Main image of the offer Used bubble wrap
Sale

Used bubble wrap

used bubble wrap Suitable for packing smaller pieces of goods from e-shops, etc. packed in bags data are approximate and the length of each strip varies, width about 1 m, weight about 6 kg of foil was used for packing large household appliances and its condition corresponds, see photo-

Translated Show original
Použitá bublinková Fólie
použitá bublinková Fólie vhodná na balení menších kusů zboží z eshopů apod. baleno v pytlích údaje jsou orientační a délka jednotlivých pruhů různá, šířka cca 1 m, váha cca 6 kg folia byla použita na balení velkých domácích spotřebičů a tomu odpovídá i její stav, viz foto
Amount 100,00 m²
Price By agreement
Published on 13.01.2022
Views 220
Share
To view your contacts you need to log in