Magazín

Jak na jedinečné zhodnocování nebezpečných odpadů z chemických čistíren a strojírenství

22. 2. 2021 Rozpouštědla jsou konečné látky, které se po použití většinou likvidují jako nebezpečný odpad. Výjimkou není ani perchlorethylen, jehož čisticí účinky jsou využívané při chemickém čištění i ve strojírenském průmyslu.

Více

Důvěřuj, ale prověřuj: Jak vytvořit bezpečnou nabídku?

17. 2. 2021 Prodej odpadu nebo druhotných surovin je základní funkcí Cyrkl platformy. Víte, jak vytvořit bezkonkurenční a především bezpečnou nabídku? A na co nezapomenout?

Více

První česká publikace Cirkulární odpadové hospodářství je na světě, nabízí návod na snižování emisí nebo ekologickou likvidaci odpadů

27. 1. 2021 Šest kroků vedoucích ke změně odpadového hospodářství v podniku směrem k udržitelnosti, ekologii a významným úsporám. To je hlavní náplň publikace, kterou na začátku roku 2021 vydáváme. Je volně ke stažení a nejen podnikoví ekologové ji využijí jako příručku ke snižování emisí CO2 a zvyšování ušetřených financí.

Více

(DE) Kreislaufwirtschaft – eine Investition in Europas Zukunft

19. 1. 2021 Zirkuläre Materialflüsse sind nicht nur besser für die Umwelt als lineare Modelle, sondern bergen auch viele Vorteile für Wirtschaft und Unternehmen. Welche genau und worauf Unternehmen bei der Implementierung von Zirkularität achten sollten, erklärt Laura Beyeler. Sie forscht als Doktorandin an der TU Berlin zu den Themen Kreislaufwirtschaft und Suffizienzstrategien und ist Teilzeitberaterin bei Who is Nik. Projektlabor GmbH.

Více

Kompost: Pomoc pro zemědělce a cesta k zušlechťování půdy

18. 1. 2021 Dnešní zemědělství musí čelit mnoha výzvám. Na stále se zmenšujících výrobních plochách potřebujeme vyšší výnosy, abychom nasytili rostoucí populaci. Potýkáme se s klimatickými změnami, vodní a větrnou erozí, půdním zhutněním, výrobou biopaliv. Půda je naprosto fascinující útvar, který je třeba chránit. Jeden její centimetr se v našich podmínkách vytvoří zhruba za sto let. Jak jí v tomto procesu můžeme pomoci?

Více

Nová publikace Cirkulární Česko 3

27. 11. 2020 Fotovoltaika za korunu, znovupoužitelné obaly, výrobky z recyklovaného plastu i využití odpadních plynů. To je několik z celkem osmi příběhů cirkulární ekonomiky v české praxi, které představují její autoři ve třetím díle publikace Cirkulární Česko. Jejich cílem je na inspirativních příkladech ukázat, že principy cirkulární ekonomiky mohou fungovat i u nás. „V současném lineárním světě je ekonomický růst spojen s rostoucí spotřebou materiálů. Ročně ze země vyextrahujeme 100 miliard tun materiálu a jen 9 % z něj pak vracíme do oběhu. Řešení ale existují a o dobré příklady není nouze ani u nás,“ říká Cyril Klepek z digitální odpadové platformy Cyrkl, která za vydáním společně s inovační agenturou JIC, Impact Hubem, inovační agenturou Direct People, Institutem cirkulární ekonomiky a iniciativou Změna k lepšímu stojí.

Více

Úspory skryté v odpadu. Jak ušetřit a vydělat během krize?

21. 10. 2020 První vlna pandemické krize ještě neodezněla a už se potýkáme s druhou. Ekonomika meziročně klesla o 11 % a spousta podniků zaniká. Nejedna společnost, ale i města a obce se proto teď více než kdy jindy musí poohlížet po další oblasti, ve které ušetří. Kdo si nedostatkem kapitálu neprošel na jaře, teď se tomu pravděpodobně nevyhne. Jednou z možností úspor je přechod na cirkulární hospodářství, které dokáže ušetřit statisíce i miliony korun. Co udělat pro bezproblémový přechod na cirkulární podnikání? A kolik ušetřili ostatní?

Více

Cirkulární veřejné i soukromé zakázky nakopnou v Česku recyklaci

19. 10. 2020 Zvyšujeme míru třídění, přidáváme nové kontejnery, snažíme se o tom za velké peníze edukovat občany. Zapomínáme ovšem na to, že potřebujeme i dostatečné recyklační kapacity, abychom materiál mohli znovu využívat. Například papíru v České republice recyklujeme pouze 16 % z naší celkové spotřeby.

Více

Kolejnice z prachu a drtiče odpadů na pár dní

5. 10. 2020 Podle Zprávy o stavu životního prostředí produkce odpadů meziročně stoupá, v roce 2018 se vyšplhala na 37 784,8 tisíc tun. Pro společnosti je likvidace odpadu nákladná. Přitom implementace recyklační technologie a zavedení principů cirkulární ekonomiky nemusí být nutně ztrátové a firmám může ušetřit až 45 % nákladů.

Více

Změna v energetice může přijít během několika let

25. 8. 2020 „Potřeba velkých flexibilních elektráren se ve Velké Británii snížila na polovinu poté, co se začaly využívat všechny současné příležitosti v energetice. Půlku trhu si tehdy „zabrali” agregátoři flexibility. Během deseti let se stalo, že Britové mají elektřinu ze zdrojů s daleko menší uhlíkovou stopou. Stejně to bude i u nás.” To jsou slova Stanislava Chvály, CEO jednoho z takových agregátorů Digital Energy Services, který řídí zároveň celý český energetický koncern Nano Energies. Ti se zabývají i dodávkami elektřiny z obnovitelných zdrojů pro domácnosti a firmy a aktivním spotovým tradingem, který provádí v šesti evropských zemích.

Více

Cyrkl v médiích