(SK) Spoločensky zodpovedné podnikanie. Utópia, ktorá sa stáva bežnou praxou.

21. 12 .2021, Cyrkl

Spoločensky zodpovedné podnikanie vedie firmy k svedomitosti a ohľadu na spoločnosť a jej potreby. Kedysi utopický koncept je dnes jedným zo základných nástrojov stratégie Európa 2020. Aké výzvy predstavuje a ako sa vysporiadať s transportnými obalmi?

Azda všetci poznáme staré známe „peniaze hýbu svetom“. Pod povestnou metaforou si tentokrát predstavíme práve firmy, od tých najmenších podnikov, až po obrovské nadnárodné spoločnosti, ktoré sa z veľkej časti podieľajú na kvalite nášho života, a to vo všetkých jeho smeroch, sociálnom, ekonomickom, či environmentálnom. Existuje široká škála nástrojov, ktoré sa nad ich krokmi snažia držať kontrolnú ruku, avšak, ako vždy, aj v tomto prípade, sa najviac cení zodpovedný prístup a štipka vlastnej iniciatívy.  

Spoločenská zodpovednosť podnikov

V posledných rokoch sa čoraz častejšie stretávame práve s pojmom spoločenská zodpovednosť podnikov (angl. Corporate Social Responsibility – CSR, ďalej ako SZP). Pod týmto pojmom môžeme rozumieť dobrovoľnú snahu spoločností vykonávať jej každodenné aktivity v čo najväčšom možnom súlade a v záujme všetkých interných aj externých zúčastnených strán, a to aj nad rámec právnych predpisov. Takéto správanie spoločností, s prihliadnutím na verejné blaho, je v tom najlepšom záujme samotnej firmy. Dobré výsledky SZP totiž vedia firme priniesť významnú konkurenčnú výhodu. Takéto správanie nie je len prevenciou možných sankcí plynúcich z neúplného plnenia právnych povinností. Dobré meno na trhu ľahko priláka nového zákazníka, či investora.

Spoločensky zodpovedné podnikanie je jedným zo základných nástrojov stratégie Európa 2020, ktorá sa sústreďuje na inteligentný a udržateľný rast ekonomiky spojený, ako so sociálnym, tak aj ekologickým pokrokom. Jeho cieľom je, v skratke, udržateľný hospodársky systém a rast miery zamestnanosti, kvalitné a bezpečné podmienky pre zamestnancov, zákazníkov a investorov firmy, či monitorovanie a minimalizácia jej negatívnych vplyvov na životné prostredie, lokálne, aj globálne.

V prípade environmentálneho dosahu SZP je hlavným cieľom motivovať ku znižovaniu negatívnych vplyvov podnikateľskej činnosti na životné prostredie. Dôležité je teda napríklad zodpovedné odpadové hospodárstvo - v ideálnom prípade dosiahnutie stavu obehového odpadového hospodárstva, ochrany prírodných zdrojov, alebo znižovanie materiálovej a energetickej náročnosti procesov vo firme. Oblasti odpadového hospodárstva ako aj znižovania materiálovej náročnosti sa týka napríklad aj problematika transportných obalov.

Prečo je cirkularita transportných obalov výzvou pre priemysel?

Aj napriek tomu, že na trhu je dostupná široká škála opakovane použiteľných transportných obalov, v mnohých firmách stále tvoria významný podiel odpadov obaly na jedno použitie. Práve vysoká variabilita dostupných transportných obalov môže byť jednou z príčin tohto javu. Ak má totiž predajca viacerých dodávateľov rovnakého produktu - napríklad plastových paliet, ktoré sú však materiálovo rozdielne, nie je jednoduché dané obaly správne materiálovo zatriediť a vrátiť späť producentovi alebo recyklátorovi. Pre spotrebiteľa je tak využívanie jednorazových transportných obalov častokrát jednoduchšiou variantou.

Opakovane použiteľné obaly však jednoznačné sú oproti tým jednorazovým environmentálne aj ekonomicky výhodnejšie. Dôležitou súčasťou procesu ich využívania je však nastavenie správnej logistiky, a samozrejme, zabezpečenie si spolupráce so spoľahlivým obchodným partnerom.

Tým môže byť práve spoločnosť Corplex, ktorá sa zameriava na zavádzadnie udržateľných a opakovane použiteľných riešení pre všetky kroky dodávateľského cyklu, pričom berie v úvahu potreby klienta ako aj znalosti odborníkov na eko dizajn, výrobu a recykláciu. Práca firmy Corplex však odovzdaním produktu zákazníkom nekončí, práve naopak. So záväzkom vytvorenia obehového hospodárstva pre plasty sa venuje všetkému od výberu surovín až po recykláciu produktov na konci ich životného cyklu, vykúpených od zákazníkov v rámci programu buy-back.

