Magazín

Nová publikace Cirkulární Česko 3

27. 11. 2020 Fotovoltaika za korunu, znovupoužitelné obaly, výrobky z recyklovaného plastu i využití odpadních plynů. To je několik z celkem osmi příběhů cirkulární ekonomiky v české praxi, které představují její autoři ve třetím díle publikace Cirkulární Česko. Jejich cílem je na inspirativních příkladech ukázat, že principy cirkulární ekonomiky mohou fungovat i u nás. „V současném lineárním světě je ekonomický růst spojen s rostoucí spotřebou materiálů. Ročně ze země vyextrahujeme 100 miliard tun materiálu a jen 9 % z něj pak vracíme do oběhu. Řešení ale existují a o dobré příklady není nouze ani u nás,“ říká Cyril Klepek z digitální odpadové platformy Cyrkl, která za vydáním společně s inovační agenturou JIC, Impact Hubem, inovační agenturou Direct People, Institutem cirkulární ekonomiky a iniciativou Změna k lepšímu stojí.

Více

Úspory skryté v odpadu. Jak ušetřit a vydělat během krize?

21. 10. 2020 První vlna pandemické krize ještě neodezněla a už se potýkáme s druhou. Ekonomika meziročně klesla o 11 % a spousta podniků zaniká. Nejedna společnost, ale i města a obce se proto teď více než kdy jindy musí poohlížet po další oblasti, ve které ušetří. Kdo si nedostatkem kapitálu neprošel na jaře, teď se tomu pravděpodobně nevyhne. Jednou z možností úspor je přechod na cirkulární hospodářství, které dokáže ušetřit statisíce i miliony korun. Co udělat pro bezproblémový přechod na cirkulární podnikání? A kolik ušetřili ostatní?

Více

Cirkulární veřejné i soukromé zakázky nakopnou v Česku recyklaci

19. 10. 2020 Zvyšujeme míru třídění, přidáváme nové kontejnery, snažíme se o tom za velké peníze edukovat občany. Zapomínáme ovšem na to, že potřebujeme i dostatečné recyklační kapacity, abychom materiál mohli znovu využívat. Například papíru v České republice recyklujeme pouze 16 % z naší celkové spotřeby.

Více

Kolejnice z prachu a drtiče odpadů na pár dní

5. 10. 2020 Podle Zprávy o stavu životního prostředí produkce odpadů meziročně stoupá, v roce 2018 se vyšplhala na 37 784,8 tisíc tun. Pro společnosti je likvidace odpadu nákladná. Přitom implementace recyklační technologie a zavedení principů cirkulární ekonomiky nemusí být nutně ztrátové a firmám může ušetřit až 45 % nákladů.

Více

Změna v energetice může přijít během několika let

25. 8. 2020 „Potřeba velkých flexibilních elektráren se ve Velké Británii snížila na polovinu poté, co se začaly využívat všechny současné příležitosti v energetice. Půlku trhu si tehdy „zabrali” agregátoři flexibility. Během deseti let se stalo, že Britové mají elektřinu ze zdrojů s daleko menší uhlíkovou stopou. Stejně to bude i u nás.” To jsou slova Stanislava Chvály, CEO jednoho z takových agregátorů Digital Energy Services, který řídí zároveň celý český energetický koncern Nano Energies. Ti se zabývají i dodávkami elektřiny z obnovitelných zdrojů pro domácnosti a firmy a aktivním spotovým tradingem, který provádí v šesti evropských zemích.

Více

Unikátní technologie na recyklaci odpadů: Lavaris a Prefia

24. 8. 2020 V roce 2018 jsme jen v České republice vyprodukovali cca 28 milionů tun odpadů. Značná část odpadu kvůli nízkému skládkovacímu poplatku putovala na skládky, kterých je v ČR 178. Kvůli tomuto přístupu, kdy preferujeme skládkování před recyklací, si sami pod sebou podřezáváme větev.

Více

Správné nastavení bioekonomiky zajistí přechod na nízkouhlíkové a oběhové hospodářství

20. 8. 2020 Současná energetická i materiálová náročnost hospodářství v ČR zůstává bohužel stále vysoká. Převládající princip lineární ekonomiky zvyšuje zátěž pro životní prostředí i lidské zdraví. Tento princip ekonomiky je způsoben zakončením pomyslné linie ekonomiky - skládkováním. Jedním z důležitých zdrojů, které ve velké míře končí na skládkách, jsou právě biologicky rozložitelné materiály.

Více

Expanze do zahraničí a obchodování podle katalogových čísel odpadů

1. 6. 2020 V půli května zaznamenalo vaše digitální odpadové tržiště značná vylepšení, která Vám usnadní prodej i nákup odpadů, také jsme vyrazili za hranice a začali nabírat recyklační firmy i producenty odpadů ze zemí střední Evropy. Představíme Vám nyní novinky i s jednoduchým návodem, jak z nich vytěžit maximum.

Více

Shrnutí webináře: Odpadové hospodářství, které vydělává

20. 5. 2020 20. 5. proběhl webinář „Odpadové hospodářství, které vydělává” pořádaný společností Cyrkl zdrojová platforma. Ústředním tématem webináře bylo, jak skloubit na jedné straně snižování nákladů na management odpadů ve firmách a na druhé straně snižování dopadů na životní prostředí. Vojtěch Pilnáček, seniorní odpadový expert Cyrklu, na webináři představil 5 zásad, kterými toho lze dosáhnout. Cesta k finančním úsporám i snížení environmentální zátěže vede přes cirkulární odpadové hospodářství, ve kterém sledujeme nejen nutnou legislativu, ale i minimalizování vzniku odpadu, protože známe jeho skutečnou hodnotu.

Více

Hledání úspor v čase krize? Společnosti se zaměřují na odpadové hospodářství

18. 5. 2020 Pod vlivem tíživé finanční situace se mnoho firem začíná ubírat cestou cirkulárního odpadového hospodářství. Zatímco pro některé může být motivací ekologie a uvědomělost, tak převažujícím důvodem je nyní hledání úspor. Především CSR manažeři nadnárodních společností v době rozpočtových úspor nacházejí v cirkulárním odpadovém hospodářství zajímavou cestu, jak propojit cíle v udržitelnosti a přinést oběť na oltář firemních úspor. Ušetřit své firmě statisíce až miliony korun a zároveň několik set tisíc tun CO2 je z našich zkušeností příležitostí pro většinu společností v Česku.

Více

Cyrkl v médiích