Ceny odpadů v minulém roce významně rostly. Letos očekáváme růst o 20-40 %

26. 1 .2022, Anežka Gündogdu

Jaký byl v uplynulém roce vývoj cen nejprodávanějších zpracovatelských materiálů - plastů, dřeva, nebo papíru? Tyto suroviny mají jednoho společného jmenovatele: jsou nedostatkovým zbožím a tak jejich cena roste. Ceny kovů prošli po výrazném růstu mírným propadem a další vývoj je závislý na obnově covidem zasaženého průmyslu. 

Plasty

Plasty byly v roce 2021 nedostatkovým zbožím - vlivem pandemických opatření došlo k poklesu výroby plastů a v návaznosti také k poklesu produkce industriálních plastových odpadů. Pokles výroby pak vedl k růstu cen. Dalším aspektem, který hrál v nárůstu cen plastů roli, bylo zablokování Suezského průplavu v březnu 2021.

V uplynovém roce zaznamenalo největší digitální odpadové tržiště cyrkl.com zvýšenou poptávku po kvalitním čistém odpadním plastu, kterého byl v Evropě nedostatek. Přestože se z ekonomického hlediska vyplatí transport alespoň 20 tun plastových odpadů, z důvodu nedostupnosti materiálu přepravovali recyklátoři plasty i ve výrazně menším množství.

Na digitálním tržišti jsou plasty obecně materiálem, na který se na tržišti nejčastěji nabízí i prodává. Daří se proto propojovat nejvíce firem, které dokážou přebytečné plasty zobchodovat a přeměnit ve využitelné zdroje. Konkrétně se nejvíce daří propojovat LDPE folie, HDPE,PET, PP a EPS. Celkem bylo v této kategorii v roce 2021 propojeno 253 nabídek, přičemž jsme ve druhé polovině roku zaznamenali stoupající zájem o plasty. V současnosti je na tržišti Cyrkl více než tisícovka nabídek plastů, můžete tak jednoduše najít přesně takový materiál, která Vaše firma poptává ke zpracování.

 

Dřevo

Také poptávka po dřevě stoupala, což vedlo k nárůstu cen. Při zdražování dřeva hrály roli také další faktory: omezení dovozu dřeva z Ruska do Evropy, zvýšená poptávka po dřevě v USA způsobená nižšími úrokovými sazbami, které podpořily novou výstavbu, ale také výpadek dodávek dřeva z Kanady, druhého největšího globální producenta dřeva po Číně. Kanadský dřevařský průmysl je dotován vládou, proto mohou kanadské společnosti prodávat své výrobky levněji než jejich konkurenti, především ti z USA. Jako odvetu zavedla americká vláda antidumpingová pravidla, uvalující cla na kanadské dřevo, což vede k poklesu obchodu zeměmi, i když k němu stále dochází. Druhým důvodem, proč klesla kanadská produkce dřeva, jsou pandemická opatření. Kanadská vláda totiž nastavila „tvrdá” pravidla a otevřela dotační programy pro dřevorubce, kteří omezili dřevorubecké práce, tudíž došlo k poklesu produkce.

Především v polovině roku zaznamenal Cyrkl enormní zájem o palety, které byly a nadále jsou nejčastěji poptávaným i nabízeným materiálem v kategorii dřeva. Důvodem pro nárůst cen až o desítky procent v první polovině roku bylo zdražování vstupních komodit - kulatiny, řeziva i hřebíků. Z těchto důvodů zaznamenal také Cyrkl v letních měsících roku 2021 výrazné zvýšení zájmu o palety. 

A kdy se může projevit nižší cena dřeva na stavebním trhu? Stejně jako u mnoha jiných komodit (zlato, stříbro, pšenice…) se také dřevo nakupuje pomocí futures kontraktů*, to znamená, že dřevo, které bude zpracováno v příštím roce je již prodané. Investoři dřevo skupují v naději, že se jeho cena zvýší. Stavební firmy obvykle získávají ceny řeziva od dodavatele, který získal informaci o budoucí ceně od dřevařského skladu. Ten přitom nacenil své dřevo na základě smlouvy zprostředkovatele s držiteli futures. Klesající cenu na burze proto pocítí koncový spotřebitel až se značným zpožděním.

