Komentář Cyrila Klepka: Jak začít udržitelně inovovat?

22. 4 .2021, Cyril Klepek

Když v polovině ledna minulého roku zazněl v dopise ředitele investiční firmy BlackRock, která je i největším investorem do produkce zbraní v USA, silný apel na investici do udržitelnosti, mnohé to mohlo překvapit. Nemělo by. Udržitelnost je totiž již několik let především velkým businessovým tématem, kterým se zabývá nejvyšší vedení společností stejně seriózně jako každoročním plánováním rozpočtu.

Dnes již legendární otevřený dopis od Larryho Finkse, CEO investiční skupiny, pro ředitele zainvestovaných firem, slaví více než rok a od té doby se v oblasti udržitelnosti mnoho stalo: cena za jednu tunu emisních povolenek vyrostla za rok o 280 % na 42 EUR/t, dodavatelsko-odběratelské vztahy procházejí deglobalizací kvůli restrikcím obchodu a vysokým cenám dopravy, finanční krize firmy nutí propojovat udržitelnost s finančními úsporami, nastupuje trend zeleného zadávání a financování a cirkulární ekonomika se stala velkým tématem díky rostoucím cenám nejen ropy, ale i například kovů na Londýnské komoditní burze.

Podívejme se na oblasti bod po bodu.

Cena za uhlík: Jak ji měřit a kde snižovat

Cena, za kterou produkujeme neudržitelnost, roste. I když je ukazatel CO2 velkým zjednodušením, jeho redukce je všeobecně přijímaným parametrem úspěchu. Firmy začíná tuto proměnou ve velkém reportovat a pak se osnují plány, jak ji snižovat. Oblastmi, kde stojí za to hledat, je rozhodně energetika, výroba, logistika a nakládání s odpady. Ten, kdo bude včas redukovat, ušetří si velké náklady nejen za povolenky, ale i při uhlíkové dani, která pravděpodobně do 10 až 15 let přijde. České hospodářství, které je čtvrtým největším emitentem na hlavu a druhou největší průmyslovou ekonomikou EU, by mělo zpozornět.

Odpady a energie jako kapitalizace efektivnosti

V odpadech je z našich zkušeností potenciál úspor ve výši 15 až 45 % z ročních nákladů, a to za nikoliv drastických změn a rizik pro společnost. Jak by nám řekl vědec Václav Smil, jsme společnost značně nešetrná, a proto potenciál pro úspory financí i CO2 je obrovský. Recyklace je zajímavější než skládkování nebo spalování, ale ty největší úspory jsou při zavádění zero-waste výroby, kde vzniku odpadů předcházíme zcela. Energetika pak přináší ještě větší redukci uhlíku ve firmě skrze nákup zelené energie a tím zvýšení poptávky po obnovitelných zdrojích nebo rovnou instalace solárních elektráren do provozu. Oba přístupy znamenají kapitalizaci efektivnosti, a to se v těžkých časech počítá.

Rostoucí cena primárních surovin a užití recyklátů

Cena kovů na Londýnské komoditní burze vyrostla meziročně o 60 %, což pro mnoho firem bylo impulsem jednak si uvědomit hodnotu jejich kovových odpadů, ale také se začít rozhlížet, kde je levně získat. Cena ropy Brent stoupla dokonce o 300 %, kdy aktuálně atakuje hranici 70 dolarů za barel a využití plastových recyklátů je tedy opět cenově atraktivnější.

Zelené financování a nákup

Veřejné zakázky tvoří 14 % HDP Evropské unie a velká část z nich již bude muset splňovat některý z principů cirkulární ekonomiky. Nově se ale přidávají i soukromé společnosti a upravují své standardy nákupu tak, aby například pronájem místo koupě tiskárny znamenal úsporu CO2.

Zelené financování je pak oblastí, ve které velká část finančních institucí po dlouhé době přišla na to, že pokud firma efektivně nakládá s odpady a energií, snižuje svoje náklady a tím pádem úvěrové riziko. To se snad již brzy bude promítat do reálných úroků pro environmentálně smýšlející firmy.

Jak začít udržitelně inovovat?

  1. Začněte u materiálů, které už dnes produkujete. Odpady mohou být cirkulární a ušetří u toho zdroje planety stejně jako firemní rozpočty. Jako první je ale potřeba mít data a znát hodnotu materiálů.
  2. Zapracujte na efektivitě, se kterou vyrábíte, dopravujete a prodáváte vaše produkty. Schválené právo na opravitelnost vašich výrobků přináší nové nároky na kvalitu, ale jak ukazuje například Phillips i zajímavé zisky. Pokud potřebujete rychle snížit svoji uhlíkovou stopu, nákup zelené elektřiny je dobrý odpustek.
  3. Promyslete zelené nakupování ve vaší firmě a změnu business modelu. Například pronájem může kromě materiálové soběstačnosti znamenat i zajímavou inovační výhodu oproti konkurenci. Chtějí vaši klienti produkt samotný, nebo spíš službu?
  4. Hledejte a spojujte se. Pracovní skupiny jako je Změna k lepšímu a další vám mohou dát inspiraci, ale i ponaučení od ostatních firem, které si už zkušeností prošli. Zároveň získáte zajímavé partnery na případné průmyslové symbiózy.

Buďte trpěliví a promýšlejte kroky tak, aby měl celkový dopad pozitivní směr a byl skokový. Bude to pak mít kladný vliv nejen na životní prostředí okolo nás, ale uděláte radost i Larrymu Finksi, pokud do vás BlackRock investoval.

Komentář byl sepsán pro magazín Marketing&Media

‐ Cyril Klepek

Cyrkl v médiích