Cirkulární veřejné i soukromé zakázky nakopnou v Česku recyklaci

19. 10 .2020, Tým Cyrklu

Zvyšujeme míru třídění, přidáváme nové kontejnery, snažíme se o tom za velké peníze edukovat občany. Zapomínáme ovšem na to, že potřebujeme i dostatečné recyklační kapacity, abychom materiál mohli znovu využívat. Například papíru v České republice recyklujeme pouze 16 % z naší celkové spotřeby.

Jak se ale k většímu objemu recyklace dostat? Způsobů je několik. Jedním z nich je bezpochyby výrazné zdražení skládkování a úplný odklon materiálů putujících na skládky. Stejně, jako se k tomu zavázaly firmy v naší nové výzvě Zero Landfill Commitment. To je ovšem až konec celého řetězce nakládání s materiály. Pojďme se podívat na jeho úplný začátek. Kde můžeme odpadu předcházet, ale zároveň recykláty efektivně do procesu zapojit?

Předcházení vzniku odpadů a využívání recyklátů – i to je v zakázkách možné

Na začátku nakládání s materiály stojí to, jak je využijeme, kolik ze vstupních surovin budou tvořit materiály primární a jaký prostor dáme druhotným surovinám a recyklátům. Zde na řadu přichází veřejné zakázky, jejichž cena se v Česku ročně přehoupne přes 600 miliard korun. To už je částka, kterou není radno ignorovat, a která může s trhem s recyklovaným materiálem výrazně zamávat.

Na letošním ročníku veletrhu URBIS bylo podepsáno první dobrovolné memorandum, ve kterém se firmy i municipality zavazují k aplikaci prvků cirkulárních zakázek do svého nákupního procesu.

Tím to ale teprve začíná. Za své si téma vzalo i Ministerstvo práce a sociálních věcí a další ministerstva na tématu společně s Institutem cirkulární ekonomiky aktivně participují, ať už se jedná o Ministerstvo životního prostředí nebo Ministerstvo pro místní rozvoj. Podpora státních institucí se bude dále prohlubovat i s nutností naplňovat závazky vyplývající z European Green Dealu od roku 2021. Jedná se například o povinné stanovení cílů a kritérií zeleného veřejného zadávání v legislativě stejně jako povinný reporting.

Soňa Jonášová, ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky k celé věci dodává: „Díky novým způsobům zadávání totiž dokážeme hned od prvotního momentu formovat zakázku tak, aby peníze byly nejen efektivně alokovány, ale i zaměřeny na ekologické aspekty. To naplňuje agendu i Ministerstva financí. Téma je průřezové, a proto jsme si vzali v INCIEN za své ho mít jako hlavní téma roku 2021.“

Jak na cirkulární zakázky?

Teď si asi říkáte, že to zní pěkně a rádi byste se k podobným věcem připojili, ovšem nemáte tušení, jak začít. Tak to pro vás máme dobrou zprávu, protože od toho tu je Institut cirkulární ekonomiky, který si ve spolupráci s dalšími odborníky z ministerstev, nadnárodních firem, neziskového sektoru a advokátních kanceláří připravil kurz.

Online Kurz cirkulárního zadávání startuje už 5.11. a v celkem 10 seminářích se podíváte na vše pěkně od podlahy. Projdete si oblast energetiky, stavebnictví, gastronomie, office managementu, ale dostanete se také k samotné přípravě veřejných i soukromých zakázek. Odborným garantem samotného kurzu, z něhož si odnesete také absolventský certifikát, je ředitelka Institutu Cirkulární ekonomiky Soňa Jonášová.

Pokud byste se chtěli dozvědět o kurzu i memorandu více, můžete se podívat už tento čtvrtek 22.10 od 10:00 na Představení kurzu spolu s Memorandem cirkulárního zadávání online formou na tomto odkazu. (Meeting ID 228 822 2347).

‐ Tým Cyrklu

Cyrkl v médiích