 

Papír

Zvyšující se ceny dřeva se projevují také u výrobků jako jsou krabice, papírové ručníky či toaletní papíry a trend růstu cen i nadále pokračuje. Surovinově je obor průmyslu papíru a celulózy v podstatě zajištěn - hlavními surovinami jsou dřevo a sběrový papír, jejichž dodávky se stabilizovaly. Nejasný výhled je v oblasti chemikálií potřebných pro papírenskou výrobu a v oblasti energií, největší problémy jsou však v oblasti logistiky, způsobené nedostatkem kamionů a kapacit v oblasti zámořské přepravy. Vzestup cen papíru není způsoben nedostatkem základních surovin, nýbrž výrazným nárůstem jejich cen. 

Na digitálním tržišti vzniklo v minulém roce 204 nabídek papíru, z nichž byli u 98 nabídek propojeni producenti odpadů s jejich kupci. Vůbec nejčastěji se propojují krabice. To potvrzuje také Miloš Lešikar z Asociace českého papírenského průmyslu: „Po vlnitých lepenkách a obalech z ní, jako jsou třeba krabice, je v současnosti enormně stoupající poptávka, související s velkým nárůstem elektronického obchodování,“ vysvětluje. To potvrzuje i nabídka na našem odpadovém tržišti, kde v kategorii “papír” najdete především krabice a kartony.

Pokrytí tuzemské potřeby v oboru papírů, kartonů a lepenek je napjaté, především proto, že tuzemská spotřeba je kryta převážně importem, a to nejvíce v oblasti grafických (tiskových) papírů a hygienických papírů, jejichž produkce je v tuzemsku minimální. Celkově činí produkce papírenského průmyslu v ČR asi 900 tisíc tun ročně (nadpoloviční část je exportována), dovozy činily v loni 1,436 milionu tun a tuzemská spotřeba byla zhruba 1,45 milionu. tun. Na spotřebitele v tiskařském oboru i v odvětví obalového průmyslu dolehl ve druhém pololetí uplynulého roku především velký vzestup cen materiálů, daný zvýšenou celosvětovou poptávkou, a také prodloužení dodacích lhůt materiálů. V posledním čtvrtletí roku se ceny papíru opět stabilizovaly.

 

Kovy

V posledních letech zažívala výroba kovů stabilní růst, pomineme-li krátkou výjimku na začátku roku 2020. Také počátkem předchozího roku rostla poptávka po kovech, a spolu s ní i ceny. Ceny dosáhly svého vrcholu v polovině roku a následně došlo k jejich mírnému poklesu. 

Jeffrey Currie, vedoucí výzkumu komodit společnosti Goldman Sachs, očekává, že v roce 2022 dojde k opětovnému nárůstu poptávky kovů a předpovídá, že dojde k takzvanému supercyklu komodit**. Předpokládá, že vlivem snah o dekarbonizaci USA dojde ke strukturálnímu nárůstu poptávky, ale zároveň také ke strukturálnímu poklesu nabídky.

Otázkou zůstává, jaký vliv bude mít na cenu výsledných výrobků legislativní balík Evropské komise Fit for 55. Strategie dekarbonizace nutí ocelárny postupně nahrazovat dosud používanou výrobu oceli ve vysokých pecích a kyslíkových konvertorech na technologie založené na elektrických obloukových pecích (EAF) v kombinaci s použitím přímé redukce železa (tzv.- DRI). Tento proces bude vyžadovat obrovské investiční, ale následně i provozní náklady. Transformace přitom bude probíhat v podmínkách drasticky rostoucích cen emisních povolenek. Zavedení nové technologie si také vyžádá násobně větší objem elektřiny v jednotlivých zemích. Proto zástupci odborových organizací ocelářského průmyslu v Česku, Polsku i Slovensku sepsali Společnou deklaraci (deklarace byla podepsána u příležitosti 7. setkání odborových organizací OS KOVO, NPSZ „Solidarność” a OZ KOVO).

