Main image of the offer Plastic waste recycling shredder
Sale

Plastic waste recycling shredder

INDUSTRY CRUSHER 400 - 12 kW It is suitable: - for 3 shifts - it is an aid in crushing plastic (Pet bottles, Pet foils, packaging, plastic barrels, polystyrene and much more) - output 250 to 350 kg / hour. Electrical input: upper part -4.4 kW lower part - 7.5 kW Large hopper does not need continuous operation

Translated Show original
Drvič na recykláciu plastového odpadu
DRVIČ INDUSTRY 400 - 12 kW Je vhodný: -do 3 zmennej prevádzky - je pomocníkom pri drvení plastu (Pet fliaš, Pet fólií, obalov, plastových sudov, polystyrénu a mnoho iného) - výkon 250 až 350 kg/hod. Elektrický príkon : vrchná časť -4,4 kW spodná časť - 7,5 kW Veľký násypník nepotrebuje nepretržitú obsluhu
Amount 1,00 pcs
Price 740 736,00 CZK/pcs (28 800,00 €/pcs)
Published on 06.07.2021
Share
To view your contacts you need to log in