První česká publikace Cirkulární odpadové hospodářství je na světě, nabízí návod na snižování emisí nebo ekologickou likvidaci odpadů

27. 1 .2021, Cyrkl

Šest kroků vedoucích ke změně odpadového hospodářství v podniku směrem k udržitelnosti, ekologii a významným úsporám. To je hlavní náplň publikace, kterou na začátku roku 2021 vydáváme. Je volně ke stažení a nejen podnikoví ekologové ji využijí jako příručku ke snižování emisí CO2 a zvyšování ušetřených financí.

„Jednou z možností úspor, především teď v době krizí, je přechod na cirkulární hospodářství, které dokáže ušetřit statisíce pro menší a střední firmy a vyšší jednotky milionů korun pro velké firmy. Co udělat pro bezproblémový přechod na cirkulární podnikání? A kolik ušetřili ostatní?” říká jeden z autorů publikace Cyril Klepek a v několika větách tak shrnuje poslání cirkulárních odpadových skenů, z jejichž výsledků informace pro příručku nejen on čerpal. 

U každého jednotlivého kroku (předcházení vzniku odpadu a minimalizace jeho vzniku, třídění odpadu na jeho recyklovatelné složky, uzavřené cykly recyklace, obchod s odpadem digitálně a efektivně, využití druhotných surovin ve výrobě a analýza složení produktů a jejich recyklovatelnosti) jsou uvedeny příklady firem, které odpadové skeny využily. Různými způsoby pak na odpadech ušetřily a našly tak odbyt pro své nepotřebné materiály nebo implementovaly nové technologie. 

Legislativní kvalifikace vedlejších produktů, realita odpadního trhu s plasty nebo správné dělení dřevěného odpadu na nové a mrtvé je jen ukázkou informací, jež není snadné dohledat a přitom jsou pro podnikové ekology zásadní. 

Zisk 650 tisíc korun na polypropylenových obalech, úspora 6 milionů korun na krabičkách nebo zisk 14 milionů na drcení kabelů. To jsou naopak argumenty, které by měl mít každý podnikový ekolog v ruce, bude-li svoje vedení přesvědčovat o výhodách cirkulárního hospodářství. 

Publikace je zdarma je stažení na tomto odkaze: https://paper.cyrkl.com

‐ Cyrkl

Whitepaper_fin(1).pdf (8.52 MB)

Cyrkl v médiích