Chcete pro svou firmu najít řešení nakládání s kovovým odpadem? Obraťte se na naši odpadovou expertku v oblasti kovů Marii Mořkovskou na e-mailu marie.morkovska@cyrkl.com .

 

Závěrem

A jaká je předpověď vývoje cen na trhu pro rok 2022? Zpracovatelé dřeva v letošním roce neočekávají pokles cen, ani zlepšení dostupnosti materiálu. Na cenu druhotných surovin jako papíru má vždy největší vliv poptávka a nabídka, které budou ovlivněny inflací, případně oživením ekonomiky po skončení pandemie otevřením průmyslových zemí jako například Číny. „Při pozitivním pandemickém a ekonomickém vývoji se dá očekávat nárůst cen druhotných surovin o 20 až 40 %,” dodává Cyrkl Klepek, CEO Cyrklu.

Je potřeba počítat s nárůstem cen energií a pohonných hmot, které prodražují jak transport materiálů k jejich zpracovatelům, tak samotnou recyklaci. Dle názoru našich expertů bude i v letošním roce pokračovat trend zdražování plastů i nedostupnosti čistého materiálu

Co se týče vývoje cen kovů, někteří analytici předpovídají, že ceny oceli HRC (hot rolled coil) v roce 2022 klesnou, neočekávají však, že se ceny vrátí na minima 400 dolarů za tunu kvůli vyšším výrobním nákladům a nižší čínské produkci a vývozu. Fitch Ratings (přední poskytovatel úvěrových ratingů, komentářů a průzkumů pro globální kapitálové trhy) očekává, že u ceny oceli HRC klesnou na průměr 750 USD za tunu v roce 2022 a 535 USD za tunu v letech 2023–2025. Cenové prognózy se však mohou mýlit a v minulosti byly nepřesné.

 

Máte zájem začít obchodovat se svými odpady, ale nevíte jak začít? Vytvořte nabídku ( LINK: https://cyrkl.com/cs/vytvorit-nabidku) nebo poptávku na našem digitálním odpadovém tržišti, nebo kontaktujte naši manažerku tržiště Viktorii Vítkovou na adrese viktorie.vitkova@cyrkl.com.Vysvětlivky 

*Futures kontrakty jsou dohody dvou stran o směně určitého podkladového aktiva za předem stanovenou cenu k předem určenému datu.

**Supercyklus komodit znamená, že cena komodit je volatilní s dramatickými vzestupy a pády v delším časovém období.Zdroje

 1. https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3288967-zablokovany-suez-muze-ovlivnit-az-patnact-procent-kontejnerove-dopravy-tvrdi
 2. https://cyrkl.com/cs/plasty-5
 3. https://odpady-online.cz/cyrkl-paleto-kde-jsi-neni-na-cem-dovezt-zbozi-leto-je-nejen-pro-vyrobni-firmy-kriticke/
 4. https://www.lynxbroker.cz/investovani/burzovni-trhy/futures/zaklady-futures/futures-obchodovani-pruvodce/
 5. http://www.acpp.cz/novinky/aktualni-situace-v-papirenskem-odvetvi
 6. https://www.cyrkl.com/cs/pokles-cen-zelezne-rudy-i-kvuli-budovani-zelenych-infrastruktur-to-nebude-tak-brzy
 7. https://www.thesteel.com/cz/vyvoj-cen
 8. https://www.kurzy.cz/komodity/zelezo/
 9. https://www.kurzy.cz/zpravy/580077-komoditni-supercyklus/

 10. https://www.cnbc.com/video/2022/01/10/goldman-sachs-jeff-currie-were-at-the-beginning-of-a-commodities-super-cycle.html
 11. https://odborytz.cz/?p=2594
 12. https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/fitch-ratings-2022-outlook-global-steel-13-12-2021

‐ Anežka Gündogdu

Cyrkl v médiích