Magazín

10 + 1 tip, jak vytvořit neodolatelnou nabídku a úspěšně prodávat na Cyrklu

11. 5. 2021 Dobře strukturovaná a detailně vyplněná nabídka osloví několikanásobně více zájemců. Co by u takové nabídky nemělo chybět, aby byla žádaná?

Více

První ryze český recyklovaný PET: Udržitelná budoucnost vzniká na jižní Moravě

6. 5. 2021 Výroba nápojových lahví z recyklovaného plastu v České republice prozatím příliš nefunguje, a pokud ano, materiál je dovážen ze zahraničí. Nová evropská legislativa i snaha o dodržování principů cirkulární ekonomiky posouvá firmy směrem k nárůstu využití recyklovaného PETu. K uzavření maximálně lokálního dodavatelského řetězce je třeba najít českého producenta plastového materiálu, a tím je startup rPET InWaste.

Více

(EN) Guideline for reducing emissions and benefiting from waste: The 6 steps towards circular waste management

4. 5. 2021 Six simple steps can lead to a change in waste management in a company and towards sustainability, ecology and significant financial savings. This is the main content of the Cyrkl White Paper. It is free to download and contains valuable information by corporate environmentalists as a guide to reduce CO2 emissions and increase savings.

Více

Komentář Cyrila Klepka: Jak začít udržitelně inovovat?

22. 4. 2021 Když v polovině ledna minulého roku zazněl v dopise ředitele investiční firmy BlackRock, která je i největším investorem do produkce zbraní v USA, silný apel na investici do udržitelnosti, mnohé to mohlo překvapit. Nemělo by. Udržitelnost je totiž již několik let především velkým businessovým tématem, kterým se zabývá nejvyšší vedení společností stejně seriózně jako každoročním plánováním rozpočtu.

Více

Bioodpad v praxi: Ako Slovensko triedi a čo je to zelená elektrina

19. 4. 2021 Od prvého dňa tohto roku platí na Slovensku novela zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z., ktorá ukladá samosprávam povinnosť triediť biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Prečo je dôležité, aby biologický odpad neskončil na skládke a ako triedenie na Slovensku skutočne funguje?

Více

Budúcnosť skládkovania - sú skládky prežitok, alebo nevyhnutné zlo?

9. 4. 2021 Slovensko má hneď po Albánsku najvyšší počet čiernych skládok v Európe, štát na ich likvidáciu dáva milióny eur ročne. Aj napriek tomu, že sa podiel odpadu ukladaného na skládky znižuje, produkcia odpadu ako taká sa zvyšuje. Ako vyzerá skládkovanie na Slovensku v číslach? Čo tvrdí legislatíva? A ako nakladať s odpadom, ktorý sa už nedá recyklovať?

Více

Biologický odpad jako klíč k úspěšné recyklaci komunálního odpadu

30. 3. 2021 Do roku 2035 má být v rámci Evropské unie recyklováno 65 % veškerých komunálních odpadů. Hlavní složkou, která tomu může výrazně pomoci, je biologický odpad s důrazem na potravinový odpad, každý rok se totiž v jednotlivých členských státech EU vyhodí přibližně 88 milionů tun nepotřebných potravin.

Více

(DE) Leitfaden zur Reduzierung von Emissionen und zur Nutzung von Abfällen: Die 6 Schritte zur Kreislaufwirtschaft im Abfallmanagement

19. 3. 2021 Sechs einfache Schritte können zur Transformation des Abfallmanagements in Unternehmen führen - hin zu Nachhaltigkeit, Ökologie und erheblichen finanziellen Einsparungen. Dies ist der Hauptinhalt des Cyrkl White Papers. Es kann kostenlos heruntergeladen werden und enthält wertvolle Informationen zur Reduzierung von CO2-Emissionen und Abfallentsorgungskosten.

Více

(PL) Przewodnik dotyczący redukcji emisji i wykorzystywania odpadów: 6 kroków do cyrkularnego zarządzania odpadami

18. 3. 2021 Sześć prostych kroków może doprowadzić do zmian w gospodarce odpadami w przedsiębiorstwach - w kierunku zrównoważonego rozwoju, ekologii i znacznych oszczędności finansowych. To jest główną treścią Białej Księgi Cyrkl. Jest ona bezpłatnie do pobrania i zawiera cenne informacje dla osób zajmujących się gospodarką odpadami w firmach, może posłużyć jako przewodnik do redukcji emisji CO2 i zwiększenia oszczędności.

Více

Podhoubí udržitelné budoucnosti: Houby místo polystyrenu

16. 3. 2021 Představte si, že otevřete balíček s objednaným produktem a místo polystyrenu v něm najdete obal vyrobený z podhoubí. Nebo nepostavíte mezi pokoji v bytě dřevotřískovou, ale „houbovou” zeď. Zdá se to jako pohádkový příběh? Jihomoravská firma Myco podhoubí aktivně využívá a je schopna jím nahradit mnoho výrobků z pěnového polystyrenu.

Více

Cyrkl v médiích