Unikátní technologie na recyklaci odpadů: Lavaris a Prefia

24. 8 .2020, Tým CYRKLu

V roce 2018 jsme jen v České republice vyprodukovali cca 28 milionů tun odpadů. Značná část odpadu kvůli nízkému skládkovacímu poplatku putovala na skládky, kterých je v ČR 178. Kvůli tomuto přístupu, kdy preferujeme skládkování před recyklací, si sami pod sebou podřezáváme větev.

Příkladem může být nedávná krize s papírem, o které jsme již psali, kdy jsme schopni v naší zemi recyklovat pouze 17 % spotřeby papíru, zbytek musíme vyvážet za hranice. Ovšem i přes tyto nelichotivé statistiky můžeme v Česku nalézt řadu technologických průkopníků, a to nejen těch, kteří recyklací dennodenně žijí, kterých na našem tržišti najdeme stovky, ale hlavně těch, kteří se zasazují o rozšíření nekonvenčních recyklačních technologií, které budou stále vyhledávanější s rostoucí cenou skládkovacího poplatku.

Dvě takové technologické firmy, které vyvíjí vlastní recyklační stroje, bychom vám rádi představili, neboť s nimi máme nad míru dobré zkušenosti a o jejich recyklačních technologiích slyšíme jen samou pozitivní zpětnou vazbu.

Prefia 

První firmou je Prefia, kterou můžete nalézt v Hartvíkovicích. Firma se primárně soustředí na rozvoj a prodej recyklačních technologií v České republice i v zahraničí. Její vlajkovou lodí recyklačních technologií je POLYBET, který byl firmou vyvinut na univerzitě v Lotyšsku ve spolupráci s ČVUT a který nalezne široké uplatnění díky zpracování směsných odpadních plastů a dalších inertních materiálů, které by jinak skončily na skládce s tím, že se nikdy nerozloží. O této nekonvenční recyklační technologii říká Petra Foltýnová právě z firmy Prefia následující:

„POLYBET je průmyslové zařízení pro výrobu kompozitních výrobků ze směsných odpadních plastů a inertních plniv. Technologie ekonomicky a energeticky efektivně přepracovává vstupní materiál na kompozit s širokou mírou variability užitných vlastností.“

Účelné zpracování vícedruhového nevyčištěného odpadu bylo dosud téměř nemožné a nová technologická linka pro výrobu stavebních dílců z odpadních termoplastů a vhodných plniv tak znamená velký krok v oblasti ekologické likvidace odpadů. Linka má kapacitu na zpracování 500 tun plastového odpadu za rok.

 

LAVARIS

Druhou firmou je LAVARIS, sídlící v Libčicích nad Vltavou. Kromě výzkumu se LAVARIS zaměřuje také na vývoj a produkci nejmodernějších recyklačních linek na trhu. Díky zařízením této technologické firmy se tak naplňuje naše oblíbené heslo: „Z odpadu zdroj“ přímo v praxi. Recyklační linky, které firma Lavaris vyvíjí pro zpracování gumového granulátu, kamenných či betonových odprašků, jsou ve svém základu stejné. Srdcem každé linky je vysokorychlostní mlýn, který je vybaven patentovanými břity s extrémní tvrdostí a dlouhou životností. Požádali jsme proto majitele firmy George Karru o stručný popis jejich recyklační technologie:

„Mlýny jsou součástí námi dodávaných speciálních recyklačních linek pro zpracování několika druhů odpadů. Jejich cílem je mechanochemická aktivace a sjednocení hrubosti zpracovávaných materiálů, jako je stavební a demoliční odpad – C&DW, gumárenský a plastikářský odpad, odpad ze sádrokartonu, biomasa a papír za účelem jejich dalšího využití. Nově vytvořený materiál lze uplatnit zejména v chemickém a stavebním průmyslu jakožto druhotnou surovinu. Tím dochází ke snížení ekonomické náročnosti produkce a k šetrnosti k životnímu prostředí.“

Recyklačních zařízení na PET lahve, HDPE materiály, čisté sklo a další běžné materiály je k nalezení na světě mnoho. Ovšem výhodou dvou zmíněných firem je to, že se snaží o vývoj technologií, které zpracovávají „nechtěný“ odpad, se kterým si málokdo na světě umí poradit. Díky činnosti firem, jako jsou právě Prefia a LAVARIS, se můžeme zbavit závislosti na skládkování ještě dříve než před plánovaným rokem 2030 a přejít na skutečnou a potřebnou recyklaci materiálů.

‐ Tým CYRKLu

Sdílet článek:
Kopírovat odkaz

Cyrkl v médiích