O nás

V CYRKLu vidíme odpady, jako zdroje. Jsme skupina odpadových expertů a specialistů na digitální inovace a cirkulární ekonomiku. Dáváme si za cíl přinést kreativitu a inovace do světa nakládání s odpady v souladu se zákonem. Umožňujeme optimalizaci nakládání s odpady, recykláty a vedlejšími produkty výroby předáváním od těch, kteří disponují k těm, kteří potřebují.

       

 

Cyril Klepek, Ředitel

Cyril je expert na poli inovací a cirkulární ekonomiky. Absolvoval VŠE
obor Ekonomie a hospodářská politika, kde pokračoval na doktorské studium. V tomto období měl zároveň na starosti inovace v Raiffeisenbank a vznik Raiffeisen Advisory. Byl inovačním leaderem v agentuře Direct Peoplea je šéfredaktorem publikací Cirkulární Česko 1 a 2.   

            

 

 

 

 

Laura Mitroliosová, Provozní ředitelka

Laura pracovala 7 let v bankovní instituci, kde načerpala znalosti o provozu, procesech a financování projektů. Nyní je již pátým rokem finanční a operační manažerka Institutu Cirkulární Ekonomiky, z. ú. a v Cyrklu pracuje jako operační ředitelka. Specializací Laury je odpadová problematika a cirkulární ekonomika, kdy se pomocí inovativních technik více než 5 let snaží přeměňovat “odpad na zdroj”.   

 

 

Viktorie Vítková, Odpadová expertka

Viktorie vystudovala magisterský obor technologie a zpracování odpadů na České zemědělské Univerzitě. Nyní se věnuje také výzkumu litteringu v rámci studia PhD. Principy cirkulární ekonomiky by podle ní měly být normou a na odpady tak pohlíží primárně jako na zdroje. Její prací je zjistit, zda je materiál vhodný, komu ho je optimální v souladu se zákonem předat a jak si moderně řídit své odpadové hospodářství.

 

 

Ondřej Vorel, Datový expert

Ondřej je IT specialistou v oblasti datové architektury a business intelligence. Absolvoval magisterské studium na ČZU v oboru Systémového inženýrství a informatiky. Své dosavadní zkušenosti nasbíral v prostředí mezinárodních firem, napříč Českou republikou, Německem a Řeckem. V současné době kombinuje vývoj IT a datové infrastruktury pro Cyrkl s projekty pro klienty z celého světa.

 

 

 

Alvin Korčák, Marketingový ředitel

Alvin je marketingový ředitel se specializací na sociální sítě a copywriting. Vystudoval bakalářskou sociologii na Masarykově univerzitě. Stará se o sociální sítě i dalším klientům a zároveň píše úspěšný blog o minimalismu. V Cyrklu je jeho posláním starat se kompletně o marketing a PR, tak aby v budoucnu chtěly být všechny české značky jako Cyrkl.

 

 

 

Regina Zenkerová, Odpadová expertka Junior

Regina je studentkou České zemědělské univerzity v Praze, oboru zaměřeného na využívání přírodních zdrojů. Dále by se ráda zaměřila na technologii zpracování odpadů. Kromě studia působí na ČZU i na katedře pedologie a ochrany půd, kde se v laboratoři věnuje kontaminantům prostředí.

 

 

 

 

 

Vojtěch Pilnáček, Odpadový expert Senior

Vojtěch je náš seniorní odpadový expert. Vystudoval Ústav pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity, kde se i nadále zabývá biosušením čistírenských kalů. Zároveň pracoval bezmála šest let na Ministerstvu životního prostředí na odboru odpadů. Rád říká, že mezi oblíbené problémy, které na ministerstvu řešil byla, otázka definice odpadu, vedlejších produktů a přechodu odpad/neodpad, protože to je výzva na pomezí filozofie a odpadařiny. Baví ho propojování sektorů, lidí a věcí. Práce v Cyrklu pro něj znamená posunování světa zpátky k rozumnému využívání zdrojů.

 

 

Cyrkl v médiích