Inteligentný manažment odpadu - svetový fenomén má základňu na Slovensku

29. 9 .2021, Simona Gavalcová

Big Data, digitálna transformácia či Internet vecí už nie sú len hudbou budúcnosti, stali sa novým štandardom a inak tomu nie je ani v odpadovom hospodárstve. To sa stáva čoraz viac SMART a analytici predpokladajú rapídny rast tohto trendu. Čo to znamená a aké výhody prináša inteligentný manažment odpadu?

Inteligentný manažment odpadu je definovaný ako prístup, ktorý využíva technológie na zefektívnenie nakladania s odpadom. Jedná sa predovšetkým o senzory, inteligentné monitorovacie systémy a mobilné aplikácie. Takto vyzbierané dáta pomáhajú pri plánovaní trás zberu odpadu ako aj pri zabraňovaní preplňovaniu či nedostatočnému využitiu kontajnerov. 

V praxi to funguje tak, že špeciálne dizajnované senzory sú umiestňované priamo v kontajneroch, kde zbierajú dáta o jeho obsahu. Tie sú v pravidelných intervaloch odosielané pomocou internetu vecí do mobilnej aplikácie či vybranej platformy. Vodiči zberných vozidiel si vďaka tomu vedia jednoducho naplánovať trasu na základe zaplnenosti kontajnerov. Zabraňuje to zbytočne najazdeným kilometrom. Implementácia týchto systémov pomáha mestám, firmám aj zberným spoločnostiam zefektívniť procesy, znížiť náklady a zvýšiť spokojnosť zákazníkov. Systém môže byť taktiež adaptovaný pre občanov, na identifikáciu najbližšieho kontajnera.Systém má tiež praktické využitie pre občanov, ktorí si môžu vďaka voľne dostupnej aplikácii nájsť najbližší voľný kontajner pre konkrétny typ odpadu. 

Monitorovacie systémy zas umožňujú automaticky zaznamenávať všetko, čo sa v súvislosti so zvozom odpadu deje - vedia identifikovať nádoby či vrecia oprávnené na zber, automaticky to potvrdiť a zaznamenať tiež presne všetky absolvované trasy vozidiel. 

Globálny trh inteligentného nakladania s odpadom

Urbanizácia a industrializácia prispievajú k tvorbe väčšieho množstva odpadu, na základe čoho analytici predpokladajú rapídny rast trhu inteligentných systémov nakladania s odpadom až do roku 2027. Prispieva tomu aj nárast iniciatív inteligentných miest, enviromentálneho povedomia a sprísňovanie legislatívy v prospech udržateľnosti.

Systémy inteligentného nakladania s odpadom sú implementované v USA, na Blízkom východe, v Malajzii ako aj v Európe. Slovensko pritom nezaostáva, práve naopak. Slovenský startup Sensoneo je považovaný za kľúčových hráčov SMART odpadového hospodárstva a to v globálnom meradle.

Slovenský Startup Sensoneo ako jeden z najväčších hráčov na trhu

Celé to začalo v roku 2016, keď Nitrianske komunálne služby hľadali riešenie pre jednoduché nastavenie správnej frekvencie zvozu odpadu. Prešli ledva 4 roky a Sensoneo systémy už nájdete vo viac ako 50 krajinách po celom svete, kde  umožňujú automatizovane zaznamenávať všetky kroky, ktoré sa v súvislosti so zvozom odpadu vykonajú, zabraňujú prebytočnému jazdeniu k poloprázdnym kontajnerom a pomáhajú recyklátorom efektívne manažovať logistiku zberu jednotlivých druhov odpadu. 

V zásade sa odpad zváža tak isto ako predtým, ale máte k tomu všetky dáta. Keď si to celé nakombinujete, tak máte lepší prehľad o tom, kto a koľko odpadu produkuje a čo sa s odpadom deje. Prináša to transparentnosť pre všetky zúčastnené strany – obec, zvozovú spoločnosť, občana i organizácie zodpovednosti výrobcov,“ podotkla Andrea Basilová,  spoluzakladateľka Sensoneo.

Medzi ich služby patrí RFID čipovanie, ktoré pomáha s evidenciou smetných nádob. Inštalácia sensorov a a Smart Waste Management System zabezpečujú monitorovanie a Smart Analytics rozhodovanie na základe dát. Nedávno predstavili aj novinku WatchDog - strážny pes, dizajnovanú na presné a automatické zaznamenávanie všetkých úkonov realizovaných počas zvozu odpadu.

Ako to vyzerá v praxi?

Smart manažment odpadu je výhodnou investíciou nielen pre veľké mestá, ale aj menšie obce či firmy zaoberajúce sa zvozom odpadu. „Máme pod sebou celú platformu a všetko vieme robiť in-house. Sme preto flexibilní a dokážeme vyhovieť špecifickým potrebám veľkých zákazníkov,“ vysvetľuje Andrea Basilová v rozhovore pre NPC.

Medzi firmy, ktoré siahli po ich riešeniach patrí aj NATUR-PACK, Tesco či Ekocharita. „Predtým ako sme mali senzory, prišlo napríklad 5 vodičov s plným autom, ale jeden vodič sa vrátil naprázdno. Z jednodennej perspektívy sa dá povedať, že na tom nezáleží, ale po 30 dňoch vám na sklade chýba povedzme 15 ton materiálu a to je pre nás tá najväčšia strata,“ vysvetľuje Juraj Kunák.

Výsledky implementácie Sensoneo riešení možno pozorovať v zahraničí, ako aj u nás na Slovensku, kde ich riešenia  pilotne nasadila Bratislava, využíva Nitra a desiatky ďalších. Kreatívne boli senzory aplikované vo Svidníku, kde ich využili na účel plánovania rozmiestnenia odpadových kontajnerov.

“Overili sme si, že takéto riešenie nie je len pre Prahu či New York, ale vieme ho veľmi dobre využiť aj v mestečku na východnom Slovensku.” Mgr. Lukáš Dubec - riaditeľ Technických služieb mesta Svidník.

‐ Simona Gavalcová

Cyrkl v médiích