Corplex ako príklad spoločensky zodpovedného podnikania

S viac, ako 50 rokmi skúseností, Corplex má aktuálne základne na 9 lokalitách po celom svete, jednu z nich práve u nás na Slovensku v Hurbanove. Odhadujú pritom, že od svojho vzniku spracovali viac ako 40 000 ton plastového materiálu, vďaka čomu sa stali špičkou na trhu. 

Túžba zabezpečiť cirkularitu plastového materiálu poháňa ich vôľu inovovať produktové riešenia ako aj ponúkané služby, čo sa odzrkadľuje v širokej rade produktov, akými sú napríklad plastové boxy, prepravky či regálové jednotky, ktoré sú využívané naprieč priemyselnými odvetviami. Za zmienku jednoznačne stojí ich rozmanitosť. Ich transportné obaly si našli uplatnenie v zdravotníctve, potravinárstve, ale aj v stavebníctve či v automobilovom sektore.

Materiály, ktorý na tento účet zvolili sú HDPE a polypropylén, ktoré sú recyklovateľné a zároveň vyrobené z recyklátu, čím prispievajú k cirkularite. Produkty, ktoré sú od klientov vyzbierané ako odpad tak vedia svojpomocne premeniť na nové, dávajúc tak druhú šancu kvalitnému materiálu, ktorý by inak mohol skončiť napríklad aj na skládkach. Aké ďalšie výhody prináša využívanie opakovane použiteľných obalovových riešení od firmy Corplex?

1. Nižšie náklady na skladovanie

Výber opakovateľne použiteľných transportných obalov je investícia do kvality. Odolnosť a trvácnosť (10 rokov+) produktov z dlhodobého hľadiska znižuje náklady na skladovanie oproti porovnateľným riešeniam z iných materiálov, ktorých za rovnaké obdobie nutno použit niekoľko. Tento efekt vystihuje aj staré známe príslovie: 'Nie sme tak bohatí, aby sme kupovali lacné veci.' 

2. Zlepšenie efektívnosti procesov

Zvyšovanie efektivity zostáva aj naďalej jednou z hlavných potrieb firiem bezohľadu na ich veľkosť či odvetvie. Corplex preto prispôsobil svoje produkty tak, aby ich bolo možné zložiť a opäť rozložiť podľa sezónnych výkyvov, čo napomáha k udržaniu poriadku na pracovisku. Okrem toho je možné využiť farebné odlíšenie boxov na identifikáciu a dohľadateľnosť jednotlivých položiek.

3. Zabezpečenie ochrany tovaru

Využitie odolného dvojstenného polypropylénového hárku, ktorý je odolný voči nárazom a pádom zabezpečuje ochranu tovaru počas všetkých období. Materiál odoláva vlhkosti, nehrdzavie, a zamedzuje tvorbe prachu a plesní. Je tak možné minimalizovať manko, ktoré by inak pri preprave tovaru mohlo vnikať a zamedziť prestojom v prípade chýbajúceho použiteľného materiálu.

4. Ochrana zdravia Vašich pracovníkov

Výrobky, ktoré Corplex ponúka, sú ľahké, ergonomické a ľahko manipulovateľné. Zároveň minimalizujú tvorbu alergénov, nakoľko nevytvárajú prachové čiastočky a vlákna. Zabezpečuje tak pracovníkom komfort a pocit bezpečia, čo má priaznivé vplyvy aj na efektivitu práce a fluktuáciu zamestnancov.

5. Záväzok k udržateľnosti

Faktorom, ktorý tu môžeme zhrnúť je už spomínaná udržateľnosť. Výrobky totiž spĺňajú 3 princípy cirkulárnej ekonomiky: Redukovať, Opakovane použiť a Recyklovať.

  • Reduce - redukovanie, pretože všetky produkty sú vyrobené na mieru podľa potrieb klienta
  • Reuse - opakované použitie, pretože životnosť výrobkov dosahuje aj viac než 10 rokov a môžete ich tak opakovane využívať
  • Recycle - recyklovanie, pretože na konci ich životnosti sú odkúpené a 100% zrecyklované na nový produkt.

Firma Corplex vďaka svojim inováciám posúva trh s transportnými obalmi míľovými krokmi dopredu a môže byť inšpiráciou aj pre iné odvetvia. Sú dôkazom, že aj využívanie plastového materiálu môže byť udržaľné, ak je zvolený ten správny prístup. Aj zásluhou ich udržateľných riešení a unikátnych služieb sa cirkulárne hospodárstvo stáva štandardom a jednorázovosť pojmom minulosti.

‐ Cyrkl

Cyrkl v médiích