Hlavní obrázek nabídky Plněný drát I13 s maltou pro sféroidizaci litiny. FeSiMg FeSi
Prodej

Plněný drát I13 s maltou pro sféroidizaci litiny. FeSiMg FeSi

Fotografie jsou připojeny. Jedná se o 6 palet, předem zabalených a zajištěných: 2 ks, 1800 kg FeSi 4 ks, 270-290 kg FeSiMg Byly uloženy pod střechou, ale bez vytápění. Na trubici je nálet. Máte data na fotografiích. Průměr 13 mm Si 102 g / m Mg 67 g / m Prášek 221 g / m Drát 375 g / m

Přeloženo Zobrazit originál
Drut rdzeniowy i13 z zaprawą do sferoidyzacji żeliwa. FeSiMg FeSi
W załączeniu fotografie. Jest to 6 palet, fabrycznie zapakowane i zabezpieczone: 2 szt po 1800kg FeSi 4 szt po 270-290 kg FeSiMg Były przechowywane pod dachem ale bez ogrzewania. Jest nalot korozji na rurce. Dane masz na fotografiach. Średnica 13 mm Si 102 g/metr Mg 67 g/m Proszek 221 g/m Drut 375 g/m
Kód odpadu 17 04 05
Množství 5,00 t
Cena 24 434,00 Kč/t (950,00 €/t)
Datum vložení 15.12.2020
Sdílet nabídku