Jak na jedinečné zhodnocování nebezpečných odpadů z chemických čistíren a strojírenství

22. 2 .2021, Roman Gdovjak, Simona Gavalcová

Rozpouštědla jsou konečné látky, které se po použití většinou likvidují jako nebezpečný odpad. Výjimkou není ani perchlorethylen, jehož čisticí účinky jsou využívané při chemickém čištění i ve strojírenském průmyslu.

Jednou z hlavních priorit slovenské společnosti VegaTop s.r.o. se tak stalo zhodnocování tohoto nebezpečného odpadu s cílem snížit negativní dopad na životní prostředí. Na Slovensku podobné řešení neexistovalo, sami proto zvolili následující inovativní přístup.

Perchlorethylen jako médium pro chemické čištění

Chemické čistírny se setkávají se širokou škálou textilií a různými druhy znečištění. Zároveň vždy musí dodržet instrukce pro praní, které najdou na přišitém štítku. Oděvy nevhodné pro praní ve vodě jsou pak většinou chemicky vyčištěné. A tato metoda využívá právě perchlorethylen.

Díky své odmašťovací schopnosti rozpouští tato látka nečistoty, a ty pak zůstávají v rozpouštědle. Po určitém množství čistících cyklů je však nutné perchlorethylen vyměnit a znečištěný perchlor destilovat. Perchlorethylen je zařazen mezi nebezpečné odpady a metody jeho likvidace jsou pro životní prostředí velmi zatěžující.

„Na Slovensku jsme nemohli najít partnera, který by byl schopný se s použitým perchlorethylenem vypořádat jiným způsobem. V zahraničí ale takové firmy existují, například německá společnost Richard Geiss GmbH,“ vysvětlil jednatel VegaTopu Jozef Zabák. VegaTop má jako jediný na Slovensku povolení Ministerstva životního prostředí na vývoz nebezpečného odpadu do Německa za účelem jeho zhodnocování.

Poznejte VegaTop s.r.o.

Společnost působí na slovenském trhu v oblasti průmyslového praní a chemického čištění už od roku 2006. Nejdříve se zaměřovala na distribuci pracích prostředků, postupně ale rozšířila svoje pole působnosti a její prioritou se stalo hledání komplexních řešení pro prádelny a čistírny. Dnes nabízí řešení jak pro chemické čistírny, tak pro strojírenské firmy.

„Znečištěný perchlorethylen prochází v německé firmě Geiss několika destilacemi. Oddělí tuhý odpad, který vznikne během chemického čištění, ten se následně spálí v rotační peci a zůstává stoprocentně čistý perchlor připravený pro opětovné použití,“ dodal Jozef Zabák.

Tento proces přináší výrazné ekonomické benefity, a to díky úspoře nákladů na likvidaci nebezpečného odpadu. Benefity ekologické jsou však mnohem přínosnější. Cílem zhodnocování tohoto nebezpečného odpadu je totiž získat z použitých zdrojů co největší podíl rozpouštědla a znovu ho vrátit na trh. Díky inovativnímu přístupu tak VegaTop přispívá k udržitelnosti zdrojů v čistírenském, ale i strojírenském průmyslu.

‐ Roman Gdovjak, Simona Gavalcová

Cyrkl v médiích