Main image of the offer Single screw extruder for PET recycling
Sale

Single screw extruder for PET recycling

Regranulation of a washed PET flake requires the use of precisely defined processes and solutions dedicated to this material. Due to the high hygroscopicity of the material, drying of the flake is required prior to regranulation. In our CT series lines, we install a plate dryer, which is designed to dry the PET flake immediately before feeding it to the plasticizing system. To ensure the greatest possible transparency of the material after the granulation process, it is necessary to provide a very efficient vacuum degassing system. A vacuum degassing system appropriately matched to the machine's performance ensures that the crystallization process takes place fully, which ultimately results in a very high-quality end material. With many years of experience in the design of PET granulating machines, each time we provide our clients with a carefully selected vacuum degassing system. The solution to which we would like to draw your attention in a special way is the maintenance-free system of feeding the thread to the granulator. In the lines where the cut takes place "on the thread", the breaking of the threads is the most troublesome. With the traditional feeding of threads to cooling baths, the constant presence and attention of at least one operator is necessary. Thanks to the thread feeding system used by us through the water stream and a specially designed granulator, the operator's attention comes down to the control of machine and process parameters. The machine can be supervised even from another room, as long as there is a system for displaying parameters via WLAN or GSM module. Such a solution significantly reduces the costs related to employees, because even with several machines working simultaneously, one employee is enough to operate them. Our machines are equipped with electrical components that meet the highest European standards of companies such as Siemens, ABB, Delata and Omron. This means that after the warranty period, our customers have no problem in purchasing spare parts, if they are needed. We also equip our machines with GSM modules, which often allow for remote analysis and problem solving without the need to generate costs related to a service visit. Please do not hesitate to contact us. We are happy to answer any questions you may have. We are able to deliver the machines to any location in the world. Please visit our website: http://argusmaszyny.pl We invite you to see the machine in operation: https://www.youtube.com/watch?v=U_w1tUN6pQ8 Visit our YOUTUBE channel: https://www.youtube.com / channel / UCn7977xx_ojzL9YnAhcDlNQ / videos Visit our Facebook page: https://www.facebook.com/argus.maszyny.1 Visit Instagram: https://www.instagram.com/argusmaszyny/ ARGUS MASZYNY Sp. z o. o. ul. Soldiers of the 1st Division of the Polish Army 98, 84-230 Rumia, Poland

Translated Show original
Wytłaczarka jednoślimakowa do recyklingu PET
Regranulacja umytego płatka PET wymaga zastosowania ściśle sprecyzowanych procesów i rozwiązań dedykowanych dla tego materiału. Ze względu na wysoką higroskopijność materiału przed regranulacją wymagane jest suszenie płatka. W naszych liniach z serii CT instalujemy suszarkę talerzową, która ma za zadanie dosuszyć płatek PET bezpośrednio przed podaniem go do układu uplastyczniającego. Aby zapewnić jak największą transparentność materiału po procesie granulacji niezbędne jest zapewnienie bardzo wydajnego układu odgazowania próżniowego. Odpowiednio dobrany do wydajności maszyny układ odgazowania próżniowego sprawia, iż proces krystalizacji zachodzi w pełni co skutkuje finalnie bardzo wysokojakościowym materiałem końcowym. Posiadając wieloletnie doświadczenie w projektowaniu maszyn do regranulacji PET każdorazowo zapewniamy Klientom starannie dobrany system odgazowania próżniowego. Rozwiązaniem, na które chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę w sposób szczególny jest bezobsługowy system podawania nitki do granulatora. W liniach, w których cięcie odbywa się „na nitce” najbardziej dokuczliwe jest zrywanie się nitek. Przy tradycyjnym podawaniu nitek do wanien chłodzących niezbędna jest stała obecność i uwaga przynajmniej jednego operatora. Dzięki zastosowanemu przez nas systemowi podawania nitki przez prąd wody oraz specjalnie zaprojektowanemu granulatorowi uwaga operatora sprowadza się do kontroli parametrów maszyny i procesu. Maszyna może być nadzorowana nawet z innego pomieszczenia jeżeli tylko zapewniony jest system wyświetlania parametrów poprzez sieć WLAN lub moduł GSM. Takie rozwiązanie w znacznym stopniu obniża koszty związane z pracownikami, gdyż nawet przy kilku pracujących jednocześnie maszynach do ich obsługi wystarczy jeden pracownik. Nasze maszyny wyposażone są w elementy elektryczne odpowiadające najwyższym standardom europejskim takich firm jak Siemens, ABB, Delata czy Omron. Sprawia to, że po okresie gwarancyjnym nasi klienci nie mają żadnego problemu w zakupie części zamiennych, jeżeli takie są potrzebne. Wyposażamy również nasze maszyny w moduły GSM, które niejednokrotnie pozwalają na zdalną analizę i rozwiązanie problemu bez konieczności generowania kosztów związanych z wizytą serwisu. Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania. Maszyny jesteśmy w stanie dostarczyć do każdej lokalizacji na świcie. Zapraszamy na naszą stronę internetową: http://argusmaszyny.pl Zapraszamy do obejrzenia maszyny podczas pracy: https://www.youtube.com/watch?v=U_w1tUN6pQ8 Zapraszamy na nasz kanał YOUTUBE : https://www.youtube.com/channel/UCn7977xx_ojzL9YnAhcDlNQ/videos Zapraszamy na naszą stronę Facebook: https://www.facebook.com/argus.maszyny.1 Zapraszamy na Instagram: https://www.instagram.com/argusmaszyny/ ARGUS MASZYNY Sp. z o.o. ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego 98, 84-230 Rumia, Polska
Amount 1,00 pcs
Price By agreement

Transport

Published on 25.11.2021
Views 126
Share
To view your contacts you need to log in