świecie. Zapraszamy do obejrzenia filmów z pracy maszyny: https://www.youtube.com/watch?v=67KdOSHmHIg https://www.youtube.com/watch?v=LVLqE7Q1774 https://www.youtube.com/watch?v=5ims3Hy-KJg https://www.youtube.com/watch?v=hLgbxGVeGgk Zapraszamy na nasz kanał YOUTUBE : https://www.youtube.com/channel/UCn7977xx_ojzL9YnAhcDlNQ Zapraszamy na naszą stronę Facebook: https://www.facebook.com/argus.maszyny.1 Zapraszamy na Instagram: https://www.instagram.com/argusmaszyny/ Zapraszamy na naszą stronę: https://argusmaszyny.pl/
Localización Rumia, Polonia Mapa
Cantidad 1,00 pzas
Precio A negociar

Transporte

Fecha de publicación 25.11.2021
Número de visitas 545
Compartir