Hlavní obrázek nabídky Jednošnekový extrudér s aglomerátorem
Prodej

Jednošnekový extrudér s aglomerátorem

Jednoduchá granulační linka na plasty s jedním aglomerátorem (s jedním extruderem) slouží ke zpracování čistých povýrobních materiálů. Ve standardní konfiguraci linky je zpracovávaný materiál dopravován do aglomerátoru pásovým dopravníkem, volitelným způsobem podávání fólie je systém odvíjení z role. Motorový pohon podavače pásu a zařízení na odvíjení fólie jsou synchronizovány a řízeny invertorem. Rychlost dopravního pásu a extrakce fólie je plně automatická v závislosti na stupni naplnění kompaktoru. Na dopravní pás můžeme nainstalovat detektor kovů, který automaticky zastaví dopravní pás a signalizuje detekci kovových prvků. Pokud je potřeba upravit vstupní materiál, vybavíme linku potřebnými dávkovacími podavači: gravimetrickými nebo volumetrickými. Náš jednošnekový extrudér zajišťuje správnou homogenizaci materiálu a jeho odplynění. V případě vlhčího materiálu nabízíme našim klientům dvojité vakuové odplynění, samozřejmě vybavené čištěním. Velkou důležitost přikládáme prvku stroje, kterým jsou čistící síta. Důležitou otázkou ve fázi technického zařizování je seznámení našich odborníků s druhem materiálu, jeho stupněm znečištění, vlhkostí atd. V závislosti na posouzení vstupního materiálu můžeme zákazníkovi nabídnout deskové síta různých průměrů, pístové zástěny a stále oblíbenější samočistící zástěny. Vysoká kvalita materiálů použitých pro šroub a válec i ostatní komponenty umožňuje nepřetržitý provoz po velmi dlouhou dobu. Naše linky jsou vybaveny systémy sušení materiálu a dle druhu materiálu nabízíme odstředivku nebo vibrační síto. Doplňkovou součástí pro sušení materiálu je foukací systém pro dopravu materiálu do vyrovnávacího sila. Typ hlavy a způsob řezání se volí v závislosti na hodnotě MFI materiálu, a pokud je nutné použít plniva, na jejich vlastnostech. V našich strojích používáme vodní kroužek, vodní kroužek a vzduchový řezací systém. V našich strojích používáme dotykové panely se softwarem Siemens (řada SMART). Instalovaný GSM WiFi modul umožňuje naší službě připojit se přímo ke stroji a diagnostikovat problém on-line. V mnoha případech to umožňuje odstranění závady bez nákladů a ve velmi krátké době. Výbavu rozvaděče tvoří prvky od známých výrobců světových značek jako Siemens, ABB, OMRON, Schneider. Naši zákazníci tak mají snadný přístup k náhradním dílům po záruční době. Vysoce kvalitní elektrické komponenty také zajišťují efektivní provoz systémů ochrany strojů proti elektrickému přetížení, nadměrnému tlaku v plastifikačním systému nebo příliš velkým teplotním rozdílům systému od nastavené hodnoty. Prosím neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám zodpovíme jakékoli dotazy. Dodáváme stroje do všech míst na světě. Zveme vás ke sledování filmů o provozu stroje: https://www.youtube.com/watch?v=67KdOSHmHIg https://www. .youtube .com / watch? v = LVLqE7Q1774 https://www.youtube.com/watch?v=5ims3Hy-KJg https://www.youtube.com/watch?v=hLgbxGVeGgk Navštivte náš kanál YOUTUBE: https: / / www.youtube.com/channel/UCn7977xx_ojzL9YnAhcDlNQ Navštivte naši stránku na Facebooku: https://www.facebook.com/argus.maszyny.1 Navštivte Instagram: https://www.instagram.com/argusmaszyny/ Navštivte naše stránky: https ://argusmaszyny.pl/

