První ryze český recyklovaný PET: Udržitelná budoucnost vzniká na jižní Moravě

6. 5 .2021, Tereza Ocetková - Cyrkl

Výroba nápojových lahví z recyklovaného plastu v České republice prozatím příliš nefunguje, a pokud ano, materiál je dovážen ze zahraničí. Nová evropská legislativa i snaha o dodržování principů cirkulární ekonomiky posouvá firmy směrem k nárůstu využití recyklovaného PETu. K uzavření maximálně lokálního dodavatelského řetězce je třeba najít českého producenta plastového materiálu, a tím je startup rPET InWaste.

Mladá jihomoravská společnost z Rosic u Brna se na trhu pohybuje přibližně rok, mění odpad v cennou surovinu a podle svých slovuzavírá cirkulární kolečko PET lahví v České republice.”

rPET InWaste se zabývá zpracováním nápojových lahví ve formě PET vloček do PET regranulátu, který jejich odběratelé - výrobní firmy - použijí k produkci PET obalů pro potravinářský průmysl. Takzvaný rPET je alternativou nebo příměsí k primárnímu plastu na fosilní bázi. Jedná se tak o variantu šetrnou k životnímu prostředí i klimatu.

Do roku 2025 chceme být nejvýznamnějším dodavatelem regranulátu rPET pro potravinářský průmysl v Česku”

Princip výroby regranulátu rPET je velmi komplexní a finální materiál již brzy získá certifikát EFSA udělovaný Evropským úřadem pro bezpečnost potravin.

Vstupní surovinou jsou vytříděné PET vločky dovezené některým z dodavatelů. Jsou vysušeny na zbytkovou vlhkost <0,005 %. Surovinu následně roztaví extruder. Teplo vytváří elektrická topná tělesa a zároveň tření suroviny o stěny extruderu. U taveniny se následně zvyšuje viskozita, a to pomocí vakuové nádrže. Znovu se vyfiltruje, naseká a zchladí. Výsledkem jsou malé granulky.

Díky chlazení pak materiál samovolně krystalizuje a je hotovo! Uloží se do bigbagů a vyráží na cestu směrem k výrobcům PET lahví. Tedy přesněji řečeno rPET lahví.Kvalita regranulátu je pro nás vždy na prvním místě, takže na jejím testování se dokonce podílí Vysoké učení technické v Brně,” dodal CEO firmy Jiří Hudeček.

Tuto technologii využívá kromě rPET InWaste pouze jedna další společnost ze zahraničí. Materiál je totiž stále nutné dovážet přes hranice, podíl PET vloček z Česka je prozatím nízký.

Proč se plastu tolik bojíme?

Napříč širokou veřejností převažuje předsudek vůči plastu jako materiálu. Je označován za vysoce neekologický. Problém s plasty je zejména na straně nakládání s nimi po jejich použití. „Konkrétně PET je z našeho pohledu naprosto neuvěřitelný materiál, jelikož ho lze v podstatě nekonečně recyklovat, bavíme-li se tedy o opakovaném využití pro účely bottle to bottle. Fakticky se dá hovořit o zakonzervování nerostné suroviny v tomto materiálu,“ doplnil Jiří Hudeček.

Vidí problém plastu spíše v lidech, kteří jsou schopni ho zahodit kdekoliv i v přírodě, ne v plastu samotném, přinejmenším to platí u PETu. PET je velice cennou surovinou, i když už svůj původní účel například jako obal splnil. Bavíme-li se o PET jako o obalu pro nápoje, tak je potřeba ještě zdůraznit, že z ekologického hlediska, v porovnání se sklem nebo hliníkem, PET jednoznačně vítězí a je v podstatě nenahraditelný.

‐ Tereza Ocetková - Cyrkl

Cyrkl v médiích