Magazín

Úspory skryté v odpadu. Jak ušetřit a vydělat během krize?

21. 10. 2020 První vlna pandemické krize ještě neodezněla a už se potýkáme s druhou. Ekonomika meziročně klesla o 11 % a spousta podniků zaniká. Nejedna společnost, ale i města a obce se proto teď více než kdy jindy musí poohlížet po další oblasti, ve které ušetří. Kdo si nedostatkem kapitálu neprošel na jaře, teď se tomu pravděpodobně nevyhne. Jednou z možností úspor je přechod na cirkulární hospodářství, které dokáže ušetřit statisíce i miliony korun. Co udělat pro bezproblémový přechod na cirkulární podnikání? A kolik ušetřili ostatní?

Více

Cirkulární veřejné i soukromé zakázky nakopnou v Česku recyklaci

19. 10. 2020 Zvyšujeme míru třídění, přidáváme nové kontejnery, snažíme se o tom za velké peníze edukovat občany. Zapomínáme ovšem na to, že potřebujeme i dostatečné recyklační kapacity, abychom materiál mohli znovu využívat. Například papíru v České republice recyklujeme pouze 16 % z naší celkové spotřeby.

Více

Kolejnice z prachu a drtiče odpadů na pár dní

5. 10. 2020 Podle Zprávy o stavu životního prostředí produkce odpadů meziročně stoupá, v roce 2018 se vyšplhala na 37 784,8 tisíc tun. Pro společnosti je likvidace odpadu nákladná. Přitom implementace recyklační technologie a zavedení principů cirkulární ekonomiky nemusí být nutně ztrátové a firmám může ušetřit až 45 % nákladů.

Více

Změna v energetice může přijít během několika let

25. 8. 2020 „Potřeba velkých flexibilních elektráren se ve Velké Británii snížila na polovinu poté, co se začaly využívat všechny současné příležitosti v energetice. Půlku trhu si tehdy „zabrali” agregátoři flexibility. Během deseti let se stalo, že Britové mají elektřinu ze zdrojů s daleko menší uhlíkovou stopou. Stejně to bude i u nás.” To jsou slova Stanislava Chvály, CEO jednoho z takových agregátorů Digital Energy Services, který řídí zároveň celý český energetický koncern Nano Energies. Ti se zabývají i dodávkami elektřiny z obnovitelných zdrojů pro domácnosti a firmy a aktivním spotovým tradingem, který provádí v šesti evropských zemích.

Více

Unikátní technologie na recyklaci odpadů: Lavaris a Prefia

24. 8. 2020 V roce 2018 jsme jen v České republice vyprodukovali cca 28 milionů tun odpadů. Značná část odpadu kvůli nízkému skládkovacímu poplatku putovala na skládky, kterých je v ČR 178. Kvůli tomuto přístupu, kdy preferujeme skládkování před recyklací, si sami pod sebou podřezáváme větev.

Více

Správné nastavení bioekonomiky zajistí přechod na nízkouhlíkové a oběhové hospodářství

20. 8. 2020 Současná energetická i materiálová náročnost hospodářství v ČR zůstává bohužel stále vysoká. Převládající princip lineární ekonomiky zvyšuje zátěž pro životní prostředí i lidské zdraví. Tento princip ekonomiky je způsoben zakončením pomyslné linie ekonomiky - skládkováním. Jedním z důležitých zdrojů, které ve velké míře končí na skládkách, jsou právě biologicky rozložitelné materiály.

Více

Expanze do zahraničí a obchodování podle katalogových čísel odpadů

1. 6. 2020 V půli května zaznamenalo vaše digitální odpadové tržiště značná vylepšení, která Vám usnadní prodej i nákup odpadů, také jsme vyrazili za hranice a začali nabírat recyklační firmy i producenty odpadů ze zemí střední Evropy. Představíme Vám nyní novinky i s jednoduchým návodem, jak z nich vytěžit maximum.

Více

Shrnutí webináře: Odpadové hospodářství, které vydělává

20. 5. 2020 20. 5. proběhl webinář „Odpadové hospodářství, které vydělává” pořádaný společností Cyrkl zdrojová platforma. Ústředním tématem webináře bylo, jak skloubit na jedné straně snižování nákladů na management odpadů ve firmách a na druhé straně snižování dopadů na životní prostředí. Vojtěch Pilnáček, seniorní odpadový expert Cyrklu, na webináři představil 5 zásad, kterými toho lze dosáhnout. Cesta k finančním úsporám i snížení environmentální zátěže vede přes cirkulární odpadové hospodářství, ve kterém sledujeme nejen nutnou legislativu, ale i minimalizování vzniku odpadu, protože známe jeho skutečnou hodnotu.

Více

Hledání úspor v čase krize? Společnosti se zaměřují na odpadové hospodářství

18. 5. 2020 Pod vlivem tíživé finanční situace se mnoho firem začíná ubírat cestou cirkulárního odpadového hospodářství. Zatímco pro některé může být motivací ekologie a uvědomělost, tak převažujícím důvodem je nyní hledání úspor. Především CSR manažeři nadnárodních společností v době rozpočtových úspor nacházejí v cirkulárním odpadovém hospodářství zajímavou cestu, jak propojit cíle v udržitelnosti a přinést oběť na oltář firemních úspor. Ušetřit své firmě statisíce až miliony korun a zároveň několik set tisíc tun CO2 je z našich zkušeností příležitostí pro většinu společností v Česku.

Více

Program EXPANZE od ČMZRB podporuje i zpracovatele odpadů

6. 5. 2020 Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) se ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a životního prostředí domluvila na podpoře malých a středních podnikatelů působících v oblasti odpadového hospodářství. Společnosti, které materiálově a energeticky využívají odpady, mohou od poloviny srpna 2019 na svůj rozvoj i financování provozních aktivit čerpat zvýhodněné financování z programu EXPANZE, a to jak ve formě záruk, tak bezúročných úvěrů.

Více

Cyrkl v médiích