Přeloženo Zobrazit originál
Wytłaczarka jednoślimakowa z aglomeratorem
Linia do regranulacji tworzyw sztucznych z aglomeratorem pojedyncza (z jednym ekstruderem), służy do przetwarzania materiałów czystych, poprodukcyjnych. W standardowej konfiguracji linii, przetwarzany materiał transportowany jest do aglomeratora podajnikiem taśmowym, opcjonalną metodą podawania folii jest system odwijania jej z rolki. Napęd silnikowy podajnika taśmowego i urządzenia odwijającego folię z rolki są zsynchronizowane i sterowane za pomocą falownika. Prędkość posuwu taśmy podajnika i odciągu folii jest w pełni automatyczna w zależności od stopnia wypełnienia kompaktora. Na podajniku taśmowym możemy zainstalować wykrywacz metalu który automatycznie zatrzyma taśmociąg oraz zasygnalizuje detekcję elementów metalowych. W przypadku potrzeby modyfikacji materiału wejściowego doposażamy linię o niezbędne podajniki dozujące: grawimetryczne lub wolumetryczne. Nasza wytłaczarka jednoślimakowa zapewnia odpowiednią homogenizację materiału oraz jego odgazowanie. W przypadku materiału mocniej zawilgoconego proponujemy naszym Klientom podwójne odgazowanie próżniowe wyposażone oczywiście w wyczystkę. Bardzo dużą wagę przywiązujemy do elementu maszyny jakim są sita czyszczące. Istotną sprawą na etapie uzgodnień technicznych jest zapoznanie się naszych ekspertów z rodzajem materiału, jego stopniem zabrudzenia, wilgotności itp. W zależności od oceny materiału wsadowego możemy zaproponować Klientowi sita płytowe różnej średnicy, sita tłokowe oraz co raz bardziej popularne sita samoczyszczące. Wysoka jakość zastosowanych materiałów ślimaka i cylindra oraz reszty podzespołów pozwala pracować w sposób nieprzerwany przez bardzo długi okres czasu. Nasze linie zaopatrzone są w systemy suszenia materiału i tak w zależności od jego rodzaju proponujemy wirówkę lub sito wibracyjne. Dodatkowym komponentem dosuszającym materiał jest nadmuchowy system transportu materiału do silosu buforowego. Rodzaj głowicy oraz sposób cięcia dobieramy w zależności od wartości MFI materiału, a także w przypadku konieczności zastosowania wypełniaczy od ich właściwości. W naszych maszynach stosujemy system cięcia w pierścieniu wodnym, w wodzie i powietrzne. W naszych maszynach stosujemy panele dotykowe wraz z oprogramowaniem marki Siemens (seria SMART). Zainstalowany moduł GSM WiFi pozwala naszemu serwisowi łączyć się bezpośrednio z maszyną i diagnozować powstały problem on-line. W wielu przypadkach pozwala to na usunięcie usterki bez kosztowo i w bardzo krótkim czasie. Na wyposażenie szafy sterującej składają się elementy znanych producentów światowych marek takich jak Siemens, ABB, OMRON, Schneider. Zapewnia to naszym Klientom łatwy dostęp do części zamiennych po okresie gwarancyjnym. Wysokiej klasy podzespoły elektryczne zapewniają też sprawne działanie systemów ochrony maszyn przed przeciążeniem elektrycznym, nadmiernym ciśnieniem w układzie uplastyczniającym czy też zbyt dużymi różnicami temperatur układu od zadanej wartości. Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania. Maszyny dostarczamy do każdej lokalizacji na świecie. Zapraszamy do obejrzenia filmów z pracy maszyny: https://www.youtube.com/watch?v=67KdOSHmHIg https://www.youtube.com/watch?v=LVLqE7Q1774 https://www.youtube.com/watch?v=5ims3Hy-KJg https://www.youtube.com/watch?v=hLgbxGVeGgk Zapraszamy na nasz kanał YOUTUBE : https://www.youtube.com/channel/UCn7977xx_ojzL9YnAhcDlNQ Zapraszamy na naszą stronę Facebook: https://www.facebook.com/argus.maszyny.1 Zapraszamy na Instagram: https://www.instagram.com/argusmaszyny/ Zapraszamy na naszą stronę: https://argusmaszyny.pl/
Množství 1,00 ks
Cena Dohodou

Doprava

Datum vložení 25.11.2021
Počet zobrazení 246
Sdílet nabídku