(PL) Trzy platformy, trzy perspektywy oraz trzy kroki bliżej realizacji zasad Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

20. 10 .2021, Piotr Woźniakowski, Antonina Konarzewska

Co łączy platformy Cyrkl, Deko Eko oraz Too Good To Go? Z jakimi barierami regulacyjnymi, rynkowymi oraz mentalnymi muszą mierzyć się firmy i jak przyczyniają się do ograniczenia liczby odpadów trafiających na składowiska lub do środowiska naturalnego?

Między innymi o tym rozmawialiśmy w ostatni czwartek, 14.10, w panelu zorganizowanego w ramach Circular Week. Wysłuchaj dyskusji.

Obecnie, spośród 100 miliardów ton materiałów konsumowanych globalnie co roku, jedynie 8,6% pozostaje w obiegu. Systemową odpowiedzią na problem wzrastającej ilości marnowanych surowców jest idea Gospodarki Obiegu Zamkniętego(GOZ), która stanowi niejako przeciwieństwo obecnego, liniowego systemu, opierającego się o zasadę: ”weź, wyprodukuj, wyrzuć tj. marnuj”. 

Jak do zmiany tego modelu na cyrkularny przyczyniają się platformy takie jak Cyrkl, Deko Eko czy Too Good To Go? 

Trzy główne zasady, na których opiera się idea GOZu to:

  1. eliminacja odpadów i zanieczyszczeń, 
  2. utrzymanie produktów i materiałów w użyciu, 
  3. regeneracja systemów naturalnych.

Poprzez adresowanie różnych wyzwań - rosnącej liczby generowanych odpadów przemysłowych, marnotrawieniu żywności oraz braku dostrzegania wartości w odpadach, platformy te skupiają się na realizacji szczególnie dwóch pierwszych zasad GOZu. 

Odpady przemysłowe, żywnościowe i upcycling

Aż 90% odpadów generowanych w Polsce i Unii Europejskiej to odpady przemysłowe. Cyrkl to międzynarodowa firma technologiczno-konsultingowa, specjalizująca się w cyrkularnym zarządzaniu odpadami, powstała aby pomagać firmom dostrzec wartość w swoich odpadach oraz włączać je do obiegu. Dzięki autorsko opracowanym, zaawansowanym rozwiązaniom technologicznym Cyrkl pomaga firmom przekształcać odpady w zasoby, a tym samym w oszczędności finansowe wykorzystując największy w Europie cyfrowy rynek surowców wtórnych.

Z kolei polska platforma Deko Eko skupia się na łączeniu  upcyklingowych projektantów z całego świata, którzy zamieniają odpady w nowe, kreatywne produkty, z firmami, które chcą nadać swoim odpadom drugie życie. Platforma pomaga znaleźć firmom najbardziej wartościowe sposoby utylizacji odpadów, a także ułatwić i przyspieszyć proces zakupu upcyklingowych produktów i markowych towarów online. Właśnie poprzez wprowadzenie odpadów ponownie do obiegu, firma przyczynia się do rozwoju gospodarki cyrkularnej. 

Niestety, im wyższy poziom rozwinięcia społeczeństw tym większa liczba marnotrawionej żywności.  Platforma Too Good To Go zdecydowała się zająć tym problemem poprzez stworzenie platformy umożliwiającej konsumentom uratowanie żywności przed zmarnowaniem. 

‐ Piotr Woźniakowski, Antonina Konarzewska

Cyrkl v médiích