Main image of the offer I13 cored wire with mortar for cast iron spheroidization. FeSiMg FeSi
Sale

I13 cored wire with mortar for cast iron spheroidization. FeSiMg FeSi

Photos are attached. It is 6 pallets, pre-packed and secured: 2 pcs, 1800 kg FeSi 4 pcs, 270-290 kg FeSiMg They were stored under a roof, but without heating. There is a raid on the tube. You have the data in the photos. Diameter 13 mm Si 102 g / m Mg 67 g / m Powder 221 g / m Wire 375 g / m

Translated Show original
Drut rdzeniowy i13 z zaprawą do sferoidyzacji żeliwa. FeSiMg FeSi
W załączeniu fotografie. Jest to 6 palet, fabrycznie zapakowane i zabezpieczone: 2 szt po 1800kg FeSi 4 szt po 270-290 kg FeSiMg Były przechowywane pod dachem ale bez ogrzewania. Jest nalot korozji na rurce. Dane masz na fotografiach. Średnica 13 mm Si 102 g/metr Mg 67 g/m Proszek 221 g/m Drut 375 g/m
Waste code 17 04 05
Amount 5,00 t
Price 24 434,00 CZK/t (950,00 €/t)
Published on 15.12.2020
Share
To view your contacts you need to log in