Main image of the offer Zeolite fraction 4-8mm
Sale

Zeolite fraction 4-8mm

Zeolite used in natural and garden ponds Captures pollutants, prevents the formation of algae from fish excretion, absorbs phosphorus, nitrogen compounds. It neutralizes acidic water in ponds, absorbs ammoniacal nitrogen, heavy metals and some organic substances. Absorbs odors from water. It is a natural non-toxic and non-illegal material. It performs the function of three filtrations (macrofiltration, microfiltration and ion exchange). We provide packaging in smaller bags. This quantity offered is in excess and is packed in 25 kg bags.

Translated Show original
Zeolit frakce 4-8mm
Zeolit použití do přírodních a zahradních jezírek Zachytává škodliviny, zamezuje tvorbě řas z vylučování ryb, absorbuje fosfor, dusíkaté sloučeniny. Neutralizuje kyselou vodu v jezírkách, pohlcuje amonikální dusík, těžké kovy a některé organické látky. Pohlcuje zápach z vody. J e to přírodní materiál netoxický a nearlegický. Plní funkci tří filtrací (makrofiltrace, mikrofiltrace a iontové výměny). Provádíme balení do menších sáčků. Toto nabízené množství je přebytek a je baleno do pytlů po 25 kg.
Amount 150,00 kg
Price 9,00 CZK/kg
Published on 09.08.2021
Views 778
Share
To view your contacts you need to log in