(CZE) Papír v krizi? Ne, pokud máte kvalitní partnery

13. 2 .2020, Tým CYRKLu

V České republice dokážeme recyklovat pouze 17 % veškerého spotřebovaného papíru za rok. Přes 80 % vysbíraného papíru putuje ke zpracování do zahraničí. A zde začíná náš příběh s krizí na papírovém trhu, která nás nedávno postihla.

Ročně spotřebujeme v ČR kolem 1,6 milionů tun papíru, z kterého je zhruba 56 % vyrobeno v České republice, zbytek je dovezen. Ač 99 % vyvezeného odpadu z ČR putuje do zemí Evropské unie, víme, že značná část papíru k recyklaci putovala poté do Číny. Tomu ale Čína učinila na konci roku 2017 přítrž razantními omezeními, u kterých se očekává vyústění v letošním roce do úplného zákazu dovozu papíru k recyklaci.

V Evropě se tak začal hromadit sběrný papír, který nejsou současné recyklační kapacity schopné využít. Hromadění tak bude dále pokračovat. V současné době jsou v EU plánované dvě nové výstavby recyklačních kapacit v Německu a na Slovensku. Slovenskou recyklační linku bude budovat česká papírenská firma Mondi Štětí.

Prokazatelně se nyní potýkáme s přebytkem papírového materiálu, u kterého by byl zájem o jeho opětovné využití, ale jako Evropa jsme podcenili recyklační kapacity. Výsledkem je například zdražování svozů odpadů v obcích svozovými společnostmi či pokles ceny za tunu na dvě či jednu korunu. Nebo dokonce zvrat do záporné hodnoty sběrného papíru.

Podpora recyklace chybí

Prioritou Evropské komise, ale i jednotlivých států, je co nejvíce objemu materiálů recyklovat, nevidíme v tom ale žádné velké kroky. Je možné najít určité dotační programy, které míří právě na oblast recyklace, nicméně objem peněz je příliš malý a nekoncepční.

Navíc aktuálně projednávaná novelizace odpadového a obalového zákona nereaguje dostatečně na současnou situaci a nevytváří motivační prostředí pro vznik dalších recyklačních zařízení. Jediným motivátorem může být postupné zvyšování poplatků za odvážení materiálu na skládku. Tento způsob ale spíše přesměruje přebytkový papír do spaloven, nikoliv k recyklaci, jak můžeme vidět v západních státech. Potřebujeme zde aktivní podporu recyklace například skrze celou řadu snížení zdanění v recyklačním průmyslu.

Není třeba podléhat panice

I přestože svozové firmy, jako například Marius Pedersen, vám nabídnou velmi „výhodnou cenu“ za uložení skartu na skládku, tak papír je stále i v krizi obchodovatelný. Tyto praktiky, které Marius Pedersen nabízí svým klientům, jsou navíc na hraně zákona. Konkrétně pak vyhlášky 294/2005 příloha č. 5 písm. B, která uvádí následující: „Odpady, které lze na skládky ukládat jen za určitých podmínek".

  1. Využitelné odpady pouze v souladu s Plánem odpadového hospodářství kraje a vytříděné využitelné složky komunálního odpadu (papír, sklo, plast, kovy a nápojové kartony), pouze pokud není jejich využití technicky a ekonomicky možné. My víme a počítáme, že i Marius Pedersen ví, že papír i výše zmiňovaný skart je obchodovatelný, ale více vydělají na jeho zahrabání pod zem. I když studie ukazují, že papír se na skládce nemusí rozložit ani za 29 let.

Disponujete-li větším objemem papíru k recyklaci, pro který nemáte další využití, nezoufejte. Současná krize vám nemusí na tváři vytvářet tolik vrásek a nemusí vás stát ani takový objem peněz, jaký vám skládkaři s radostí nyní naúčtují. Přes Cyrkl se totiž s papírem dá dále úspěšně obchodovat, ověřovali jsme to i u našich zákazníků. Ať už se jedná o komunální papír, nebo například právě o onen skart. Jeho ceny sice poklesly, nicméně nejspíše nebudete v mínusu za to, že vám ho někdo zahrabe pod zem. Přes naše tržiště lze nalézt i dlouhodobé kvalitní odběratele, jež váš odpad využijí jako zdroj. Pokud se navíc přidáte do verze Cyrkl Profi, můžete získat razítko ověřeného partnera, které vám v obchodování na našem tržišti výrazně pomůže. Vašemu materiálu se také můžeme poté věnovat přednostně a zkusit vám s jeho odbytem pomoci.

Poučení vyplývající z krize

Ze současné papírové krize si můžeme vzít jedno důležité poučení pro budoucí konání. Tím poučením je, že se nadále nesmíme spoléhat na recyklační kapacity mimo náš kontinent a začít urychleně podporovat výstavbu vlastních zařízení. Nejen papír byl totiž ve velkém vyvážen k recyklaci do zahraničí, ale stejná situace se týkala také plastového odpadu. Jeden z největších světových recyklátorů – Čína – přijímá nadále k recyklaci pouze čisté a vytříděné plasty. Ostatní plasty společně s papíry, dovážet zakázala.

Tato situace se nyní podepisuje na směřování většího množství plastového odpadu na skládky, neboť například obce, místo aby dostávaly za tento materiál zaplaceno, musí za jeho odvoz a likvidaci platit. Tato situace není dlouhodobě udržitelná a český stát by měl co nejdříve podniknout kroky k podpoře dalších recyklačních zařízení a zpracovatelů, jinak se během následujících let budeme potýkat, spolu se zvyšujícím se poplatkem za skládky, s většími a většími problémy. Přitom bychom se jako ČR mohli stát recyklačním lídrem, stačí jen chtít a správně investovat.

‐ Tým CYRKLu

Share article:
Copy link

Cyrkl in the media