(CZE) Uniklý dokument ukazuje budoucnost odpadů v EU

10. 2 .2020, Tým CYRKLu

V nedávno uniklém dokumentu Evropské komise, který přinesl web Euractiv.com, najdeme konkrétní kroky, kterými hodlá Komise v následujících letech prosazovat uhlíkovou neutralitu kontinentu a přechod na cirkulární ekonomiku.

Vzhledem k faktu, že 66 % všech emisí CO2 vzniká v oblasti nakládání s materiály dle dokumentu, je nutné činit opatření v celé škále pyramidy nakládání s odpady. Například v oblasti stavebnictví je nutné hledat ta nejefektivnější řešení, neboť 50 % veškerého používaného materiálu končí právě ve stavebnictví. Proto Evropská komise navrhuje vytvořit protokol, který zadá pravidla pro nově vznikající stavby i plánované demolice, tak aby byly co nejefektivnější. 

Mezi další podstatné kroky v oblasti předcházení vzniku odpadů patří právo na opravu, které by mělo být legislativně ukotveno už v letošním roce na evropské úrovni. Na to navazuje nové označování výrobků, které ponese právě i informace o opravitelnosti a životnosti produktu. Společně s eko-designem tyto kroky výrazně ovlivní objem vznikajících odpadů.

Co se týká už samotného nakládání s materiály a odpady, přijde do hry nový European Circular Dataspace, který bude propojovat data od soukromníků společně s daty z veřejného sektoru, a pomůže tak do tohoto oboru vniknout strojovému učení a umělé inteligenci, díky které se budou moci dít celoevropské změny rychle a efektivně. 

Evropská unie si také uvědomuje nutnost budování vlastní velkokapacitní a moderní recyklační sítě. Peníze tedy potečou i do tohoto odvětví spolu s legislativními změnami, mezi kterými bude například výrazné omezení vývozu odpadu do zahraničí.

Mezi další zajímavá čísla z dokumentu patří například to, že průměrná doba, po kterou vydrží elektronické zařízení v EU, jsou 3 roky. Ročně se pak elektronických zařízení prodá kolem 210 milionu kusů. Prodlužování jejich životnosti je tak nezbytným krokem. 

Více si můžete přečíst v celém 24stránkovém uniklém draftu.

‐ Tým CYRKLu

Draft of circular economy plan (1.60 MB)
Share article:
Copy link

Cyrkl in the media